Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Supplies - 447670-2021

03/09/2021    S171

Bulgaria-Sofia: Occupational clothing, special workwear and accessories

2021/S 171-447670

Contract notice – utilities

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/25/EU

Section I: Contracting entity

I.1)Name and addresses
Official name: STOLIChEN ELEKTROTRANSPORT EAD
National registration number: 121683785
Postal address: ul. Podpolkovnik Kalitin No..30
Town: gr. Sofiya
NUTS code: BG411 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Postal code: 1233
Country: Bulgaria
Contact person: Ivaylo Bozhidarov Uzunov
E-mail: ivuzunov1@gmail.com
Telephone: +359 28334101
Fax: +359 29316184
Internet address(es):
Main address: http://www.elektrotransportsf.com/
Address of the buyer profile: https://app.eop.bg/buyer/2338
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://app.eop.bg/today/153096
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://app.eop.bg/today/153096
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.6)Main activity
Urban railway, tramway, trolleybus or bus services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Доставка на работно, специално работно облекло и обувки

II.1.2)Main CPV code
18100000 Occupational clothing, special workwear and accessories
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

„ДОСТАВКА НА РАБОТНО, СПЕЦИАЛНО РАБОТНО ОБЛЕКЛО И ОБУВКИ”, разделено на следните обособени позиции:  Обособена позиция - 1 Доставка на лични предпазни средства за цялото тяло и главата; Обособена позиция 2- Доставка на работно облекло;  Обособена позиция - 3 Доставка на ръкавици; Обособена позиция - 4 Доставка на лични предпазни средства за краката и Обособена позиция - 5- Доставка на други лични предпазни средства за главата и ръцете.

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 633 816.35 BGN
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots
II.2)Description
II.2.1)Title:

Доставка на лични предпазни средства за цялото тяло и главата

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
18400000 Special clothing and accessories
II.2.3)Place of performance
NUTS code: BG411 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Main site or place of performance:

Формено облекло на "Столичен електротранспорт" ЕАД, на адрес: София 1202, бул. "Княгина Мария Луиза"№84, поделение "ТРАНСЕНЕРГО и РП" -ул."Козлодуй"№16; поделение "ТРАМКАР"-бул."Ц.Борис ІІІ"№126А.

II.2.4)Description of the procurement:

Доставка на лични предпазни средства за цялото тяло и главата:

1. Термичен костюм (полугащиризон с яке)-630 броя;

2.Грейка (полугащиризон с яке)-180 броя;

3.Ватенка (Шуба)-180 броя;

4.Термичен елек-220 броя;

5.Шуба топлозащитна-950 броя;

6.Шуба студозащитна с агнешка кожа-35 броя;

7.Костюм искрозащитен-76 броя;

8.Гащиризон за защита срещу агресивни течности и прах-13 броя;

9.Костюм водозащитен-95 броя;

10.Мушама (Наметало) водозащитна-123 броя;

11.Сигнална жилетка-1600 броя;

12.Предна престилка за защита от агресивни течности-20 броя;

13.Предна престилка от естествена кожа за заварчици-60 броя;

14.Предна престилка водозащитна-22 броя;

15.Шапка термична-560 броя;

16.Шапка термична ушанка с агнешка кожа-200 броя;

17.Шапка предпазна (лятна)-600 броя.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Функционалност и естетически облик / Weighting: 10
Quality criterion - Name: Гаранционен срок при употреба / Weighting: 15
Quality criterion - Name: Гаранционен срок при съхранение не повече от 10 години / Weighting: 5
Quality criterion - Name: Срок на доставка в календарни дни / Weighting: 15
Price - Weighting: 55
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 197 466.88 BGN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

При подаване на офертите си участниците задължително представят по 1 /един/ брой мостри за всеки един тип от обособената позиция. Приемането на мострите и връщането им ще бъде в съответствие с ППЗОП и условията посочени в техническите спецификации и характеристики посочени в документацията.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Доставка на работно облекло

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
18110000 Occupational clothing
II.2.3)Place of performance
NUTS code: FI Suomi / Finland
NUTS code: BG411 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Main site or place of performance:

Формено облекло на "Столичен електротранспорт" ЕАД, на адрес: София 1202, бул. "Княгина Мария Луиза"№84, поделение "ТРАНСЕНЕРГО и РП" -ул."Козлодуй"№16; поделение "ТРАМКАР"-бул."Ц.Борис ІІІ"№126А.

