Suministros - 447610-2018

13/10/2018    S198    - - Suministros - Anuncio de licitación - Procedimiento abierto 

Hungría-Szentendre: Electricidad

2018/S 198-447610

Anuncio de licitación

Suministros

Legal Basis:

Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Szentendre Város Önkormányzat
EKRSZ_23811537
Városház tér 3.
Szentendre
2000
Hungría
Persona de contacto: Dr. Dóka Zsolt
Teléfono: +36 26785037
Correo electrónico: dr.doka.zsolt@szentendre.hu
Fax: +36 26816144
Código NUTS: HU120

Direcciones de internet:

Dirección principal: http://www.szentendre.hu

I.1)Nombre y direcciones
Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt.
EKRSZ_61978076
Szabadkai utca 9.
Szentendre
2000
Hungría
Persona de contacto: Dr. Dóka Zsolt
Teléfono: +36 26785037
Correo electrónico: dr.doka.zsolt@szentendre.hu
Fax: +36 26816144
Código NUTS: HU120

Direcciones de internet:

Dirección principal: http://www.szentendre.hu

I.1)Nombre y direcciones
Hamvas Béla Pest Megyei Könyvtár
EKRSZ_50017276
Pátriárka utca 7.
Szentendre
2000
Hungría
Persona de contacto: Dr. Dóka Zsolt
Teléfono: +36 26785037
Correo electrónico: dr.doka.zsolt@szentendre.hu
Fax: +36 26816144
Código NUTS: HU120

Direcciones de internet:

Dirección principal: http://www.szentendre.hu

I.1)Nombre y direcciones
Szentendre Város Egészségügyi Intézményei
EKRSZ_62135236
Kanonok utca 1.
Szentendre
2000
Hungría
Persona de contacto: Dr. Dóka Zsolt
Teléfono: +36 26785037
Correo electrónico: dr.doka.zsolt@szentendre.hu
Fax: +36 26816144
Código NUTS: HU120

Direcciones de internet:

Dirección principal: http://www.szentendre.hu

I.1)Nombre y direcciones
Ferenczy Múzeumi Centrum
EKRSZ_20985585
Fő tér 2–5.
Szentendre
2000
Hungría
Persona de contacto: Dr. Dóka Zsolt
Teléfono: +36 26785037
Correo electrónico: dr.doka.zsolt@szentendre.hu
Fax: +36 26816144
Código NUTS: HU120

Direcciones de internet:

Dirección principal: http://www.szentendre.hu

I.1)Nombre y direcciones
Aquapalace Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
EKRSZ_81799644
Kálvária utca 16. C.ép.
Szentendre
2000
Hungría
Persona de contacto: Dr. Dóka Zsolt
Teléfono: +36 26785037
Correo electrónico: dr.doka.zsolt@szentendre.hu
Fax: +36 26816144
Código NUTS: HU120

Direcciones de internet:

Dirección principal: http://www.szentendre.hu

I.1)Nombre y direcciones
Szentendre Városi Óvodák
EKRSZ_88163284
Pannónia út 3.
Szentendre
2000
Hungría
Persona de contacto: Dr. Dóka Zsolt
Teléfono: +36 26785037
Correo electrónico: dr.doka.zsolt@szentendre.hu
Fax: +36 26816144
Código NUTS: HU120

Direcciones de internet:

Dirección principal: http://www.szentendre.hu

I.1)Nombre y direcciones
Ferences Gimnázium
EKRSZ_25385065
Áprily Lajos tér 2.
Szentendre
2000
Hungría
Persona de contacto: Dr. Dóka Zsolt
Teléfono: +36 26785037
Correo electrónico: dr.doka.zsolt@szentendre.hu
Fax: +36 26816144
Código NUTS: HU120

Direcciones de internet:

