Suministros - 447598-2018

13/10/2018    S198    - - Suministros - Anuncio de licitación - Procedimiento abierto 

Finlandia-Tampere: Libros impresos

2018/S 198-447598

Anuncio de licitación

Suministros

Legal Basis:

Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Tuomi Logistiikka Oy
2722581-6
Tursonkatu 4
Tampere
33540
Finlandia
Persona de contacto: Lassi Mäkinen
Teléfono: +358 444863140
Correo electrónico: lassi.makinen@tuomilogistiikka.fi
Código NUTS: FI197

Direcciones de internet:

Dirección principal: http://www.tuomilogistiikka.fi

I.1)Nombre y direcciones
Tampereen kaupunki
0211675-2
Tampere
Finlandia
Correo electrónico: lassi.makinen@tuomilogistiikka.fi
Código NUTS: FI197

Direcciones de internet:

Dirección principal: http://www.tampere.fi

I.1)Nombre y direcciones
Pirkanmaan sairaanhoitopiiri kuntayhtymä
0826597-8
Tampere
Finlandia
Correo electrónico: lassi.makinen@tuomilogistiikka.fi
Código NUTS: FI197

Direcciones de internet:

Dirección principal: http://www.pshp.fi/fi-FI/Sairaanhoitopiiri

I.2)Información sobre contratación conjunta
El contrato se refiere a una contratación conjunta
El contrato es adjudicado por una central de compras
I.3)Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en: https://tarjouspalvelu.fi/tuomilogistiikka
Puede obtenerse más información en la dirección mencionada arriba
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse por vía electrónica a: https://tarjouspalvelu.fi/tuomilogistiikka?id=194612&tpk=d410807d-ab15-4fd6-b158-72423f463141
I.4)Tipo de poder adjudicador
Otro tipo: Yhteishankintayksikkö
I.5)Principal actividad
Otra actividad: Yhteishankintayksikkö

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Kirjallisuuden hankinta

II.1.2)Código CPV principal
22110000
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Tuomi Logistiikka Oy kilpailuttaa Tampereen kaupunginkirjaston sekä Tampereen kaupungin muiden yksiköiden ja yhtiöiden ja Pirkanmaan sairaanhoitopiirin yksiköiden ja yhtiöiden käyttöön tulevan kirjallisuuden. Tarjouspyyntö ei koske cd:itä, äänikirjoja eikä perusopetukseen hankittavia oppikirjoja. Kohderyhmäkohtaiset vertailuperusteet ja vähimmäisvaatimukset on kerrottu ja kuvattu tarjouspyynnössä ja liitteellä 3.

II.1.5)Valor total estimado
Valor IVA excluido: 4 700 000.00 EUR
II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: sí
Pueden presentarse ofertas para todos los lotes
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Suomenkielinen kirjallisuus

Lote nº: 1
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
22110000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: FI197
II.2.4)Descripción del contrato:

Hinnat ovat muovituksen osalta kiinteitä sopimuskauden kaksi (2) ensimmäistä vuotta. Hinta ei sisällä arvonlisäveroa. Kirjojen hinnat sisältävät kaikki kirjojen muut kustannukset, kuten käsittely-, toimitus- ja kuljetuskustannukset, sekä postitus- yms. kulut. Toimittaja voi esittää hinnanmuutosta muovituksen hintaan optiokaudelle siten kuin sopimusluonnoksessa (liite 1) on kerrottu. Hankinnan arvioitu vuosivolyymi on

1 100 000 EUR. Tilaaja valitsee puitejärjestelyyn viisi (5) laajuudeltaan eniten uutuusnimikkeitä tarjonnutta tarjoajaa, mikäli hyväksyttyjä tarjouksia saapuu vähintään viisi (5).

