Suministros - 447715-2018

13/10/2018    S198    - - Suministros - Anuncio de adjudicación de contrato - Procedimiento abierto 

Eslovenia-Liubliana: Equipo y material informático

2018/S 198-447715

Anuncio de adjudicación de contrato

Resultados del procedimiento de contratación

Suministros

Legal Basis:

Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta
1627058000
Aškerčeva cesta 2
Ljubljana
1000
Eslovenia
Persona de contacto: Dane Filippini
Teléfono: +386 12411081
Correo electrónico: dane.filippini@ff.uni-lj.si
Fax: +386 14256233
Código NUTS: SI

Direcciones de internet:

Dirección principal: http://www.ff.uni-lj.si/

I.2)Información sobre contratación conjunta
I.4)Tipo de poder adjudicador
Organismo de Derecho público
I.5)Principal actividad
Educación

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Dobava energijsko učinkovite elektronske pisarniške opreme

Número de referencia: 1/2017
II.1.2)Código CPV principal
30200000
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Predmet tega javnega naročila je dobava energijsko učinkovite elektronske pisarniške opreme za 4 leta po sklopih.

II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: sí
II.1.7)Valor total de la contratación (IVA excluido)
Valor IVA excluido: 768 813.90 EUR
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Osebni računalniki

Lote nº: 1
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
30200000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: SI
II.2.4)Descripción del contrato:

Podrobnejši podatki o opremi (tip, minimalne tehnične lastnosti, okvirna količina v času trajanja javnega naročila) so navedeni v Obrazcu 14 Ponudbeni predračun (.xls datoteka), ki je razdeljen na sklope.

Navedene tehnične lastnosti predstavljajo minimalne naročnikove zahteve glede na trenutno stanje trgu računalniške tehnike. Služijo temu, da se ponudniki seznanijo s tehničnimi lastnostmi opreme, ki jo naročnik najpogosteje naroča. Natančne tehnične lastnosti bo naročnik določil, ko bo na podlagi sklenjenih okvirnih sporazumov ponovno odpiral konkurenco.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Precio
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Prenosni računalniki

Lote nº: 2
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
30200000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: SI
II.2.4)Descripción del contrato:

Podrobnejši podatki o opremi (tip, minimalne tehnične lastnosti, okvirna količina v času trajanja javnega naročila) so navedeni v Obrazcu 14 Ponudbeni predračun (.xls datoteka), ki je razdeljen na sklope.

Navedene tehnične lastnosti predstavljajo minimalne naročnikove zahteve glede na trenutno stanje trgu računalniške tehnike. Služijo temu, da se ponudniki seznanijo s tehničnimi lastnostmi opreme, ki jo naročnik najpogosteje naroča. Natančne tehnične lastnosti bo naročnik določil, ko bo na podlagi sklenjenih okvirnih sporazumov ponovno odpiral konkurenco.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Precio
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Zasloni

Lote nº: 3
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
30200000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: SI
II.2.4)Descripción del contrato:

Podrobnejši podatki o opremi (tip, minimalne tehnične lastnosti, okvirna količina v času trajanja javnega naročila) so navedeni v Obrazcu 14 Ponudbeni predračun (.xls datoteka), ki je razdeljen na sklope.

Navedene tehnične lastnosti predstavljajo minimalne naročnikove zahteve glede na trenutno stanje trgu računalniške tehnike. Služijo temu, da se ponudniki seznanijo s tehničnimi lastnostmi opreme, ki jo naročnik najpogosteje naroča. Natančne tehnične lastnosti bo naročnik določil, ko bo na podlagi sklenjenih okvirnih sporazumov ponovno odpiral konkurenco.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Precio
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Oprema za slikovno obdelavo

Lote nº: 4
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
30200000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: SI
II.2.4)Descripción del contrato:

Podrobnejši podatki o opremi (tip, minimalne tehnične lastnosti, okvirna količina v času trajanja javnega naročila) so navedeni v Obrazcu 14 Ponudbeni predračun (.xls datoteka), ki je razdeljen na sklope.

Navedene tehnične lastnosti predstavljajo minimalne naročnikove zahteve glede na trenutno stanje trgu računalniške tehnike. Služijo temu, da se ponudniki seznanijo s tehničnimi lastnostmi opreme, ki jo naročnik najpogosteje naroča. Natančne tehnične lastnosti bo naročnik določil, ko bo na podlagi sklenjenih okvirnih sporazumov ponovno odpiral konkurenco.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Precio
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Druga računalniška oprema in pribor

Lote nº: 5
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
30200000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: SI
II.2.4)Descripción del contrato:

Podrobnejši podatki o opremi (tip, minimalne tehnične lastnosti, okvirna količina v času trajanja javnega naročila) so navedeni v Obrazcu 14 Ponudbeni predračun (.xls datoteka), ki je razdeljen na sklope.

