Услуги - 446822-2016

TIЗаглавиеПолша-Варшава: Услуги по почистване за помещенията на Дома на ЕС във Варшава, Полша
NDНомер на публикацията на обявлението446822-2016
PDДата на публикуване20/12/2016
OJНомер на броя на ОВ S245
TWГрад/населено място на купувачаВАРШАВА
AUОфициално наименование на купувачаЕвропейска комисия, Representation in Poland
OLЕзик на произходEN
CYДържава на купувачаPL
AAВид купувач5 - Европейска институция/агенция или международна организация
HAИнституция/агенция на ЕСЕвропейска комисия
DSДокумент изпратен07/12/2016
DTКраен срок за подаване26/01/2017
NCВид поръчка4 - Услуги
PRВид процедура2 - Ограничена процедура
TDВид на обявлението3 - Обявление за поръчка
RPРегламент3 - европейска институция/агенция или международна организация
TYВид на оферта1 - Кандидатстване за всички лотове
ACКритерии за възлагане2 - Икономически най-изгодната оферта
PCOбщ терминологичен речник, свързан с обществените поръчки (CPV)90910000 - Услуги по почистване на сгради, промишлени инсталации и превозни средства
90911200 - Услуги по почистване на сгради, без жилищните
RCМясто на изпълнение (код по NUTS)00
IAИнтернет адрес (URL)http://ec.europa.eu/poland/home_pl
DIПравно основаниеДиректива за обществените поръчки Директива 2014/24/ЕС