Hankintojen tekeminen

Tampereen kaupunginkirjastoilla on käytössään sähköinen palvelu, ns. hankintaportaali, jonka kautta he tutustuvat valittavissa olevaan kirjallisuuteen, tekevät valinnat ja tilaavat aineistot. Portaali vertailee kunkin yksittäisen hankinnan hintoja ja ohjaa tilauksen sille aineistotoimittajalle, joka tarjoaa sen tilaushetkellä edullisimpaan hintaan. Tilaajat tekevät tilauksia pienemmissä määrin lisäksi myös sähköpostitse ja toimittajan verkkokaupan kautta. Katso tarkemmin tarjouspyynnön muut ehdot ja liite 3.

Hankittava kirjallisuus

Hankinta koskee kotimaista kirjallisuutta kirjastoille sekä Tampereen kaupungin ja PSHP:n toimipisteisiin tilaajien tarpeiden mukaan. Kotimaisessa kirjallisuudessa yleisen kirjallisuuden lisäksi tarjonnan tulee sisältää laaja valikoima julkisten organisaatioiden, erilaisten yritysten ja yhdistysten ja muiden pien- ja omakustantajien tuotantoa. Tiedon tuottaminen uudesta aineistosta tulee tapahtua viipymättä kustantajien ennakkotietojen ilmestyttyä. Tarjouksessa on selvitettävä vuosittain tarjottavien uutuusnimekkeiden määrä. Uutuusnimekkeiden määrän tulee kotimaisen kirjallisuuden osalta olla vähintään tarjouspyynnön kohdassa Hankinnan kohteen kriteerit määritetyn mukainen vuosittain. Mikäli kilpailutuksessa saadaan hyväksyttyjä tarjouksia enemmän kuin viisi (5), tarjoukset vertaillaan suomenkielisten uutuusnimekkeiden tarjonnan laajuuden mukaan.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Criterio de calidad - Nombre: Valikoiman laajuus / Ponderación: 100
Precio - Ponderación: 0
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Comienzo: 01/01/2019
Fin: 31/12/2020
Este contrato podrá ser renovado: sí
Descripción de las renovaciones:

Sopimusta voidaan jatkaa kahdella (2) erillisellä yhden (1) vuoden optiokaudella. Tilaaja päättää optiokausien käyttöönotosta kohderyhmä- ja toimittajakohtaisesti. Optiokauden käyttöönoton arvioinnissa huomioidaan muun muassa sopimuskauden aikaiset asiakaspalautteet, yhteistyö tilaajan ja toimittajan välillä, tilaajan taloudelliset resurssit ja muut arvioinnissa huomioon otettavat olennaiset seikat.

II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Vieraskielinen kirjallisuus

Lote nº: 2
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
22110000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: FI197
II.2.4)Descripción del contrato:

Hinnat ovat muovituksen osalta kiinteitä sopimuskauden kaksi (2) ensimmäistä vuotta. Hinta ei sisällä arvonlisäveroa. Kirjojen hinnat sisältävät kaikki kirjojen muut kustannukset, kuten käsittely-, toimitus- ja kuljetuskustannukset, sekä postitus- yms. kulut. Toimittaja voi esittää hinnanmuutosta muovituksen hintaan optiokaudelle siten kuin sopimusluonnoksessa (liite 1) on kerrottu. Hankinnan arvioitu vuosivolyymi on

75 000 EUR. Tilaaja valitsee puitejärjestelyyn viisi (5) laajuudeltaan eniten uutuusnimikkeitä tarjonnutta tarjoajaa, mikäli hyväksyttyjä tarjouksia saapuu vähintään viisi (5).

Hankintojen tekeminen

Tampereen kaupunginkirjastoilla on käytössään sähköinen palvelu, ns. hankintaportaali, jonka kautta he tutustuvat valittavissa olevaan kirjallisuuteen, tekevät valinnat ja tilaavat aineistot. Portaali vertailee kunkin yksittäisen hankinnan hintoja ja ohjaa tilauksen sille aineistotoimittajalle, joka tarjoaa sen tilaushetkellä edullisimpaan hintaan. Tilaajat tekevät tilauksia pienemmissä määrin lisäksi myös sähköpostitse ja Toimittajan verkkokaupan kautta. Katso tarkemmin tarjouspyynnön muut ehdot ja liite 3.

