Blago - 446249-2015

Prikaži skrčeni pogled

19/12/2015    S246

Luksemburg-Luxembourg: Gostinski izdelki za enkratno uporabo

2015/S 246-446249

Nepopoln postopek

(Dopolnilo k Uradnemu listu Evropske unije, 10.9.2015, 2015/S 175-317517)

Evropska komisija, v roke: Urad za infrastrukturo in logistiko – Luxembourg, Enota OIL.06, sektor 002 „Razpisni postopki in naročila“, stavba Jean Monnet, pisarna A1/029, 2920 Luxembourg, LUKSEMBURG. Faks +352 4301-32109. E-pošta: oil-appels-offres@ec.europa.eu


Opomba:

Naročilo ni bilo oddano.

Naročilo se lahko ponovno objavi.

Po analizi obveznih značilnosti izdelkov in zaradi neskladnosti s tehničnimi specifikacijami v fazo oddaje naročila ni bila uvrščena nobena ponudba.