Navedene tehnične lastnosti predstavljajo minimalne naročnikove zahteve glede na trenutno stanje trgu računalniške tehnike. Služijo temu, da se ponudniki seznanijo s tehničnimi lastnostmi opreme, ki jo naročnik najpogosteje naroča. Natančne tehnične lastnosti bo naročnik določil, ko bo na podlagi sklenjenih okvirnih sporazumov ponovno odpiral konkurenco.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Precio
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.6)Información sobre la subasta electrónica
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
Número de anuncio en el DO S: 2017/S 107-215004
IV.2.8)Información sobre la terminación del sistema dinámico de adquisición
IV.2.9)Información sobre la anulación de la convocatoria de licitación en forma de anuncio de información previa

Apartado V: Adjudicación de contrato

Lote nº: 1
Denominación:

Osebni računalniki

Se adjudica un contrato/lote: no
V.1)Información relativa a la no adjudicación de un contrato
El contrato/lote no se ha adjudicado
No se ha recibido ninguna oferta o solicitud de participación, o todas las que se han recibido han sido rechazadas

Apartado V: Adjudicación de contrato

Lote nº: 2
Denominación:

Prenosni računalniki

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
30/09/2018
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 6
Número de ofertas recibidas de PYME: 6
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de otros Estados miembros de la Unión Europea: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de terceros países: 0
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 0
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
E-misija, podjetje za razvoj informacijskih tehnologij, d.o.o.
5346118000
Ljubljanska cesta 21D
Kamnik
1241
Eslovenia
Código NUTS: SI
El contratista es una PYME: sí
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total del contrato/lote: 3 117.00 EUR
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado V: Adjudicación de contrato

Lote nº: 3
Denominación:

Zasloni

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
30/09/2018
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 13
Número de ofertas recibidas de PYME: 13
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de otros Estados miembros de la Unión Europea: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de terceros países: 0
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 0
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: sí
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Anni računalniška oprema d.o.o.
5330319000
Motnica 7A
Trzin
1236
Eslovenia
Código NUTS: SI
El contratista es una PYME: sí
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Acord-92, podjetje za finančne, tehnične in poslovne storitve, trgovino ter zunanjetrgovinski promet, d.o.o., Ljubljana
5460450000
Stegne 13
Ljubljana
1000
Eslovenia
Código NUTS: SI
El contratista es una PYME: sí
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
E-misija, podjetje za razvoj informacijskih tehnologij, d.o.o.
5346118000
Ljubljanska cesta 21D
Kamnik
1241
Eslovenia
Código NUTS: SI
El contratista es una PYME: sí
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total del contrato/lote: 770.21 EUR
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado V: Adjudicación de contrato

Lote nº: 4
Denominación:

Oprema za slikovno obdelavo

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
30/09/2018
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 9
Número de ofertas recibidas de PYME: 9
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de otros Estados miembros de la Unión Europea: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de terceros países: 0
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 0
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
E-misija, podjetje za razvoj informacijskih tehnologij, d.o.o.
5346118000
Ljubljanska cesta 21D
Kamnik
1241
Eslovenia
Código NUTS: SI
El contratista es una PYME: sí
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total del contrato/lote: 305.00 EUR
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado V: Adjudicación de contrato

Lote nº: 5
Denominación:

Druga računalniška oprema in pribor

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
30/09/2018
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 29
Número de ofertas recibidas de PYME: 29
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de otros Estados miembros de la Unión Europea: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de terceros países: 0
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 0
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: sí
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Anni računalniška oprema d.o.o.
5330319000
Motnica 7A
Trzin
1236
Eslovenia
Código NUTS: SI
El contratista es una PYME: sí
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
E-misija, podjetje za razvoj informacijskih tehnologij, d.o.o.
5346118000
Ljubljanska cesta 21D
Kamnik
1241
Eslovenia
Código NUTS: SI
El contratista es una PYME: sí
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total del contrato/lote: 5 462.86 EUR
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado VI: Información complementaria

VI.3)Información adicional:
VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil
Slovenska cesta 54
Ljubljana
1000
Eslovenia
VI.4.2)Órgano competente para los procedimientos de mediación
VI.4.3)Procedimiento de recurso
VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta
Aškerčeva cesta 2
Ljubljana
1000
Eslovenia
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
10/10/2018