Supplies - 447226-2022

16/08/2022    S156

Bulgaria-Asenovgrad: Electricity

2022/S 156-447226

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: TERITORIALNO PODELENIE "DaRZhAVNO GORSKO STOPANSTVO - ASENOVGRAD"
National registration number: 2016195800072
Postal address: ul. ALEKSANDaR STAMBOLIYSKI No. 25
Town: gr. Asenovgrad
NUTS code: BG България  / Bulgaria
Postal code: 4230
Country: Bulgaria
Contact person: Zlatan Georgiev Mehandzhiyski
E-mail: dgsasenovgrad@ucdp-smolian.com
Telephone: +359 33163041
Internet address(es):
Main address: https://ucdp-smolian.com/bg/1617887177.html
Address of the buyer profile: https://app.eop.bg/buyer/18566
I.4)Type of the contracting authority
Body governed by public law
I.5)Main activity
Other activity: Основна дейност съгласно чл. 165 от Закона за горите

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

„Доставка на нетни количества активна електрическа енергия (високо/средно/ниско напрежение) и избор на координатор на балансираща група за нуждите на ТП „ДГС – Асеновград” за срок от 36 месеца”

II.1.2)Main CPV code
09310000 Electricity
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Предметът на поръчката включва доставката на нетно количество електрическа енергия (високо/средно/ниско напрежение) и координиране на балансиращата група. Доставката на нетно количество електрическа енергия и координиране на балансиращата група се извършва в обекти на ТП „ДГС – Асеновград” както следва: Административна сграда на ТП „ДГС –Асеновград“, гр. Асеновград, област Пловдив, ул. „Александър Стамболийски“ № 25 (с 4 точки на потребление на същия адрес, а именно канцелария, стълбище, апартамент на ІІІ етаж, магазин); Горски разсадник „Капсидата” на територията на ТП „ДГС – Асеновград”. Прогнозното количество електроенергия, което ще се доставя за срока на договора, е определено на база разходваните количества за период от 12 месеца за предходна календарна година на всички обекти на Възложителя, включени в документацията за участие и е в размер на около 51191 kWh годишно.

II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
09310000 Electricity
II.2.3)Place of performance
NUTS code: BG България  / Bulgaria
II.2.4)Description of the procurement:

Предметът на поръчката включва доставката на нетно количество електрическа енергия (високо/средно/ниско напрежение) и координиране на балансиращата група. Доставката на нетно количество електрическа енергия и координиране на балансиращата група се извършва в обекти на ТП „ДГС – Асеновград” както следва: Административна сграда на ТП „ДГС –Асеновград“, гр. Асеновград, област Пловдив, ул. „Александър Стамболийски“ № 25 (с 4 точки на потребление на същия адрес, а именно канцелария, стълбище, апартамент на ІІІ етаж, магазин); Горски разсадник „Капсидата” на територията на ТП „ДГС – Асеновград”. Прогнозното количество електроенергия, което ще се доставя за срока на договора, е определено на база разходваните количества за период от 12 месеца за предходна календарна година на всички обекти на Възложителя, включени в документацията за участие и е в размер на около 51191 kWh годишно.

В случай на необходимост, в рамките на срока на действие на договора, Възложителят може да включи нови обекти, за които ще заплаща консумираната електроенергия по договорената с Изпълнителя цена.

II.2.5)Award criteria
Price
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2022/S 107-296539
IV.2.8)Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9)Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

Title:

„Доставка на нетни количества активна електрическа енергия (високо/средно/ниско напрежение) и избор на координатор на балансираща група за нуждите на ТП „ДГС – Асеновград” за срок от 36 месеца”

A contract/lot is awarded: no
V.1)Information on non-award
The contract/lot is not awarded
No tenders or requests to participate were received or all were rejected

Section VI: Complementary information

VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Комисия за защита на конкуренцията
Postal address: бул. Витоша № 18
Town: София
Postal code: 1000
Country: Bulgaria
E-mail: delovodstvo@cpc.bg
Telephone: +359 29356113
Fax: +359 29807315
Internet address: http://www.cpc.bg
VI.5)Date of dispatch of this notice:
11/08/2022