Dirección principal: http://ferencesgimnazium.hu/

I.2)Información sobre contratación conjunta
El contrato se refiere a una contratación conjunta
I.3)Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000737212018/reszletek
Puede obtenerse más información en la dirección mencionada arriba
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse por vía electrónica a: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000737212018/reszletek
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse a la dirección mencionada arriba
I.4)Tipo de poder adjudicador
Autoridad regional o local
I.5)Principal actividad
Servicios públicos generales

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Villamosenergia-beszerzés 2018

Número de referencia: EKR000737212018
II.1.2)Código CPV principal
09310000
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Villamos energia szállítása Szentendrén 1.1.2019. 0:00 CET–31.12.2019. 24:00 CET időszakra vonatkozóan

Adásvételi szerződés keretében

1. rész: közvilágítási villamosenergia-beszerzés

2. rész: Intézményi és egyéb villamosenergia-beszerzés

II.1.5)Valor total estimado
II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: sí
Pueden presentarse ofertas para todos los lotes
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Közvilágítási villamosenergia-beszerzés

Lote nº: 1
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
09310000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: HU120
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Szentendre

II.2.4)Descripción del contrato:

Villamos energia szállítása Szentendrén 1.1.2019. 0:00 CET–31.12 2019. 24:00 CET időszakra vonatkozóan

Adásvételi szerződés keretében

1. rész: közvilágítási villamosenergia-beszerzés Szentendrén, összesen: 900 000 kWh mennyiségben

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Precio
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 12
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Intézményi és egyéb villamosenergia-beszerzés

Lote nº: 2
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
09310000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: HU120
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Szentendre

II.2.4)Descripción del contrato:

Villamos energia szállítása Szentendrén 1.1.2019. 0:00 CET–31.12.2019. 24:00 CET időszakra vonatkozóan adásvételi szerződés keretében

2. rész: intézményi és egyéb villamosenergia-beszerzés Szentendrén összesen: 2 719 237 kWh mennyiségben

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Precio
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 12
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico

III.1)Condiciones de participación
III.1.1)Habilitación para ejercer la actividad profesional, incluidos los requisitos relativos a la inscripción en un registro profesional o mercantil
Lista y breve descripción de las condiciones:

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62.§ (1) és (2) bekezdésében foglalt kizáró okok fennállnak.

Ajánlattevőnek az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum (EEKD) EKR-ben történő benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdéseinek hatálya alá (321/2015. (X. 30.) Korm.Rendelet. 1-16.§).

Ajánlatkérő a Kbt. 69. § (4) bekezdésében foglaltak alapján az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően az értékelési szempontokra figyelemmel az ajánlattevőket megfelelő határidő tűzésével felhívja a kizáró okokkal kapcsolatban előírt igazolások benyújtására.

Az igazolások benyújtására felhívott ajánlattevőknek az alábbiak szerinti kell igazolni, hogy velük szemben az előírt kizáró okok nem állnak fenn:

Magyarországon letelepedett ajánlattevőknek a kizáró okok hiányát a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. §-ában foglaltak szerint kell igazolni.

Nem Magyarországon letelepedett ajánlattevőknek a kizáró okok hiányát a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 10. §-ában foglaltak szerint kell igazolni. A kizáró okok hiányának igazolása során a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 12-16 § szakaszaiban foglaltak megfelelően irányadóak.

A Kbt. 67. § (4) bekezdése alapján az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdése hatálya alá eső alvállalkozót. A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 15. § (1) bekezdés alapján az ajánlattevő az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak az EEKD-t köteles benyújtani a Kbt. 62. §-ában foglalt kizáró okok hiányának igazolása érdekében. Ajánlatkérő a Kbt. 74. § (1) bekezdés a)-b) pontjai alapján kizárja az eljárásból azon ajánlattevőt, alvállalkozót, vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki a kizáró okok hatálya alá tartozik, vagy akivel szemben a kizáró ok az eljárás során következik be.

