Obras - 447133-2018

13/10/2018    S198    - - Obras - Información complementaria - Procedimiento abierto 

Eslovenia-Idrija: Trabajos de construcción de edificios para jardín de infancia

2018/S 198-447133

Corrigenda

Anuncio relativo a modificaciones o información adicional

Obras

(Suplemento al Diario Oficial de la Unión Europea, 2018/S 190-428854)

Legal Basis:

Apartado I: Poder adjudicador/entidad adjudicadora

I.1)Nombre y direcciones
Občina Idrija
5880068000
Mestni trg 1
Idrija
5280
Eslovenia
Persona de contacto: Maja Majnik
Teléfono: +386 53734516
Correo electrónico: maja.majnik@idrija.si
Fax: +386 53734531
Código NUTS: SI043

Direcciones de internet:

Dirección principal: http://www.idrija.si

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Otroški vrtec Spodnja Idrija

II.1.2)Código CPV principal
45214100
II.1.3)Tipo de contrato
Obras
II.1.4)Breve descripción:

Predmet javnega naročila je izvedba investicije izgradnje novega nizko-energetskega objekta otroškega vrtca s pripadajočo zunanjo ureditvijo.

Apartado VI: Información complementaria

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
08/10/2018
VI.6)Referencia del anuncio original
Número de anuncio en el DO S: 2018/S 190-428854

Apartado VII: Modificaciones

VII.1)Información que se va a modificar o añadir
VII.1.2)Texto que se va a corregir en el anuncio original
Número de apartado: VI.3
En lugar de:
Léase:

Naročnik na Portalu javnih naročil objavlja xml kodo za pripravo ESPD obrazca.

VII.2)Otras informaciones adicionales:

Naročnik na Portalu javnih naročil objavlja xml kodo za pripravo ESPD obrazca.

Naročnik poziva vse potencialne ponudnike, da pri pripravi ponudbe upoštevajo predmetni popravek in v ponudbi predložijo izpolnjene ESPD obrazce. Razpisna dokumentacija je na voljo na naslovu: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/277093/Narocnik_ESPD.xml.zip