II.2.4)Description of the procurement:

Доставка на работно облекло:

1. Полугащеризон с яке /два цвята и светлоотразителни ленти/-800 броя;

2.Работни дрехи /куртка и панталон/-600 броя;

3.Престилки-250 броя;

4.Облекла маслоустойчиви - работни дрехи /куртка и панталон/-35 броя.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Функционалност и естетически облик / Weighting: 10
Quality criterion - Name: Гаранционен срок при употреба / Weighting: 15
Quality criterion - Name: Гаранционен срок при съхранение не повече от 10 години / Weighting: 5
Quality criterion - Name: Срок на доставка в календарни дни / Weighting: 15
Price - Weighting: 55
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 69 137.40 BGN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

При подаване на офертите си участниците задължително представят по 1 /един/ брой мостри за всеки един тип от обособената позиция. Приемането на мострите и връщането им ще бъде в съответствие с ППЗОП и условията посочени в техническите спецификации и характеристики посочени в документацията.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Доставка на ръкавици

Lot No: 3
II.2.2)Additional CPV code(s)
18141000 Work gloves
II.2.3)Place of performance
NUTS code: BG411 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Main site or place of performance:

Формено облекло на "Столичен електротранспорт" ЕАД, на адрес: София 1202, бул. "Княгина Мария Луиза"№84, поделение "ТРАНСЕНЕРГО и РП" -ул."Козлодуй"№16; поделение "ТРАМКАР"-бул."Ц.Борис ІІІ"№126А.

II.2.4)Description of the procurement:

Доставка на ръкавици:

1.Маслоустойчиви ръкавици топени изцяло в нитрил-1500 чифта;

2.Маслоустойчиви ръкавици топени частично в нитрил-9000 чифта;

3.Предпазни ръкавици - 15000 чифта;

4.Заваръчни ръкавици-800 чифта;

5.Ръкавици за защита от агресивни течности-106 чифта;

6.Ръкавици леярски-6 чифта;

7.Водозащитни ръкавици-420 чифта;

8.Ръкавици студозащитни-510 чифта;

9.Ръкавици бояджийски - 600 чифта.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Функционалност и естетически облик / Weighting: 10
Quality criterion - Name: Гаранционен срок при употреба / Weighting: 15
Quality criterion - Name: Гаранционен срок при съхранение не повече от 10 години / Weighting: 5
Quality criterion - Name: Срок на доставка в календарни дни / Weighting: 15
Price - Weighting: 55
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 65 402.98 BGN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

При подаване на офертите си участниците задължително представят по 1/един/ брой мостри за всеки един тип от обособената позиция. Приемането на мострите и връщането им ще бъде в съответствие с ППЗОП и условията посочени в техническите спецификации и характеристики посочени в документацията.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Доставка на лични предпазни средства за краката

Lot No: 4
II.2.2)Additional CPV code(s)
18830000 Protective footwear
II.2.3)Place of performance
NUTS code: BG411 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Main site or place of performance:

Формено облекло на "Столичен електротранспорт" ЕАД, на адрес: София 1202, бул. "Княгина Мария Луиза"№84, поделение "ТРАНСЕНЕРГО и РП" -ул."Козлодуй"№16; поделение "ТРАМКАР"-бул."Ц.Борис ІІІ"№126А.

II.2.4)Description of the procurement:

Доставка на лични предпазни средства за краката:

1.Обувки термични - удароустойчиви с предпазно бомбе и пластина кат.S3 (ходило , маслоустойчиво, противоплъзгащо,антистатично)- 700 чифта;

2.Обувки половинки - удароустойчиви с предпазно бомбе и пластина кат.S3 (ходило , маслоустойчиво, противоплъзгащо,антистатично)-1150 чифта;

3.Ботуши водозащитни, маслозащитни-50 чифта;

4.обувки термични мъжки (ходило шито, лепено; антистатично; противоплъзгащо)-800 чифта;

5.обувки половинки мъжки (ходило шито, лепено; антистатично,противоплъзгащо)-1025 чифта;

6.обувки термични дамски (ходило шито, лепено; противоплъзгащо)-286 чифта;

7.обувки половинки дамски (ходило шито, лепено)- 240 чифта;

8. обувки мъжки половинки (ходило шито, лепено)-120 чифта;

9.обувки -дамски половинки (ходило,  лепено)-160 чифта;

10.обувки мъжки термични (ходило шито, лепено)-120 чифта;

11.обувки -дамски термични (ходило , лепено)-100 чифта;

12.Гети за заварчици-94 чифта.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Функционалност и естетически облик / Weighting: 10
Quality criterion - Name: Гаранционен срок при употреба / Weighting: 15
Quality criterion - Name: Гаранционен срок при съхранение не повече от 10 години / Weighting: 5
Quality criterion - Name: Срок на доставка в календарни дни / Weighting: 15
Price - Weighting: 55
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 264 435.00 BGN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

При подаване на офертите си участниците задължително представят по 1/един/ брой мостри за всеки един тип от обособената позиция. Приемането на мострите и връщането им ще бъде в съответствие с ППЗОП и условията посочени в техническите спецификации и характеристики посочени в документацията.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Доставка на други лични предпазни средства за главата и ръцете

Lot No: 5
II.2.2)Additional CPV code(s)
18143000 Protective gear
II.2.3)Place of performance
NUTS code: BG411 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Main site or place of performance:

Формено облекло на "Столичен електротранспорт" ЕАД, на адрес: София 1202, бул. "Княгина Мария Луиза"№84, поделение "ТРАНСЕНЕРГО и РП" -ул."Козлодуй"№16; поделение "ТРАМКАР"-бул."Ц.Борис ІІІ"№126А.

