Suministros - 447757-2018

13/10/2018    S198    - - Suministros - Anuncio de adjudicación de contrato - Procedimiento abierto 

Eslovenia-Liubliana: Impresoras y trazadores gráficos

2018/S 198-447757

Anuncio de adjudicación de contrato

Resultados del procedimiento de contratación

Suministros

Legal Basis:

Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Ustavno sodišče Republike Slovenije
5024234000
Beethovnova ulica 10
Ljubljana
1000
Eslovenia
Persona de contacto: Danica Klarič
Teléfono: +386 14776484
Correo electrónico: info@us-rs.si
Fax: +386 14776500
Código NUTS: SI

Direcciones de internet:

Dirección principal: http://www.us-rs.si/

I.1)Nombre y direcciones
Ministrstvo za javno upravo
2482762000
Tržaška cesta 21
Ljubljana
1000
Eslovenia
Teléfono: +386 14781880
Correo electrónico: gp.mju@gov.si
Código NUTS: SI

Direcciones de internet:

Dirección principal: http://mju.gov.si

I.2)Información sobre contratación conjunta
El contrato se refiere a una contratación conjunta
I.4)Tipo de poder adjudicador
Ministerio o cualquier otra autoridad nacional o federal, incluidas sus delegaciones regionales o locales
I.5)Principal actividad
Otra actividad: Sodstvo

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

ODTISK-12/2016: Nakup energijsko učinkovitih tiskalnikov, multifunkcijskih naprav in skenerjev

Número de referencia: 4301-14/2016
II.1.2)Código CPV principal
30232100
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

ODTISK-12/2016: Nakup energijsko učinkovitih tiskalnikov, multifunkcijskih naprav in skenerjev.

II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: sí
II.1.7)Valor total de la contratación (IVA excluido)
Valor IVA excluido: 5 781 447.68 EUR
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Namizna multifunkcijska naprava A4 (najmanj 38 kopij) črno bela

Lote nº: 1
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
30120000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: SI041
II.2.4)Descripción del contrato:

Namizna multifunkcijska naprava A4 (najmanj 38 kopij) črno bela

II.2.5)Criterios de adjudicación
Precio
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto:

Določena posamezna naročila posameznih naročnikov se sofinancirajo iz sredstev Evropske Unije.

II.2.14)Información adicional

Velja za vse sklope: Pod točko III.1.2. Poslovno in finančno stanje tega obvestila gre za vsebine kot so navedene v razpisni dokumentaciji v navodilih ponudnikom v poglavju "neobstoj razlogov za izključitev".

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Samostoječa multifunkcijska naprava A3 (najmanj 40 kopij) črno bela

Lote nº: 2
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
30120000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: SI041
II.2.4)Descripción del contrato:

Samostoječa multifunkcijska naprava A3 (najmanj 40 kopij) črno bela

II.2.5)Criterios de adjudicación
Precio
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto:

Določena posamezna naročila posameznih naročnikov se sofinancirajo iz sredstev Evropske Unije.

II.2.14)Información adicional

Okvirni krovni sporazum je za nakup naprav sklenjen za obdobje 36 mesecev, za vzdrževanje naprav za sklope od št. 1 do 6 pa ob upoštevanju 66. člena vzorca krovnega okvirnega sporazuma za obdobje 72 mesecev (tj. da se vzdrževanje za posamezno napravo izvaja od dneva prevzema naprave in za čas garancijskega roka te naprave - 36 mesecev od dneva prevzema naprave).

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Samostoječa multifunkcijska naprava A3 (najmanj 57 kopij) črno bela

Lote nº: 3
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
30120000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: SI041
II.2.4)Descripción del contrato:

Samostoječa multifunkcijska naprava A3 (najmanj 57 kopij) črno bela

II.2.5)Criterios de adjudicación
Precio
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto:

Določena posamezna naročila posameznih naročnikov se sofinancirajo iz sredstev Evropske Unije.

II.2.14)Información adicional

Okvirni krovni sporazum je za nakup naprav sklenjen za obdobje 36 mesecev, za vzdrževanje naprav za sklope od št. 1 do 6 pa ob upoštevanju 66. člena vzorca krovnega okvirnega sporazuma za obdobje 72 mesecev (tj. da se vzdrževanje za posamezno napravo izvaja od dneva prevzema naprave in za čas garancijskega roka te naprave - 36 mesecev od dneva prevzema naprave).

