Szolgáltatások - 446823-2016

20/12/2016    S245

Belgium-Brüsszel: 80 db reprezentatív termék-/szervezeti modell kialakítása

2016/S 245-446823

Tájékoztató az eljárás eredményéről

A közbeszerzési eljárás eredménye

Szolgáltatásmegrendelés

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Európai Bizottság, Directorate-General for Environment, SRD.2 — Finance
Postai cím: BU-9 01/005
Város: Brussels
NUTS-kód: BE BELGIQUE-BELGIË
Postai irányítószám: 1049
Ország: Belgium
Kapcsolattartó személy: Markets Team
E-mail: env-tenders@ec.europa.eu
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://ec.europa.eu/environment/funding/calls_en.htm
I.2)Információ közös közbeszerzésről
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
I.5)Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

80 db reprezentatív termék-/szervezeti modell kialakítása.

Hivatkozási szám: ENV.A.1/SER/2016/0006.
II.1.2)Fő CPV-kód
90700000 Környezetvédelemmel kapcsolatos szolgáltatások
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)Rövid meghatározás:

A termékek környezeti lábnyomával (product environmental footprint, PEF) és a szervezetek környezeti lábnyomával (organisation environmental footprint, OEF) kapcsolatos módszerek olyan többkritériumos mércék, amelyek a termékek, illetve szervezetek életciklusa alatti környezeti teljesítményt jellemzik. A termékek környezeti lábnyomára vonatkozó kategóriaszabályok (Product environmental footprint category rules, PEFCR)/szervezetek környezeti lábnyomára vonatkozó ágazati szabályok (organisation environmental footprint sector rules, OEFSR) egy adott termék/szervezet PEF-/OEF-profiljának kiszámításához alkalmazandó szabálykészletek. Minden egyes PEFCR/OEFSR tartalmaz 1 vagy több reprezentatív terméket/szervezetet, amelyet modellezni kell, hogy aztán fel lehessen használni a kereskedelmi életciklus-értékelési (LCA) szoftverben.

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.1.7)A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték áfa nélkül: 233 250.00 EUR
II.2)Meghatározás
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: 00 Not specified
A teljesítés fő helyszíne:

„Extra muros”.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Nyílt pályázati felhívás – szolgáltatási szerződés.

Egyedi (nem meghosszabbítható) szerződés, legfeljebb 280 000 EUR összegért. A feladatok elvégzésének határideje: 30.6.2017.

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: A javasolt módszertan minősége / Súlyszám: 60
Minőségi kritérium - Név: A munka szervezése és a források elosztása / Súlyszám: 20
Minőségi kritérium - Név: Minőség-ellenőrzési intézkedések / Súlyszám: 20
Ár - Súlyszám: 50/50
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

Felhívjuk a figyelmet, hogy ez a felhívás korábban a HL 2016/S 043-070158 hivatkozási számú kiadványban „24 PEFCR (a termékek élettartamuk alatti környezeti hatásával kapcsolatos) és 2 OEFSR (szervezet környezeti hatására vonatkozó ágazati szabályokra vonatkozó) modell kifejlesztése” címmel, 2.3.2016 napon megjelent előzetes összesített hirdetményben.

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2016/S 070-121425
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 070201/2016/741772/SER/ENV.B1
Elnevezés:

80 db reprezentatív termék-/szervezeti modell kialakítása

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
05/12/2016
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: igen
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Pré Consultants B.V.
Postai cím: Stationsplein 121
Város: Amersfoort
NUTS-kód: NL NEDERLAND
Postai irányítószám: 3818 LE
Ország: Hollandia
A nyertes ajánlattevő kkv: igen
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Blonk Milieu Advies BV
Postai cím: Gravin Beatrix 34
Város: Gouda
NUTS-kód: NL NEDERLAND
Postai irányítószám: 2805 PJ
Ország: Hollandia
A nyertes ajánlattevő kkv: igen
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: GreenDelta GmbH
Postai cím: Mullerstraße 135
Város: Berlin
NUTS-kód: DE DEUTSCHLAND
Postai irányítószám: 13349
Ország: Németország
A nyertes ajánlattevő kkv: igen
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: ifu Institut für Umweltinformatik Hamburg GmbH
Postai cím: Max-Brauer-Allee 50
Város: Hamburg
NUTS-kód: DE DEUTSCHLAND
Postai irányítószám: 22765
Ország: Németország
A nyertes ajánlattevő kkv: igen
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Maki Consulting GmbH
Postai cím: Sepp-Zehentner Straße 33
Város: Stepanskirchen
NUTS-kód: DE DEUTSCHLAND
Postai irányítószám: 83071
Ország: Németország
A nyertes ajánlattevő kkv: igen
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Quantis sarl
Postai cím: EPFL Innovation Park, Bat. D.
Város: Lausanne
NUTS-kód: CH SCHWEIZ/SUISSE/SVIZZERA
Postai irányítószám: 1015
Ország: Svájc
A nyertes ajánlattevő kkv: igen
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: RDC Environment S.A.
Postai cím: avenue Gustave Demey 57
Város: Brussels
NUTS-kód: BE BELGIQUE-BELGIË
Postai irányítószám: 1160
Ország: Belgium
A nyertes ajánlattevő kkv: igen
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Thinkstep AG
Postai cím: Hauptstraße 111–113
Város: Leinfelden-Echterdingen
NUTS-kód: DE DEUTSCHLAND
Postai irányítószám: 70771
Ország: Németország
A nyertes ajánlattevő kkv: igen
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek
Postai cím: Boeretang 200
Város: Mol
NUTS-kód: BE BELGIQUE-BELGIË
Postai irányítószám: 2400
Ország: Belgium
A nyertes ajánlattevő kkv: nem
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 280 000.00 EUR
A szerződés/rész végleges összértéke: 233 250.00 EUR
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

A 28.10.2015 keltezésű, (EU, Euratom) 2015/1929 európai parlamenti és tanácsi rendelet (költségvetési rendelet) alkalmazási szabályai 134. cikke (1) bekezdésének e) és f) pontjával összhangban az eredeti szerződés megkötését követő 3 évben az ajánlatkérő (ajánlati felhívás előzetes közzététele nélküli) tárgyalásos eljárást alkalmazhat olyan további szolgáltatások, új szolgáltatások, illetve munkák kapcsán, amelyek ahhoz hasonló szolgáltatások, illetve munkák megismétléséből állnak, mint amelyekkel ugyanazon ajánlatkérő az eredeti szerződést elnyert gazdasági szereplőt megbízta, feltéve, hogy e szolgáltatások és munkák megfelelnek az alapprojektnek, és hogy e projekt esetében az eredeti szerződést ajánlati felhívás közzététele után ítélték oda, a 134. cikk (4) bekezdésében előírt feltételekre is figyelemmel.

A szerződésnek az ajánlati felhívás II.2.7. pontjában szereplő kezdeti időpontja nem pontos dátum, mivel nem tudjuk, hogy a szerződés mikor kerül aláírásra. A 15.9.2016 időpont egy becsült kezdődátum, ám a záró dátum mindenképpen 30.6.2017.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Törvényszék
Postai cím: rue du Fort Niedergrünewald
Város: Luxembourg
Postai irányítószám: 2925
Ország: Luxemburg
E-mail: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Fax: +352 43032100
Internetcím: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

Az odaítélési eljárással kapcsolatban az I.1 pontban feltüntetett ajánlatkérőnek nyújthatja be észrevételeit.

Amennyiben az ajánlattevő úgy véli, hogy hivatali visszásságra került sor, panaszt tehet az európai ombudsmannál attól a naptól számított 2 éven belül, hogy a panaszra okot adó tényről tudomást szerzett (lásd a http://www.ombudsman.europa.eu oldalon). A benyújtott panasz nem eredményezi sem a fellebbezési időszak meghosszabbítását, sem új időszak megnyitását.

Jogorvoslati kérelem benyújtására az odaítélési határozatra vonatkozó értesítést követő 2 hónapon belül van lehetőség a VI.4.1. pontban feltüntetett jogorvoslati szervnek.

VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
08/12/2016