II.2.4)Description of the procurement:

Доставка на други лични предпазни средства за главата и ръцете:

1.Колан височинна защита - комплект-7 броя;

2.Очила "Закрит тип"-550 броя;

3.Щит лицев-25 броя;

4.Очила срещу лъчения-50 броя;

5.Щит лицев лъче- искрозащитен-35 броя;

6.Маска предпазна-дихателна-150 броя;

7.Филтри противопрахови-150 броя;

8.Филтри срещу органични аерозоли-250 броя;

9.Филтри срещу неорганични аерозоли, агресивни аерозоли и заваръчен дим-200 броя;

10.Защитна каска-50 броя;

11.Антифони-85 броя;

12.Диелектрични ръкавици-500 броя;

13.Маски бояджийски 3М 6000 или еквивалентно-40 броя;

14.Филтър 3М 5911 /P1R/ или еквивалентно-280 броя;

15Филтърен държач 3М 501 или еквивалентно-80 броя;

16.Филтър 3М 6051 /А1/ или еквивалентно органични пари с точка на кипене >65ºС-80 броя.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Функционалност и естетически облик / Weighting: 10
Quality criterion - Name: Гаранционен срок при употреба / Weighting: 15
Quality criterion - Name: Гаранционен срок при съхранение не повече от 10 години / Weighting: 5
Quality criterion - Name: Срок на доставка в календарни дни / Weighting: 15
Price - Weighting: 55
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 37 374.09 BGN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

При подаване на офертите си участниците задължително представят по 1/един/ брой мостри за всеки един тип от обособената позиция. Приемането на мострите и връщането им ще бъде в съответствие с ППЗОП и условията посочени в техническите спецификации и характеристики посочени в документацията.

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Възложителят не изисква представяне на икономически или финансови критерии.

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Да е изпълнил поне 1 (една) доставка на работно, специално работно облекло и обувки в зависимост от обособената позиция за която участва за последните три години, считано от датата на подаване на офертата;

Minimum level(s) of standards possibly required:

За доказване, че участникът е изпълнил поне 1 (една) доставка на работно, специално работно облекло и обувки за последните три години Участникът предоставя (декларира) в Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) информацията за съответствието си с изискването, посочено в т. 1.

Доказване: В случаите по чл.67, ал.5 и/или чл.112, ал. 1, т.2 от ЗОП се представя списък на доставките, идентични с предмета на обществената поръчка, с посочване на стойности, дати и получатели и се прилага доказателство за извършената доставка.

III.1.4)Objective rules and criteria for participation
List and brief description of rules and criteria:

Участниците следва да отговарят на поставените от Възложителя изисквания в документацията за обществената поръчка относно личното състояние, критериите за подбор, техническото и ценово предложение. За участниците не следва да са налице обстоятелствата по чл.54 и чл.55, ал.1, т.4 и 5 от ЗОП.

III.1.5)Information about reserved contracts
The contract is reserved to sheltered workshops and economic operators aiming at the social and professional integration of disabled or disadvantaged persons
III.1.6)Deposits and guarantees required:

Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 1 % (един процент) от стойността на договора. Гаранцията за изпълнение от 1 % от стойността на договора следва да е със срок на валидност не по - кратък от 2 месеца след приключване на срока на договора. Гаранцията за изпълнение може да бъде представена в една от следните форми:

- Банкова гаранция или парична сума, внесена по сметка на "Столичен електротранспорт" ЕАД или застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя.

III.1.7)Main financing conditions and payment arrangements and/or reference to the relevant provisions governing them:

Със средства на възложителя. Аванс не се допуска! Начин на плащане, разсрочено- до 30 /тридесет/ календарни дни от получаване на стоката и след подписване на приемо-предавателен протокол, без възражение от Възложителя.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 30/09/2021
Local time: 23:59
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Bulgarian
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 01/10/2021
Local time: 14:30
Place:

В системата

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.3)Additional information:

Номерацията и размерите ще бъде уточнена/и от Изпълнителя за всеки работещ, след вземане на мярка по еталон.

Поръчката е запазена само за обособени позиции 1 и 2, на основание чл.12, ал.7 от ЗОП в процедура за възлагане на запазена поръчка могат да участват и други заинтересовани лица, но офертите им се разглеждат само ако няма допуснати оферти на лицата по чл.12, ал. 1 от ЗОП.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Комисия за защита на конкуренцията
Postal address: бул. Витоша № 18
Town: София
Postal code: 1000
Country: Bulgaria
E-mail: delovodstvo@cpc.bg
Telephone: +359 29356113
Fax: +359 29807315
Internet address: http://www.cpc.bg
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Жалба може да се подаде в 10-дневен срок по реда на чл.197, ал.1, т.1 от ЗОП.

VI.5)Date of dispatch of this notice:
30/08/2021