Szolgáltatások - 44748-2022

26/01/2022    S18

Magyarország-Budapest: Őrzési szolgáltatások

2022/S 018-044748

Szociális és egyéb meghatározott szolgáltatások – Általános közbeszerzés

Tájékoztató az eljárás eredményéről

Szolgáltatásmegrendelés

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Nemzeti Sportközpontok
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_82909725
Postai cím: Stefánia Út 51.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU1 Közép-Magyarország
Postai irányítószám: 1143
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Szilágyi Orsolya
E-mail: szilagyi.orsolya@sarhegyi.hu
Telefon: +36 18101600
Fax: +36 14714290
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.mnsk.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.mnsk.hu
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Egyéb típus: költségvetési szerv
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: sport

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Őrzés, rendezvénybiztosítás feladatok Puskás Aréna

Hivatkozási szám: EKR000288482020
II.1.2)Fő CPV-kód
79713000 Őrzési szolgáltatások
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)Rövid meghatározás:

Vállalkozási keretmegállapodás a Puskás Aréna épületéhez és rendezvényeihez kapcsolódó vagyonés

biztonság védelmi feladatainak és rendezvénybiztosítási feladatok ellátására a műszaki leírás

szerinti tartalommal.

Őrzés- védelmi, riasztási feladatok, portaszolgálat és recepciós feladatok, kamerarendszer kezelése,

járőrszolgálat, gépjárműforgalom koordináció, biztonsági terv és jelentések készítése

Megrendelő igényei szerint a rendezvénybiztosítás speciális igényeinek ellátása:

- biztonsági zárások felállítása a használt terület tekintetében;

- külső ruházat és csomagátvizsgálás vizuálisan, tiltott tárgyak bevitelének megakadályozása;

- irányítási parkoltatási feladatok;

- vendégek elől elzárt területek biztosítása

- tájékoztatási feladatok

Rendezvénybiztosítási feladatok ellátása:

- regisztrációs feladatok

- vendégek fogadása, kísérése, tájékoztatása

- ruhatár őrzési feladatok ellátása

A létesítmény „alap üzemelési” őrzési feladataihoz egy napra tervezett egyidejű maximális létszám

elvárás 12 fő.

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.1.7)A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték áfa nélkül: 52 327 359.00 HUF
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
79713000 Őrzési szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU110 Budapest
A teljesítés fő helyszíne:

Puskás Aréna, 1146 Budapest, Istvánmezei út 3-5.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Tervezett óraszám 204 óra / nap

77500 óra / év

A keretösszeg 1800 millió forint, melyből AK 77 500 óra őrzés és rendezvénybiztosítás munka

lehívására vállal kötelezettséget.

A Keretmegállapodás a hatálybalépéstől számított egy év időtartamra jön létre. A

Keretmegállapodás egy éves időbeli hatálya legfeljebb két alkalommal, további egy-egy évvel

meghosszabbítható a szerződéstervezetben meghatározott feltételek szerint.

Egyidejű tervezett létszám maximuma 1000 főt meghaladó.

A Puskás Aréna befogadó képessége:

- labdarúgó mérkőzés esetén 68 156 fő

- koncert és egyéb rendezvény alkalmával 75 000 fő

- 7 darab fix szolgálati hely, kamerarendszer (460 darab)

II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
IV.1.10)Az eljárásra alkalmazandó nemzeti jogszabályok meghatározása:
IV.1.11)Az odaítélési eljárás fő jellemzői:
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2020/S 152-373049
IV.2.9)Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Rész száma: 1
Elnevezés:

Őrzés, rendezvénybiztosítás feladatok Puskás ArénaŐrzés, rendezvénybiztosítás feladatok Puskás Aréna

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
14/12/2021
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Valton-Sec Zrt.
Postai cím: Hegyalja u. 109.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU120 Pest
Postai irányítószám: 1124
Ország: Magyarország
A nyertes ajánlattevő kkv
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész végleges összértéke: 52 327 359.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

Nyertes Ajánlattevő adószáma: 27312050-2-43

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

Kbt. 148. § szerint

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
21/01/2022