Уебсайтът TED е готов за работа с електронните формуляри от 2.11.2022 г. насам. Търсенето е променено: моля, адаптирайте вашите предварително зададени експертни въпроси. Вижте какви са промените в раздела за новини и на актуализираните страници за помощ.

Услуги - 447457-2021

TIЗаглавиеБългария-София: Услуги по наблюдение и контрол на замърсяването на повърхностните води
NDНомер на публикацията на обявлението447457-2021
PDДата на публикуване03/09/2021
OJНомер на броя на ОВ S171
TWГрад/населено място на купувачаСОФИЯ
AUОфициално наименование на купувачаИзпълнителна агенция по околна среда (831901762)
OLЕзик на произходBG
CYДържава на купувачаBG
AAВид купувач1 - Министерство или всякакъв друг национален или федерален орган
HAИнституция/агенция на ЕС-
DSДокумент изпратен30/08/2021
NCВид поръчка4 - Услуги
PRВид процедура1 - Открита процедура
TDВид на обявлениетоK - Изменение на договор за поръчка или концесия по време на тяхното изпълнение
RPРегламент4 - Европейски съюз
TYВид на оферта9 - Не е приложимо
ACКритерии за възлагане9 - Не е приложимо
PCOбщ терминологичен речник, свързан с обществените поръчки (CPV)90733100 - Услуги по наблюдение и контрол на замърсяването на повърхностните води
90733700 - Услуги по наблюдение или контрол на замърсяването на подпочвените води
RCМясто на изпълнение (код по NUTS)BG
IAИнтернет адрес (URL)http://www.eea.government.bg/
DIПравно основаниеДиректива за обществените поръчки Директива 2014/24/ЕС