Hankittava kirjallisuus

Hankinta koskee vieraskielistä kirjallisuutta kirjastoille sekä Tampereen kaupungin ja PSHP:n toimipisteisiin tilaajien tarpeiden mukaan. Vieraskielisessä kirjallisuudessa vertaillaan uutuusnimikkeiden määrää kielikohtaisesti. Vähimmäisvaatimuksia tarjottavien uutuusnimikkeiden osalta ei ole. Tiedon tuottaminen uudesta aineistosta tulee tapahtua viipymättä kustantajien ennakkotietojen ilmestyttyä. Tarjouksessa on selvitettävä vuosittain tarjottavien uutuusnimekkeiden määrä kielikohtaisesti. Mikäli kilpailutuksessa saadaan hyväksyttyjä tarjouksia enemmän kuin viisi (5), tarjoukset vertaillaan uutuusnimekkeiden tarjonnan laajuuden mukaan. Vieraskielisen kirjallisuuden kohderyhmän kielikohtaiset maksimipisteet on kerrottu kohdassa hankinnan kohteen kriteerit.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Criterio de calidad - Nombre: Valikoiman laajuus / Ponderación: 100
Precio - Ponderación: 0
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Comienzo: 01/01/2019
Fin: 31/12/2020
Este contrato podrá ser renovado: sí
Descripción de las renovaciones:

Sopimusta voidaan jatkaa kahdella (2) erillisellä yhden (1) vuoden optiokaudella. Tilaaja päättää optiokausien käyttöönotosta kohderyhmä- ja toimittajakohtaisesti. Optiokauden käyttöönoton arvioinnissa huomioidaan muun muassa sopimuskauden aikaiset asiakaspalautteet, yhteistyö tilaajan ja toimittajan välillä, tilaajan taloudelliset resurssit ja muut arvioinnissa huomioon otettavat olennaiset seikat.

II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico

III.1)Condiciones de participación
III.1.1)Habilitación para ejercer la actividad profesional, incluidos los requisitos relativos a la inscripción en un registro profesional o mercantil
III.1.2)Situación económica y financiera
III.1.3)Capacidad técnica y profesional
III.1.5)Información sobre contratos reservados
III.2)Condiciones relativas al contrato
III.2.2)Condiciones de ejecución del contrato:

Kohdassa II.2) Osakokonaisuuksissa mainitut hankinnan arvioidut vuosivolyymit ovat arvioita hankintamääristä vuositasolla, eivätkä ne sido tilaajaa tiettyyn hankintamäärään vaan tilaaja pidättää itsellään oikeuden hankkia tuotteita ainoastaan tarvitsemansa määrän.

III.2.3)Información sobre el personal encargado de la ejecución del contrato

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
El anuncio se refiere al establecimiento de un acuerdo marco
Acuerdo marco con varios operadores
Número máximo previsto de participantes en el acuerdo marco: 5
IV.1.4)Información sobre la reducción del número de soluciones u ofertas durante la negociación o el diálogo
IV.1.6)Información sobre la subasta electrónica
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: sí
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
IV.2.2)Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
Fecha: 12/11/2018
Hora local: 12:00
IV.2.3)Fecha estimada de envío a los candidatos seleccionados de las invitaciones a licitar o a participar
IV.2.4)Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación:
Finés
IV.2.6)Plazo mínimo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta
La oferta debe ser válida hasta: 12/02/2019
IV.2.7)Condiciones para la apertura de las plicas
Fecha: 12/11/2018
Hora local: 12:30

Apartado VI: Información complementaria

VI.1)Información sobre la periodicidad
Se trata de contratos periódicos: no
VI.2)Información sobre flujos de trabajo electrónicos
VI.3)Información adicional:
VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Markkinaoikeus
Radanrakentajantie 5
Helsinki
00520
Finlandia
Teléfono: +358 295643300
Correo electrónico: markkinaoikeus@oikeus.fi
Fax: +358 295643314

Dirección de internet: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus

VI.4.2)Órgano competente para los procedimientos de mediación
VI.4.3)Procedimiento de recurso
VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
12/10/2018