Suministros - 447329-2018

13/10/2018    S198    - - Suministros - Anuncio de licitación - Procedimiento abierto 

Rumanía-Bucarest: Material para diagnóstico

2018/S 198-447329

Anuncio de licitación

Suministros

Legal Basis:

Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Spitalul Universitar de Urgență Elias
Romania
Bulevardul Mărăști nr. 17
Bucureşti
011461
Rumania
Persona de contacto: Bogdan Mihai Vlad
Teléfono: +40 213111032
Correo electrónico: achizitii.birou@spitalul-elias.ro
Fax: +40 213111032
Código NUTS: RO321

Direcciones de internet:

Dirección principal: www.spitalul-ellias.ro

Dirección del perfil de comprador: www.e-licitatie.ro

I.2)Información sobre contratación conjunta
I.3)Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en: www.e-licitatie.ro
Puede obtenerse más información en la dirección mencionada arriba
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse a la dirección mencionada arriba
I.4)Tipo de poder adjudicador
Organismo/oficina regional o local
I.5)Principal actividad
Salud

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Accesorii endoscopie

Número de referencia: 4192537201834
II.1.2)Código CPV principal
33124130
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Nr. lot, denumire produs, u.m., cantit. min contract subsecvent, cantit. max. contract subsecvent, cantitate min. acord-cadru, cantitate max. acord-cadru:

Lot 1 — Accesorii endoscopice pentru tratamentul hemoragiilor digestive superioare:

1.1) Clip pentru hemostaza preincarcat, buc., 5, 10, 120, 240;

1.2) Dispozitiv montare clip reutilizabil pentru colonoscopie, buc., 1, 2, 3, 4;

1.3) Teaca metalica reutilizabila pentru ace de injectare gastrica/colonica, buc., 1, 2, 3, 4;

1.4) Set ace de injectare gastrica/colonica, buc., 2, 4, 48, 96;

1.5) Proba calda bipolara electrohemostaza, buc., 1, 2, 24, 48;

1.6) Pensa de coagulare si prindere tip Coagrasper, buc., 1, 2, 24, 48;

1.7) Aplicator montare endoloop reutilizabil, buc., 1, 2, 3, 4;

1.8) Maner pt. applicator endoloop, buc., 1, 2, 3, 4;

1.9) Rezerve endoloop, buc., 1, 2, 24, 48;

1.10) Cutter reutilizabil pentru taierea endoloop-urile, buc., 1, 2, 3, 4.

Lot 2 — Accesorii endoscopie pentru protezarea paleativa endoesofagiana, gastroduodenala, colonica si biliopa [...] detalii pe www.e-licitatie.ro.

II.1.5)Valor total estimado
II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: sí
Pueden presentarse ofertas para número máximo de lotes: 2
Número máximo de lotes que pueden adjudicarse a un único licitador: 2
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Accesorii endoscopice pentru tratamentul hemoragiilor digestive superioare

Lote nº: 1
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33124130
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: RO321
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Sediul S.U.U.E.

II.2.4)Descripción del contrato:

— Clip pentru hemostaza preincarcat,

— Dispozitiv montare clip reutilizabil pentru colonoscopie,

— Teaca metalica reutilizabila pentru ace de injectare gastrica/colonica,

— Set ace de injectare gastrica/colonica,

— Proba calda bipolara electrohemostaza,

— Pensa de coagulare si prindere tip Coagrasper,

— Aplicator montare endoloop reutilizabil,

— Maner pt. applicator endoloop,

— Rezerve endoloop,

— Cutter reutilizabil pentru taierea endoloop-urile.

Valoarea celui mai mare contract subsecvent, in RON: 30 350,00.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Precio
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 24
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Fonduri: bugetul Spitalului.

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Accesorii endoscopie pentru protezarea paleativă endoesofagiană, gastroduodenală, colonică și biliopancreatică

Lote nº: 2
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33124130
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: RO321
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Sediul S.U.U.E.

II.2.4)Descripción del contrato:

— Fir ghid protezare VisiGlide 2,

— Canule pt. canularea papilei,

— Canula pentru canulare selectiva,

— Balon dilatare biliara/pilorica/colonica si esofagiana,

— Stent preincarcat diverse dimensiuni,

— Kit de introducere stenturi 7Fr.,

— Kit de introducere stenturi 8.5 Fr.,

— Kit de introducere stenturi 10 Fr.,

— Kit de introducere stenturi 12 Fr.,

— Pensa de extragere stenturi,

— Stent metalic colonic si duoden.

Valoarea celui mai mare contract subsecvent, in RON: 26 385,00.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Precio
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 24
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Fonduri: bugetul Spitalului.

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico

III.1)Condiciones de participación
III.1.1)Habilitación para ejercer la actividad profesional, incluidos los requisitos relativos a la inscripción en un registro profesional o mercantil
Lista y breve descripción de las condiciones:

Modalitatea prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerintei: Se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante.

Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza sa fie prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, numai de ofertantul clasat pe primul loc in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Aceste documente pot fi:

1) certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) la momentul depunerii acestora;

2) cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv;

3) dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice;

4) alte documente edificatoare, dupa caz.

Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art. 60 din Legea 98/2016 (aceasta declaratie va fi prezentata odata cu DUAE).

Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca în situatiile prevazute la art. 164, 165, 167 din Legea nr. 98/2016.

Persoanele cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante, in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire, sunt:

— Dr. Mugur Cristian Ardelean,

— Ec. Daniela Stefan,

— Jur. Bogdan Vlad,

— Dr. Tudor Arbanas,

— As. Ioana Camelia Toma,

— Ref. Monica Manolache.

Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de înregistrare în conditiile legii din tara de rezidenta, sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla în niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului. Modalitatea prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerintei: Se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor.

Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv certificatul constatator emis de ONRC sau, în cazul ofertantilor straini, documentele echivalente emise în tara de rezidenta, urmeaza sa fie prezentate, la solicitarea autoritatii contractante.

Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza sa fie prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, numai de ofertantul clasat pe primul loc in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.

Nota: completarea DUAE, documentele (inclusiv cele echivalente in tara de rezidenta pentru straini) urmeaza sa fie prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, numai de ofertantul clasat pe primul loc in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.

III.1.2)Situación económica y financiera
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

Media cifrei de afaceri anuala, din ultimii 3 ani (2015, 2016, 2017).

Nivel o niveles mínimos que pueden exigirse:

Completare DUAE:

Nota: Documentele solicitate in sustinerea cifrei de afaceri (declaratii sau extrase bancare corespunzatoare, bilantul contabil sau extrase de bilant, prezentarea situatiilor financiare sau a extraselor din situatiile financiare, în cazul în care publicarea situatiilor financiare este prevazuta de legislatia tarii în care este stabilit operatorul economic). Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe primul loc in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.

III.1.3)Capacidad técnica y profesional
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

Descrieri sau fotografii ale produselor care urmeaza a fi livrate, a caror autenticitate trebuie certificata la solicitarea autoritatii contractante conf. art. 179 lit. l) din Legea 98/2016.

Nivel o niveles mínimos que pueden exigirse:

Completare DUAE:

Nota: Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante,doar de catre ofertantul clasat pe primul loc in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.

III.1.5)Información sobre contratos reservados
III.2)Condiciones relativas al contrato
III.2.2)Condiciones de ejecución del contrato:
III.2.3)Información sobre el personal encargado de la ejecución del contrato

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
El anuncio se refiere al establecimiento de un acuerdo marco
Acuerdo marco con un solo operador
IV.1.4)Información sobre la reducción del número de soluciones u ofertas durante la negociación o el diálogo
IV.1.6)Información sobre la subasta electrónica
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
IV.2.2)Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
Fecha: 16/11/2018
Hora local: 15:00
IV.2.3)Fecha estimada de envío a los candidatos seleccionados de las invitaciones a licitar o a participar
IV.2.4)Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación:
Rumano
IV.2.6)Plazo mínimo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta
La oferta debe ser válida hasta: 16/02/2019
IV.2.7)Condiciones para la apertura de las plicas
Fecha: 16/11/2018
Hora local: 15:00
Lugar:

In SEAP.

Información sobre las personas autorizadas y el procedimiento de apertura:

Nu.

Apartado VI: Información complementaria

VI.1)Información sobre la periodicidad
Se trata de contratos periódicos: no
VI.2)Información sobre flujos de trabajo electrónicos
VI.3)Información adicional:

Termenul limita pana la care operatorii economici pot solicita clarificari sau informatii suplimentare in legatura cu documentatia de atribuire este de 15 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor. Autoritatea contractanta va raspunde, in mod clar si complet, tuturor solicitarilor de clarificari/informatii suplimentare in a 10-a zi inainte de data limita de depunere a ofertelor.

DUAE se poate accesa la adresa: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter.

DUAE poate fi completat la adresa: https://ec.europa.eu/tools/espd.

In situatia in care, se constata ca ofertele clasate pe primul loc, au preturi egale, autoritatea contractanta va solicita clarificari prin intermediul SEAP, in vederea incarcarii electronice de catre operatorii economici, situati pe primul loc, a unor documente care vor contine noi preturi.

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
București
030084
Rumania
Teléfono: +40 213104641
Correo electrónico: office@cnsc.ro
Fax: +40 213104642 / +40 218900745

Dirección de internet: http://www.cnsc.ro

VI.4.2)Órgano competente para los procedimientos de mediación
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

Conform Legii nr. 101/2016 privind remediile și căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziție publică, a contractelor sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii, precum și pentru organizarea și functionarea C.N.S.C.

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Spitalul Universitar de Urgență Elias
Bulevardul Mărăști nr. 17, sector 1
Bucureşti
011461
Rumania
Teléfono: +40 213111032
Correo electrónico: achizitii.birou@spitalul-elias.ro
Fax: +40 21311103

Dirección de internet: www.spitalul-elias.ro

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
10/10/2018