Varer - 447221-2019

24/09/2019    S184    Varer - Forhåndsmeddelelse uden indkaldelse af tilbud - Finder ikke anvendelse 

Danmark-Ølstykke: Personbiler

2019/S 184-447221

Forhåndsmeddelelse

Denne bekendtgørelse er kun vejledende

Varer

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Egedal Kommune
CVR-nummer: 29188386
Postadresse: Dronning Dagmars Vej 200
By: Ølstykke
NUTS-kode: DK DANMARK
Postnummer: 3650
Land: Danmark
Kontaktperson: Maja Barnekov
E-mail: udbud@egekom.dk
Telefon: +45 72596260

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://permalink.mercell.com/114094305.aspx

Internetadresse for køberprofilen: http://www.egedalkommune.dk/

I.2)Information om fælles indkøb
I.3)Kommunikation
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
I.4)Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5)Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Høring af udbudsmateriale - Leasing af biler til Egedal Kommune, 2019

Sagsnr.: 19/16956
II.1.2)Hoved-CPV-kode
34110000 Personbiler
II.1.3)Kontrakttype
Varer
II.1.4)Kort beskrivelse:

Egedal Kommune ønsker at sende det foreløbige udbudsmateriale i høring hos markedet, således at det kan sikres, at udbudsmaterialet er bedst muligt for både udbyder og markedet.

Da Egedal Kommune forventer at udbyde leasingaftalerne med tildelingskriteriet "Laveste pris" i offentligt udbud, ønsker Egedal Kommune især markedets bemærkninger til de fastlagte mindstekrav. Er der nogle uhensigtsmæssige og/eller fordyrende mindstekrav i materialet, som med fordel kunne genovervejes?

Egedal Kommune ønsker skriftlige høringssvar. Fristen for høringssvar er 14.102019, kl. 12:00.

Høringssvar bedes sendt til: Udbud@egekom.dk

II.1.5)Anslået samlet værdi
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK013 Nordsjælland
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Der henvises desuden til dokumentet: "Høringsbrev - Introduktion til høringsmateriale, Leasing af biler til Egedal Kommune, 2019".

II.2.14)Yderligere oplysninger
II.3)Foreløbig dato for offentliggørelse af udbudsbekendtgørelse:
20/09/2019

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3)Yderligere oplysninger:

Der henvises til dokumenterne, som er oploadet i Mercell.

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
20/09/2019