Usługi - 446783-2016

Wyświetl widok skrócony

20/12/2016    S245

Włochy-Parma: Outsourcing usług audytu

2016/S 245-446783

Sprostowanie

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 29.11.2016, 2016/S 230-418723)

Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA), via Carlo Magno 1A, 43126 Parma PR, WŁOCHY. E-mail: EFSAProcurement@efsa.europa.eu

Zamiast 

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

[...]

I.1) Nazwa i adresy:

Europejska Agencja Kontroli Rybołówstwa (EFCA) […]

[...]

Główny adres: http://www.efsa.europa.eu/en/procurement/tenders.htm

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość:

Wartość bez VAT: 3 432 000 EUR.

II.2.6) Szacunkowa wartość:

Wartość bez VAT: 3 432 000 EUR.

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału:

Data: 13/01/2017 Czas lokalny: 14:30

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert:

Data: 16/01/2017 Czas lokalny: 14:30

[...]

Powinno być 

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

[...]

I.1) Nazwa i adresy:

Europejska Agencja Kontroli Rybołówstwa (EFCA) […]

[...]

Główny adres: http://www.efsa.europa.eu/en/procurement/tenders.htm

I.1) Nazwa i adresy:

Europejska Agencja Obrony (EDA), rue des Drapiers 17–23, 1050 Ixelles, BELGIA.

I.1) Nazwa i adresy:

Agencja Wykonawcza ds. Małych i Średnich Przedsiębiorstw (EASME), Covent Garden Building, place Charles Rogier 16, 1210 Bruxelles, BELGIA.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość:

Wartość bez VAT: 4 807 000 EUR.

II.2.6) Szacunkowa wartość:

Wartość bez VAT: 4 807 000 EUR.

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału:

16.1.2017 (14:30), czasu lokalnego.

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert:

17.1.2017 (14:30), czasu lokalnego.

[...]