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Namizna multifunkcijska naprava A4 (najmanj 40 kopij) barvna

Lote nº: 4
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
30120000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: SI041
II.2.4)Descripción del contrato:

Namizna multifunkcijska naprava A4 (najmanj 40 kopij) barvna

II.2.5)Criterios de adjudicación
Precio
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto:

Določena posamezna naročila posameznih naročnikov se sofinancirajo iz sredstev Evropske Unije.

II.2.14)Información adicional

Okvirni krovni sporazum je za nakup naprav sklenjen za obdobje 36 mesecev, za vzdrževanje naprav za sklope od št. 1 do 6 pa ob upoštevanju 66. člena vzorca krovnega okvirnega sporazuma za obdobje 72 mesecev (tj. da se vzdrževanje za posamezno napravo izvaja od dneva prevzema naprave in za čas garancijskega roka te naprave - 36 mesecev od dneva prevzema naprave).

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Samostoječa multifunkcijska naprava A3 (najmanj 30 kopij) barvna

Lote nº: 5
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
30120000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: SI041
II.2.4)Descripción del contrato:

Samostoječa multifunkcijska naprava A3 (najmanj 30 kopij) barvna

II.2.5)Criterios de adjudicación
Precio
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto:

Določena posamezna naročila posameznih naročnikov se sofinancirajo iz sredstev Evropske Unije.

II.2.14)Información adicional

Okvirni krovni sporazum je za nakup naprav sklenjen za obdobje 36 mesecev, za vzdrževanje naprav za sklope od št. 1 do 6 pa ob upoštevanju 66. člena vzorca krovnega okvirnega sporazuma za obdobje 72 mesecev (tj. da se vzdrževanje za posamezno napravo izvaja od dneva prevzema naprave in za čas garancijskega roka te naprave - 36 mesecev od dneva prevzema naprave).

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Samostoječa multifunkcijska naprav A3 (najmanj 50 kopij) barvna

Lote nº: 6
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
30120000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: SI041
II.2.4)Descripción del contrato:

Samostoječa multifunkcijska naprav A3 (najmanj 50 kopij) barvna

II.2.5)Criterios de adjudicación
Precio
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto:

Določena posamezna naročila posameznih naročnikov se sofinancirajo iz sredstev Evropske Unije.

II.2.14)Información adicional

Okvirni krovni sporazum je za nakup naprav sklenjen za obdobje 36 mesecev, za vzdrževanje naprav za sklope od št. 1 do 6 pa ob upoštevanju 66. člena vzorca krovnega okvirnega sporazuma za obdobje 72 mesecev (tj. da se vzdrževanje za posamezno napravo izvaja od dneva prevzema naprave in za čas garancijskega roka te naprave - 36 mesecev od dneva prevzema naprave).

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Osnovni namizni ploskovni optični čitalec A4

Lote nº: 7
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
30216100
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: SI041
II.2.4)Descripción del contrato:

Osnovni namizni ploskovni optični čitalec A4

II.2.5)Criterios de adjudicación
Precio
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto:

Določena posamezna naročila posameznih naročnikov se sofinancirajo iz sredstev Evropske Unije.

II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Hitri optični čitalec za osebne dokumente velikosti A6

Lote nº: 8
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
30216100
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: SI041
II.2.4)Descripción del contrato:

Hitri optični čitalec za osebne dokumente velikosti A6

II.2.5)Criterios de adjudicación
Precio
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto:

Določena posamezna naročila posameznih naročnikov se sofinancirajo iz sredstev Evropske Unije.

II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Zmogljivi namizni optični čitalec A4 s podajalcem in A4 ploskvijo

Lote nº: 9
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
30216100
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: SI041
II.2.4)Descripción del contrato:

Zmogljivi namizni optični čitalec A4 s podajalcem in A4 ploskvijo

II.2.5)Criterios de adjudicación
Precio
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto:

Določena posamezna naročila posameznih naročnikov se sofinancirajo iz sredstev Evropske Unije.

II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Zmogljivi namizni optični čitalec A4 s podajalcem

Lote nº: 10
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
30216000
30216100
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: SI041
II.2.4)Descripción del contrato:

Zmogljivi namizni optični čitalec A4 s podajalcem

II.2.5)Criterios de adjudicación
Precio
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto:

Določena posamezna naročila posameznih naročnikov se sofinancirajo iz sredstev Evropske Unije.

