Supplies - 447024-2022

16/08/2022    S156

Netherlands-Utrecht: Vans

2022/S 156-447024

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Cedris
National registration number: 132081902
Postal address: Koningin Wilhelminalaan 3
Town: UTRECHT
NUTS code: NL Nederland
Postal code: 3527LA
Country: Netherlands
Contact person: Emily van der Linden
E-mail: ea@pro10.nl
Telephone: +31 703819724
Internet address(es):
Main address: http://www.cedris.nl
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/publicatie/akid/096d8d1f5887648bd7ad8d21b2d379ef
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/publicatie/akid/096d8d1f5887648bd7ad8d21b2d379ef
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Body governed by public law
I.5)Main activity
Social protection

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Leasen van voertuigen

II.1.2)Main CPV code
34136000 Vans
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Cedris wenst door middel van deze Europese openbare aanbesteding voor haar leden een raamovereenkomst met twee opdrachtnemers te sluiten voor het leasen van voertuigen.

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
66114000 Financial leasing services
34110000 Passenger cars
34144700 Utility vehicles
34144900 Electric vehicles
50111110 Vehicle-fleet-support services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: NL Nederland
II.2.4)Description of the procurement:

Momenteel bestaat het totale wagenpark van de Deelnemers uit 3.121 voertuigen (lease + koop voertuigen). In de aankomende periode van 8 jaar zullen de voertuigen gefaseerd vervangen worden. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. Elke Deelnemer bepaalt zelf wanneer de voertuigen worden vervangen en of deze gekocht of geleased zullen worden. Het feitelijk aantal voertuigen dat gekocht of geleased wordt kan hoger of lager liggen dan het aantal voertuigen in het huidige wagenpark en is aan fluctuaties onderhevig. De hierboven genoemde omvang is slechts bedoeld als indicatie. Opdrachtnemer kan hier op geen enkele wijze rechten aan ontlenen. De Deelnemers hebben geen afnameverplichting en geven geen omzetgarantie.

Zie verder paragraaf 2.9 van de Aanbestedingsleidraad.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Duurzaamheid / Weighting: 20
Quality criterion - Name: Social return / Weighting: 10
Price - Weighting: 70
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 48
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:

Er is sprake van een raamovereenkomst met een initiële looptijd van 48 maanden met de mogelijkheid de Overeenkomst tweemaal tegen dezelfde voorwaarden te verlengen voor een periode van telkens 24 maanden. De totale maximale looptijd is maximaal 96 maanden of zoveel eerdere als de maximale geraamde waarde van de Overeenkomst is bereikt, zoals opgenomen in paragraaf 2.9 van de Aanbestedingsleidraad.

II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

Zie de beschrijving van de verlengingen en de aanbestedingstukken.

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

- UEA

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

- UEA

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

- Format Kerncompetenties

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
The procurement involves the establishment of a framework agreement
Framework agreement with several operators
Envisaged maximum number of participants to the framework agreement: 2
In the case of framework agreements, provide justification for any duration exceeding 4 years:

Gezien de technische en economische levensduur van de voertuigen en de vervangingsmomenten kiest de Aanbestedende dienst voor een raamovereenkomst langer dan 48 maanden. Bij het bepalen van de langere looptijd van de raamovereenkomst is rekening gehouden met lopende nadere leaseovereenkomsten, zodat gedurende de looptijd van de raamovereenkomst het merendeel van het wagenpark kan worden vervangen hetgeen bijdraagt aan de doelmatigheid.

IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 12/10/2022
Local time: 10:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Dutch
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 4 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 12/10/2022
Local time: 10:15

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.3)Additional information:

Gelijktijdig met deze aanbesteding is de Europese openbare aanbesteding voor het kopen van voertuigen gepubliceerd op TenderNed, middels deze aanbesteding wenst Cedris voor haar leden drie opdrachtnemers per perceel te contracteren voor het kopen van voertuigen.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Rechtbank Utrecht
Town: Utrecht
Country: Netherlands
E-mail: midden-nederland@rechtspraak.nl
Internet address: http://www.rechtspraak.nl
VI.5)Date of dispatch of this notice:
11/08/2022