A külföldi letelepedésű (székhelyű) ajánlattevőknek nyilatkozatot kell benyújtaniuk arról, hogy az előírt Kbt. 62. § szerinti kizáró okokra vonatkozóan a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 10. §-ban meghatározott igazolásokat az adott ország mely hatósága jogosult kiállítani és az igazolásokat azzal összhangban kell benyújtaniuk.

III.1.2)Situación económica y financiera
III.1.3)Capacidad técnica y profesional
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

Ajánlattevő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés a) pontja és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés alapján az alkalmassági követelmény előzetes igazolására egyszerű nyilatkozatot (EEKD IV. rész alfa szakasz kitöltésével) köteles benyújtani a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 2. § (5) bekezdés alapján, majd ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdés szerinti felhívására ismertesse jelen felhívás feladásától visszafelé számított, megelőző utolsó 3 év alatt befejezett, de legfeljebb 6 éven belül megkezdett, legjelentősebb villamos energia adásvételeit, szállításait. A referenciaigazolás tartalmazza legalább a teljesítés idejét (kezdő és befejező időpont év, hónap, nap megjelölésével), a szerződést kötő másik fél megnevezését (név, cím), a szállítás tárgyát (villamos energia szállítás, adásvétel) és mennyiségét (kWh-ban megadva), továbbá nyilatkozatot arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. Az igazolást a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 22. § (1)-(2) bekezdése szerint kell benyújtani.

Nivel o niveles mínimos que pueden exigirse:

Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik a jelen felhívás feladásától visszafelé számított utolsó 3 év alatt befejezett, de legfeljebb 6 éven belül megkezdett, legalább 1 darab, legalább

1. rész: 675 000 kWh

2. rész: 1 900 000 kWh

Mennyiségű, villamos energia adásvétel, -szállítás tárgyú referenciával.

III.1.5)Información sobre contratos reservados
III.2)Condiciones relativas al contrato
III.2.2)Condiciones de ejecución del contrato:

Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdés

III.2.3)Información sobre el personal encargado de la ejecución del contrato

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.4)Información sobre la reducción del número de soluciones u ofertas durante la negociación o el diálogo
IV.1.6)Información sobre la subasta electrónica
Se realizará una subasta electrónica
Información complementaria acerca de la subasta electrónica:

424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet és a közbeszerzési dokumentumokban foglaltak szerint.

IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
IV.2.2)Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
Fecha: 14/11/2018
Hora local: 11:00
IV.2.3)Fecha estimada de envío a los candidatos seleccionados de las invitaciones a licitar o a participar
IV.2.4)Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación:
Húngaro
IV.2.6)Plazo mínimo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta
Duración en meses: 1 (a partir de la fecha declarada de recepción de ofertas)
IV.2.7)Condiciones para la apertura de las plicas
Fecha: 14/11/2018
Hora local: 13:00
Lugar:
Información sobre las personas autorizadas y el procedimiento de apertura:

424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15-17. §-a szerint

Apartado VI: Información complementaria

VI.1)Información sobre la periodicidad
Se trata de contratos periódicos: sí
Calendario estimado para la publicación de futuros anuncios:

2019. szeptember

VI.2)Información sobre flujos de trabajo electrónicos
Se utilizará el pago electrónico
VI.3)Información adicional:

1. Az ajánlatnak tartalmaznia kell a Kbt. 66. § (2), (5), (6) bek., 67. § (1)-(4) szerinti nyilatkozatokat.

2. Az ajánlatkérő az eljárás nyertesével köti meg a szerződést, vagy a nyertes visszalépése esetén az ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített szervezettel, ha őt az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésében megjelölte.

3. Az ajánlati árnak tartalmaznia kell a villamos energia és kiegyenlítő energia költségét is, a mérlegköri tagsági díjat, a határkeresztező kapacitás díját. Az ajánlati ár nem tartalmazhatja a KÁT költségét, a rendszerhasználati díjakat, a VET 147. §-ban szereplő pénzeszközöket, az energia adót, az általános forgalmi adót, valamint jogszabályban felmerülő egyéb adókat, illetékeket, díjakat, járulékokat és költségeket. Ajánlattevő villamosenergia-kereskedelmi engedélyének meglétét az ajánlatkérő a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal nyilvántartásában ellenőrzi. Az engedély megléte az érvényes ajánlattétel feltétele.

