Építési beruházás - 447070-2019

24/09/2019    S184

Magyarország-Veszprém: Építési munkák

2019/S 184-447070

Tájékoztató az eljárás eredményéről

A közbeszerzési eljárás eredménye

Építési beruházás

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_28636553
Postai cím: Óváros tér 9.
Város: Veszprém
NUTS-kód: HU213 Veszprém
Postai irányítószám: 8200
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Porga Gyula
E-mail: kozbeszerzes@gov.veszprem.hu
Telefon: +36 88549176
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.veszprem.hu
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Regionális vagy helyi iroda/hivatal
I.5)Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

TOP-6.1.5-16-VP1 É. közlekedésfejleszté 1-2. rész_

Hivatkozási szám: EKR000091952019
II.1.2)Fő CPV-kód
45000000 Építési munkák
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.1.4)Rövid meghatározás:

TOP-6.1.5-16-VP1-2017-00001 azonosítójú, „Északi iparterület közlekedésfejlesztése” 1-2. részfeladatban foglaltak kivitelezése. A közbeszerzési eljárás feltételes közbeszerzési eljárás a Kbt. 53. § (6) bekezdése alapján.

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: igen
II.1.7)A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték áfa nélkül: 1 031 977 204.00 HUF
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

„Pápai út fejlesztése” kivitelezési munkái

Rész száma: 1
II.2.2)További CPV-kód(ok)
45000000 Építési munkák
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU213 Veszprém
A teljesítés fő helyszíne:

8200 Veszprém, Pápai út

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

1. részf.: „Pápai út fejlesztése” kivitelezési munkái

Burkolat bontások: 2545 m3

Földmunka: 9960 m3

Szegély építések: 10 743 fm

Aszfaltburkolat készítése: 3008 m3

Térburkolat készítése: 3939 m2

Közúti jelzőtáblák szerelése: 123 db

Útburkolati jelek festése: 829 m2

Tereprendezés, humuszterítés: 2657 m2

Faültetés: 185 db

Cserjeültetés: 8669 db

Közműkiváltások: 3 db

Közvilágítási oszlopok építése: 35 db

Egyenértékűség: 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46. § (3)-(6) bekezdés.Részletesen a KD mellékleteként megküldött tervdokumentáció, műszaki leírása, árazatlan költségvetések és a Megrendelői követelmények tartalmazzák.

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: 2.A többletjótállás vállalt időtartama (hibajelentési időszak) egész hónapban megadva (hónap) (min.0 hónap; max. 36 hónap) / Súlyszám: 15
Minőségi kritérium - Név: 3. M.2.1./ alpontban előírt alk. köv. igazolására bemutatott szakembernek az alkalmasság keretében előírt tárgyú, az ott meghatározottakon túli többlet tapasztalata egész hónapban (0-36hónap) / Súlyszám: 15
Ár - Súlyszám: 70
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

TOP-6.1.5-16-VP1-2017-00001

II.2.14)További információk
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

„Kistó utca burkolatrekonstrukció” kiv. munkái

Rész száma: 2
II.2.2)További CPV-kód(ok)
45000000 Építési munkák
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU213 Veszprém
A teljesítés fő helyszíne:

8200 Veszprém, Kistó utca

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

2. részf.: „Kistó utca burkolatrekonstrukció” kivitelezési munkái

1228 fm hossz

Útépítés:

Burkolat marása szükséges átlagosan 5 cm vtg.

Kopóréteg cseréje:

4 cm Ac 11 (mF) aszfalt kopóréteg

2,5-6 cm AC 11 kiegyenlítő aszfaltréteg

Meglévő pályaszerkezet 0-5 cm burkolat marása

Buszöböl pályaszerkezete

22 cm CP 4/2,7-S1-XD3-XF4 pályaburkolati beton

Elválasztó réteg

25 cm C8/10-32-F1 (földnedves) alapbeton

20 cm fagyálló dolomit zúzottkő ágyazat

Csapadékvíz elvezetés:A jelenlegi vízelvezetés nem változik, a meglévő víznyelők vezetik el az útpálya vizét. A burkolat felújítás során a víznyelők szintbehelyezése szükséges.

