Diensten - 446821-2018

TITitelBelgië-Brussel: Ontwikkeling van een methodologie om de impact van de liberalisering van de handel op de biodiversiteit (ecosystemen en ecosysteemdiensten) te beoordelen
NDDocumentnummer446821-2018
PDPublicatiedatum13/10/2018
OJPB S198
TWPlaatsBRUSSEL
AUNaam aanbestedende dienstEuropese Commissie, Directorate-General for Environment
OLOriginele taalEN
HDHeadingEuropese Commissie - Diensten - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure
CYLandBE
AAType aanbestedende dienst5 - Europese instelling/Europees agentschap of internationale organisatie
HAEU InstitutionEuropese Commissie
DSDocument verzonden02/10/2018
DTUiterste datum22/11/2018
NCOpdracht4 - Diensten
PRProcedure1 - Openbare procedure
TDType document3 - Aankondiging van een opdracht
RPVerordening3 - Europese instelling/Europees agentschap of internationale organisatie
TYType inschrijving1 - Inschrijving voor alle percelen
ACGunningscriteria2 - Uit economisch oogpunt voordeligste inschrijving
PCCPV-code90700000 - Milieuzorgdiensten
RCNUTS-code00
IAInternetadres (URL)http://ec.europa.eu/environment/funding/calls_en.htm
DIRechtsgrondslagOverheidsopdrachtenrichtlijn 2014/24/EU