II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Zmogljivi namizni optični čitalec A3 s podajalcem

Lote nº: 11
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
30216100
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: SI041
II.2.4)Descripción del contrato:

Zmogljivi namizni optični čitalec A3 s podajalcem

II.2.5)Criterios de adjudicación
Precio
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto:

Določena posamezna naročila posameznih naročnikov se sofinancirajo iz sredstev Evropske Unije.

II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Bralnik prstnih odtisov

Lote nº: 12
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
30216100
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: SI041
II.2.4)Descripción del contrato:

Bralnik prstnih odtisov

II.2.5)Criterios de adjudicación
Precio
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto:

Določena posamezna naročila posameznih naročnikov se sofinancirajo iz sredstev Evropske Unije.

II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Podpisna tablica za zajem ročnih podpisov z barvnim zaslonom

Lote nº: 13
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
30216100
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: SI041
II.2.4)Descripción del contrato:

Podpisna tablica za zajem ročnih podpisov z barvnim zaslonom

II.2.5)Criterios de adjudicación
Precio
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto:

Določena posamezna naročila posameznih naročnikov se sofinancirajo iz sredstev Evropske Unije.

II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Namizni ekonomični laserski tiskalnik A4 črno beli

Lote nº: 14
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
30232100
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: SI041
II.2.4)Descripción del contrato:

Namizni ekonomični laserski tiskalnik A4 črno beli

II.2.5)Criterios de adjudicación
Precio
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto:

Določena posamezna naročila posameznih naročnikov se sofinancirajo iz sredstev Evropske Unije.

II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Namizni standardni laserski tiskalnik A4 črno beli

Lote nº: 15
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
30232100
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: SI041
II.2.4)Descripción del contrato:

Namizni standardni laserski tiskalnik A4 črno beli

II.2.5)Criterios de adjudicación
Precio
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto:

Določena posamezna naročila posameznih naročnikov se sofinancirajo iz sredstev Evropske Unije.

II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Namizni zmogljivi laserski tiskalnik A4 črno beli

Lote nº: 16
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
30232100
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: SI041
II.2.4)Descripción del contrato:

Namizni zmogljivi laserski tiskalnik A4 črno beli

II.2.5)Criterios de adjudicación
Precio
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto:

Določena posamezna naročila posameznih naročnikov se sofinancirajo iz sredstev Evropske Unije.

II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Namizni laserski tiskalnik A4 - barvni

Lote nº: 17
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
30232100
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: SI041
II.2.4)Descripción del contrato:

Namizni laserski tiskalnik A4 - barvni

II.2.5)Criterios de adjudicación
Precio
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto:

Določena posamezna naročila posameznih naročnikov se sofinancirajo iz sredstev Evropske Unije.

II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Namizni zmogljivi laserski tiskalnik A4 barvni

Lote nº: 18
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
30232100
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: SI041
II.2.4)Descripción del contrato:

Namizni zmogljivi laserski tiskalnik A4 barvni

II.2.5)Criterios de adjudicación
Precio
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto:

Določena posamezna naročila posameznih naročnikov se sofinancirajo iz sredstev Evropske Unije.

II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Namizni zmogljivejši mrežni laserski tiskalnik A3/A4 črno beli

Lote nº: 19
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
30232100
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: SI041
II.2.4)Descripción del contrato:

Namizni zmogljivejši mrežni laserski tiskalnik A3/A4 črno beli

II.2.5)Criterios de adjudicación
Precio
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto:

Določena posamezna naročila posameznih naročnikov se sofinancirajo iz sredstev Evropske Unije.

II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Namizni zmogljivejši mrežni laserski tiskalnik A3/A4 barvni

Lote nº: 20
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
30232100
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: SI041
II.2.4)Descripción del contrato:

Namizni zmogljivejši mrežni laserski tiskalnik A3/A4 barvni

II.2.5)Criterios de adjudicación
Precio
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto:

Določena posamezna naročila posameznih naročnikov se sofinancirajo iz sredstev Evropske Unije.