Egyenértékűség: 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46. § (3)-(6) bekezdés.Részletesen a KD mellékleteként megküldött tervdokumentáció, műszaki leírása, árazatlan költségvetések és a Megrendelői követelmények tartalmazzák.

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: A többletjótállás vállalt időtartama (hibajelentési időszak) egész hónapban megadva (hónap) (min.0 hónap; max. 36 hónap) / Súlyszám: 15
Minőségi kritérium - Név: M.2.1./ alpontban előírt alk. köv. igazolására bemutatott szakembernek az alkalmasság keretében előírt tárgyú,az ott meghatározottakon túli többlet tapasztalata egész hónapban (0-36hónap) / Súlyszám: 15
Ár - Súlyszám: 70
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

TOP-6.1.5-16-VP1-2017-00001

II.2.14)További információk

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: nem
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2019/S 053-120840
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1.
Rész száma: 1
Elnevezés:

„Pápai út fejlesztése” kivitelezési munkái

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
30/08/2019
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: STRABAG Általános Építő Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_23508554
Postai cím: Gábor Dénes (Infopark D épület) utca 2.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1117
Ország: Magyarország
E-mail: 109_EKR@strabag.com
Telefon: +36 303163476
A nyertes ajánlattevő kkv: nem
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 708 725 471.00 HUF
A szerződés/rész végleges összértéke: 914 279 624.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

Ált. tételek, útép., forg. techn. lét., csap. víz. csat., ivóvíz és locs. vez., közvil és elktr. hál. gáz közmű, és Invitel kiv., építőa. fuv.

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1.
Rész száma: 2
Elnevezés:

„Kistó utca burkolatrekonstrukció” kiv. munkái

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
09/09/2019
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: igen
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Colas Út Építőipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_13848123
Postai cím: Bocskai út 73.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU MAGYARORSZÁG
Postai irányítószám: 1113
Ország: Magyarország
E-mail: vallalkozas.ut@colas.hu
Telefon: +36 18831700
Fax: +36 18831799
A nyertes ajánlattevő kkv: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: "PRACTICAL" Építőipari Kivitelező És Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_39987095
Postai cím: Házgyári út 26.
Város: Veszprém
NUTS-kód: HU MAGYARORSZÁG
Postai irányítószám: 8200
Ország: Magyarország
E-mail: info@practical.hu
Telefon: +36 88576120
A nyertes ajánlattevő kkv: igen
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 93 570 387.00 HUF
A szerződés/rész végleges összértéke: 117 697 580.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

Colas Út Zrt: Bont. és ép. elők., útép.-i részf.-i, földm, ill, részf., forg. korl., és forg. technikai munk., körny.véd. növ. tel., szakfel.,

Gépbér, fuv, geo., hull. kez., tan, mon., terv., őrzés., -i fel., labor, Pract. Kft: hidr. köt.a. rét,burk. jel

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

1. részfeladat:

Ajánlattevők elérhetősége és adószáma:

1)

Ajánlattevő neve: Colas Út Építőipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Székhelye: 1113 Budapest, Bocskai út 73.

Adószáma:14904134-2-44

2)

STRABAG Általános Építő Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhelye: 1117 Budapest, Gábor Dénes (Infopark D épület) utca 2.

Adószáma: 11705053-4-44

2. részfeladat:

1)

Ajánlattevő neve: Colas Út Építőipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Székhelye: 1113 Budapest, Bocskai út 73.

Adószáma:14904134-2-44

Ajánlattevő neve: "PRACTICAL" Építőipari Kivitelező És Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhelye: 8200 Veszprém, Házgyári út 26.

Adószáma:10739893-2-19

2)

STRABAG Általános Építő Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhelye: 1117 Budapest, Gábor Dénes (Infopark D épület) utca 2.

Adószáma:

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148 § rendelkezései alapján.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
20/09/2019