4. Ahol a jelen felhívás nem hivatkozik konkrét részre, úgy az adott feltételt a közbeszerzési eljárás valamennyi részére vonatkozóan irányadónak kell tekinteni.

5. Amennyiben ajánlattevő papíralapú, cégszerűen aláírt dokumentum egyszerű másolatát nyújtja be az eljárás során, köteles az EKR-be feltölteni a nyilatkozatot tevő képviselő aláírási címpéldány vagy aláírásmintáját is.

6. Közös ajánlattétel esetén az ajánlatban vagy több szakaszból álló eljárásban a részvételi jelentkezésben csatolni kell a közös ajánlattételi megállapodást, amelyek tartalmaznia kell a Kbt. 35. § (2) bekezdése szerinti meghatalmazást a 424/2017 (XII.19) KR 13.§ (3) bekezdése szerinti tartalommal.

7. A kapacitásnyújtó szervezet részéről a Kbt. 65. § (7) bekezdése szerinti kötelezettségvállalást tartalmazó okiratnak tartalmaznia kell meghatalmazást arra, hogy ajánlattevő a szervezet nevében az EKR-ben eljárhat.

8. AT köteles nyilatkozni arról, hogy van-e folyamatban vele szemben változásbejegyzési eljárás. Amennyiben igen, köteles feltölteni a változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást.

9. A jelen ajánlati felhívásban az ajánlattevőnek a szerződés teljesítésére vonatkozó műszaki és szakmai alkalmasságának feltételeit, és ennek igazolását, a minősített AT-k jegyzékéhez képest valamennyi feltétel vonatkozásában szigorúbban határozta meg.

10. AK azért kívánja alkalmazni a legalacsonyabb ár egyedüli értékelési szempontját, mert az igényeinek kizárólag a műszaki leírásban megjelölt minőségi és műszaki követelményeknek megfelelő áru felel meg, és a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását csak a legalacsonyabb ár értékelése szolgálja.

11. Az ajánlathoz AT köteles csatolni a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal által kiadott villamos energia kereskedelemre vonatkozó érvényes engedély egyszerű másolatát, ha AT nem található az alábbi webcímről elérhető villamos energia kereskedők között: http://www.mekh.hu/villamosenergia-ipari-engedelyesek-listaja.

12. A szerződést biztosító mellékkötelezettségeket és a fő finanszírozási és fizetési feltételeket a közbeszerzési dok. részét képező szerződéstervezet tartalmazza.

13. Az eljárásban részt vevő FAKSZ: dr. Dóka Zsolt (00271).

14. AK nem kívánja alkalmazni a Kbt. 75.§ (2) bek e) pont szerinti eredménytelenségi okot.

15. Az 1 hónapos ajánlattételi kötöttség alatt Ajánlatkérő 30 napot ért.

16. Ajánlatkérő fenntartja a jogot, hogy amennyiben nem nyújtottak be az ajánlattételi határidőben legalább két ajánlatot, dönthet úgy, hogy nem tart elektronikus árlejtést, hanem a benyújtott ajánlat bírálatával és értékelésével befejezi az eljárást.

17. Ajánlatkérő a Kbt. 35. § (9) bekezdése alapján nem teszi lehetővé projekttársaság létrehozását sem önálló, sem közös ajánlattevők számára.

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó u. 5.
Budapest
1026
Hungría
Teléfono: +36 18828592
Correo electrónico: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
VI.4.2)Órgano competente para los procedimientos de mediación
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

A Kbt. 148.§-a szerint.

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó u. 5.
Budapest
1026
Hungría
Teléfono: +36 18828592
Correo electrónico: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
12/10/2018