Obras - 447150-2018

13/10/2018    S198    - - Obras - Información complementaria - Procedimiento abierto 

Eslovaquia-Dvory nad Žitavou: Obras de alcantarillado

2018/S 198-447150

Corrigenda

Anuncio relativo a modificaciones o información adicional

Obras

(Suplemento al Diario Oficial de la Unión Europea, 2018/S 127-288691)

Legal Basis:

Directiva 2014/25/UE

Apartado I: Poder adjudicador/entidad adjudicadora

I.1)Nombre y direcciones
Obec Dvory nad Žitavou
00308897
Hlavné námestie
Dvory nad Žitavou
941 31
Eslovaquia
Persona de contacto: Ing. Anton Gardian
Teléfono: +421 424443891
Correo electrónico: info@mpprofit.sk
Código NUTS: SK023

Direcciones de internet:

Dirección principal: http://dvory.sk

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Dobudovanie kanalizácie a intenzifikácia čistiarne odpadových vôd v obci Dvory nad Žitavou

Número de referencia: KAN_DnZ_2018
II.1.2)Código CPV principal
45232400
II.1.3)Tipo de contrato
Obras
II.1.4)Breve descripción:

Dobudovanie kanalizácie a intenzifikácia čistiarne odpadových vôd v obci Dvory nad Žitavou. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.

Apartado VI: Información complementaria

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
09/10/2018
VI.6)Referencia del anuncio original
Número de anuncio en el DO S: 2018/S 127-288691

Apartado VII: Modificaciones

VII.1)Información que se va a modificar o añadir
VII.1.2)Texto que se va a corregir en el anuncio original
Número de apartado: VI.3
Localización del texto que se va a modificar: Doplňujúce informácie
En lugar de:

Verejný obstarávateľ dopĺňa textáciu:

Léase:

Komunikácia a výmena informácií vo verejnom obstarávaní sa po dátume 18.10.2018 uskutočňuje písomne prostredníctvom elektronických prostriedkov v zmysle § 20 zákona 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní. Komunikácia vrátane doručovania pre účely tohto verejného obstarávania sa bude uskutočňovať spôsobom určeným funkcionalitou elektronického nástroja eZakazky na portáli www.ezakazky.sk.

Ďalšie podrobnosti ohľadne elektronickej komunikácie sú uvedené v súťažných podkladoch.

VII.2)Otras informaciones adicionales: