Tjänster - 446820-2016

20/12/2016    S245

Luxemburg-Luxemburg: Europeisk undersökning om kliniska diagnostiska referensnivåer för medicinsk röntgenavbildning

2016/S 245-446820

Meddelande om upphandling

Tjänster

Rättslig grund:
direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Europeiska kommissionen, Directorate-General for Energy, Directorate D — Nuclear Energy, Safety and ITER
Postadress: 1, rue Henri Schnadt, Zone d'activité Cloche d'Or
Ort: Luxembourg
Nuts-kod: LU LUXEMBOURG (GRAND-DUCHÉ)
Postnummer: 2530
Land: Luxemburg
E-post: georgi.simeonov@ec.europa.eu
Internetadress(er):
Allmän adress: https://ec.europa.eu/energy/en
I.3)Kommunikation
Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2061
Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas till ovannämnda adress
I.4)Typ av upphandlande myndighet
EU-institution/EU-organ eller internationell organisation
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Europeisk undersökning om kliniska diagnostiska referensnivåer för medicinsk röntgenavbildning

Referensnummer: ENER/D3/2016-282-2.
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
33110000 Utrustning för medicinsk, odontologisk och veterinärmedicinsk bildbehandling
II.1.3)Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4)Kort beskrivning:

Det övergripande syftet med projektet är att främja optimeringen av strålskydd för patienter i Europa. Genom projektet kommer uppdaterade kliniska diagnostiska referensnivåer (diagnostic reference levels – DRL) att tillhandahållas för de viktigaste röntgenavbildningsuppgifterna i Europa, sett ur ett strålskyddsperspektiv. Projektet bör också sporra nationella och lokala satsningar inom detta område.

II.1.5)Uppskattat totalt värde
Värde exkl. moms: 250 000.00 EUR
II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2)Beskrivning
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: 00 Not specified
II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Arbetet kommer att inbegripa följande uppgifter:

— Genomförande av en europeisk undersökning om diagnostiska referensnivåer för röntgenavbildning för vuxna i enlighet med en metod som förutbestämts av projektgruppen.

— Fastställande av uppdaterade kliniska diagnostiska referensnivåer för de viktigaste röntgenavbildningsuppgifterna i Europa, sett ur ett strålskyddsperspektiv.

— Anordnande av en workshop för att sprida och diskutera projektets resultat med medlemsstaterna och berörda nationella, europeiska och internationella intressenter samt fastställande av behovet av ytterligare nationella och lokala åtgärder för att fastställa, uppdatera och använda diagnostiska referensnivåer.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.6)Uppskattat värde
Värde exkl. moms: 250 000.00 EUR
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Antal månader: 33
Detta kontrakt kan förlängas: nej
II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Avsnitt III: Juridisk, ekonomisk, finansiell och teknisk information

III.1)Villkor för deltagande
III.1.2)Ekonomisk och finansiell ställning
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
III.1.3)Teknisk kunskap och yrkeskunskap
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2)Administrativ information
IV.2.2)Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
Datum: 24/02/2017
Lokal tid: 23:59
IV.2.3)Uppskattat datum för avsändande av inbjudan till utvalda kandidater att lämna anbud eller delta
IV.2.4)Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
Bulgariska, Tjeckiska , Danska, Tyska, Grekiska, Engelska, Spanska, Estniska, Finska, Franska, Iriska, Kroatiska, Ungerska, Italienska, Litauiska, Lettiska, Maltesiska, Nederländska, Polska, Portugisiska, Rumänska, Slovakiska, Slovenska, Svenska
IV.2.6)Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
Antal månader: 6 (fr.o.m. angivet datum för mottagande av anbud)
IV.2.7)Anbudsöppning
Datum: 03/03/2017
Lokal tid: 14:00
Plats:

Europeiska kommissionen, DG Energy, Euroforum Building, 1, rue Henri Schnadt, Zone d'activité Cloche d'Or, L-2530 Luxembourg, LUXEMBURG.

Information om bemyndigade personer och öppningsförfarande:

1 företrädare per anbudsgivare.

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1)Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: nej
VI.3)Kompletterande upplysningar:
VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Europeiska unionens tribunal
Postadress: rue du Fort Niedergrünewald
Ort: Luxembourg
Postnummer: 2925
Land: Luxemburg
E-post: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Internetadress: http://curia.europa.eu/
VI.4.4)Organ som kan lämna information om överprövning
Officiellt namn: Europeiska unionens tribunal
Postadress: rue du Fort Niedergrünewald
Ort: Luxembourg
Postnummer: 2925
Land: Luxemburg
E-post: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Internetadress: http://curia.europa.eu/
VI.5)Datum då meddelandet sänts:
08/12/2016