Υπηρεσίες - 446783-2016

Εμφάνιση σύντομης επισκόπησης

20/12/2016    S245

Ιταλία-Πάρμα: Εξωτερική ανάθεση υπηρεσιών λογιστικού ελέγχου

2016/S 245-446783

Διορθωτική προκήρυξη

(Συμπλήρωμα στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 29.11.2016, 2016/S 230-418723)

Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA), via Carlo Magno 1A, 43126 Parma PR, ΙΤΑΛΙΑ. E-mail: EFSAProcurement@efsa.europa.eu

Αντί 

Τμήμα I: Αναθέτουσα αρχή

[...]

I.1) Επωνυμία και διευθύνσεις:

Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Ελέγχου της Αλιείας (EFCA) ...

[...]

Γενική διεύθυνση: http://www.efsa.europa.eu/en/procurement/tenders.htm

II.1.5) Εκτιμώμενη συνολική αξία:

Αξία χωρίς ΦΠΑ: 3 432 000 EUR.

ΙΙ.2.6) Εκτιμώμενη αξία:

Αξία χωρίς ΦΠΑ: 3 432 000 EUR.

IV.2.2) Προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής:

13.1.2017 (14:30), τοπική ώρα.

IV.2.7) Όροι για την αποσφράγιση των προσφορών:

16.1.2017 (14:30), τοπική ώρα.

[...]

Διάβαζε 

Τμήμα I: Αναθέτουσα αρχή

[...]

I.1) Επωνυμία και διευθύνσεις:

Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Ελέγχου της Αλιείας (EFCA) ...

[...]

Γενική διεύθυνση: http://www.efsa.europa.eu/en/procurement/tenders.htm

I.1) Επωνυμία και διευθύνσεις:

Ευρωπαϊκός Οργανισμός Άμυνας (ΕΟΑ), rue des Drapiers 17–23, 1050 Ixelles, ΒΕΛΓΙΟ.

I.1) Επωνυμία και διευθύνσεις:

Εκτελεστικός Οργανισμός για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (EASME), Covent Garden Building, place Charles Rogier 16, 1210 Bruxelles, ΒΕΛΓΙΟ.

II.1.5) Εκτιμώμενη συνολική αξία:

Αξία χωρίς ΦΠΑ: 4 807 000 EUR.

ΙΙ.2.6) Εκτιμώμενη αξία:

Αξία χωρίς ΦΠΑ: 4 807 000 EUR.

IV.2.2) Προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής:

16.1.2017 (14:30), τοπική ώρα.

IV.2.7) Όροι για την αποσφράγιση των προσφορών:

17.1.2017 (14:30), τοπική ώρα.

[...]