II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Namizni matrični tiskalnik A4

Lote nº: 21
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
30232100
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: SI041
II.2.4)Descripción del contrato:

Namizni matrični tiskalnik A4

II.2.5)Criterios de adjudicación
Precio
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto:

Določena posamezna naročila posameznih naročnikov se sofinancirajo iz sredstev Evropske Unije

II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Namizni matrični tiskalnik A4 (passbook)

Lote nº: 22
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
30232100
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: SI041
II.2.4)Descripción del contrato:

Namizni matrični tiskalnik A4 (passbook)

II.2.5)Criterios de adjudicación
Precio
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto:

Določena posamezna naročila posameznih naročnikov se sofinancirajo iz sredstev Evropske Unije

II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Namizni POS tiskalnik (iglični)

Lote nº: 23
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
30232100
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: SI041
II.2.4)Descripción del contrato:

Namizni POS tiskalnik (iglični)

II.2.5)Criterios de adjudicación
Precio
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto:

Določena posamezna naročila posameznih naročnikov se sofinancirajo iz sredstev Evropske Unije

II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Namizni POS tiskalnik (termični)

Lote nº: 24
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
30232100
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: SI041
II.2.4)Descripción del contrato:

Namizni POS tiskalnik (termični)

II.2.5)Criterios de adjudicación
Precio
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto:

Določena posamezna naročila posameznih naročnikov se sofinancirajo iz sredstev Evropske Unije

II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Prenosni tintni tiskalnik A4 barvni

Lote nº: 25
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
30232100
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: SI041
II.2.4)Descripción del contrato:

Prenosni tintni tiskalnik A4 barvni

II.2.5)Criterios de adjudicación
Precio
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto:

Določena posamezna naročila posameznih naročnikov se sofinancirajo iz sredstev Evropske Unije

II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Namizni tintni tiskalnik A4 barvni

Lote nº: 26
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
30232100
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: SI041
II.2.4)Descripción del contrato:

Namizni tintni tiskalnik A4 barvni

II.2.5)Criterios de adjudicación
Precio
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto:

Določena posamezna naročila posameznih naročnikov se sofinancirajo iz sredstev Evropske Unije

II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Namizni brizgalni tiskalnik - barvni

Lote nº: 27
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
30232100
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: SI041
II.2.4)Descripción del contrato:

Namizni brizgalni tiskalnik - barvni

II.2.5)Criterios de adjudicación
Precio
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto:

Določena posamezna naročila posameznih naročnikov se sofinancirajo iz sredstev Evropske Unije

II.2.14)Información adicional

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.6)Información sobre la subasta electrónica
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
Número de anuncio en el DO S: 2018/S 071-157160
IV.2.8)Información sobre la terminación del sistema dinámico de adquisición
IV.2.9)Información sobre la anulación de la convocatoria de licitación en forma de anuncio de información previa

Apartado V: Adjudicación de contrato

Lote nº: 1
Denominación:

Namizna multifunkcijska naprava A4 (najmanj 38 kopij) črno bela

Se adjudica un contrato/lote: no
V.1)Información relativa a la no adjudicación de un contrato
El contrato/lote no se ha adjudicado
No se ha recibido ninguna oferta o solicitud de participación, o todas las que se han recibido han sido rechazadas

Apartado V: Adjudicación de contrato

Lote nº: 2
Denominación:

Samostoječa multifunkcijska naprava A3 (najmanj 40 kopij) črno bela

Se adjudica un contrato/lote: no
V.1)Información relativa a la no adjudicación de un contrato
El contrato/lote no se ha adjudicado
No se ha recibido ninguna oferta o solicitud de participación, o todas las que se han recibido han sido rechazadas

Apartado V: Adjudicación de contrato

Lote nº: 3
Denominación:

Samostoječa multifunkcijska naprava A3 (najmanj 57 kopij) črno bela

Se adjudica un contrato/lote: no
V.1)Información relativa a la no adjudicación de un contrato
El contrato/lote no se ha adjudicado
No se ha recibido ninguna oferta o solicitud de participación, o todas las que se han recibido han sido rechazadas

Apartado V: Adjudicación de contrato

Lote nº: 4
Denominación:

Namizna multifunkcijska naprava A4 (najmanj 40 kopij) barvna

Se adjudica un contrato/lote: no
V.1)Información relativa a la no adjudicación de un contrato
El contrato/lote no se ha adjudicado
No se ha recibido ninguna oferta o solicitud de participación, o todas las que se han recibido han sido rechazadas

Apartado V: Adjudicación de contrato

Lote nº: 5
Denominación:

Samostoječa multifunkcijska naprava A3 (najmanj 30 kopij) barvna

Se adjudica un contrato/lote: no
V.1)Información relativa a la no adjudicación de un contrato
El contrato/lote no se ha adjudicado
No se ha recibido ninguna oferta o solicitud de participación, o todas las que se han recibido han sido rechazadas

Apartado V: Adjudicación de contrato

Lote nº: 6
Denominación:

Samostoječa multifunkcijska naprav A3 (najmanj 50 kopij) barvna

Se adjudica un contrato/lote: no
V.1)Información relativa a la no adjudicación de un contrato
El contrato/lote no se ha adjudicado
No se ha recibido ninguna oferta o solicitud de participación, o todas las que se han recibido han sido rechazadas

Apartado V: Adjudicación de contrato

Lote nº: 7
Denominación:

Osnovni namizni ploskovni optični čitalec A4

Se adjudica un contrato/lote: no
V.1)Información relativa a la no adjudicación de un contrato
El contrato/lote no se ha adjudicado
No se ha recibido ninguna oferta o solicitud de participación, o todas las que se han recibido han sido rechazadas

Apartado V: Adjudicación de contrato

Lote nº: 8
Denominación:

Hitri optični čitalec za osebne dokumente velikosti A6

Se adjudica un contrato/lote: no
V.1)Información relativa a la no adjudicación de un contrato
El contrato/lote no se ha adjudicado
No se ha recibido ninguna oferta o solicitud de participación, o todas las que se han recibido han sido rechazadas

Apartado V: Adjudicación de contrato

Lote nº: 9
Denominación:

Zmogljivi namizni optični čitalec A4 s podajalcem in A4 ploskvijo

Se adjudica un contrato/lote: no
V.1)Información relativa a la no adjudicación de un contrato
El contrato/lote no se ha adjudicado
No se ha recibido ninguna oferta o solicitud de participación, o todas las que se han recibido han sido rechazadas

Apartado V: Adjudicación de contrato

Lote nº: 10
Denominación:

Zmogljivi namizni optični čitalec A4 s podajalcem

Se adjudica un contrato/lote: no
V.1)Información relativa a la no adjudicación de un contrato
El contrato/lote no se ha adjudicado
No se ha recibido ninguna oferta o solicitud de participación, o todas las que se han recibido han sido rechazadas

Apartado V: Adjudicación de contrato

Lote nº: 11
Denominación:

Zmogljivi namizni optični čitalec A3 s podajalcem

Se adjudica un contrato/lote: no
V.1)Información relativa a la no adjudicación de un contrato
El contrato/lote no se ha adjudicado
No se ha recibido ninguna oferta o solicitud de participación, o todas las que se han recibido han sido rechazadas

Apartado V: Adjudicación de contrato

Lote nº: 12
Denominación:

Bralnik prstnih odtisov

Se adjudica un contrato/lote: no
V.1)Información relativa a la no adjudicación de un contrato
El contrato/lote no se ha adjudicado
No se ha recibido ninguna oferta o solicitud de participación, o todas las que se han recibido han sido rechazadas

Apartado V: Adjudicación de contrato

Lote nº: 13
Denominación:

Podpisna tablica za zajem ročnih podpisov z barvnim zaslonom

Se adjudica un contrato/lote: no
V.1)Información relativa a la no adjudicación de un contrato
El contrato/lote no se ha adjudicado
No se ha recibido ninguna oferta o solicitud de participación, o todas las que se han recibido han sido rechazadas

Apartado V: Adjudicación de contrato

Lote nº: 14
Denominación:

Namizni ekonomični laserski tiskalnik A4 črno beli

Se adjudica un contrato/lote: no
V.1)Información relativa a la no adjudicación de un contrato
El contrato/lote no se ha adjudicado
No se ha recibido ninguna oferta o solicitud de participación, o todas las que se han recibido han sido rechazadas

Apartado V: Adjudicación de contrato

Lote nº: 15
Denominación:

Namizni standardni laserski tiskalnik A4 črno beli

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
30/09/2018
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 1
Número de ofertas recibidas de PYME: 1
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de otros Estados miembros de la Unión Europea: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de terceros países: 0
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 0
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Unistar LC, zastopstvo, izdelava in vzdrževanje računalniške opreme in računalniških aplikacij d.o.o. Ljubljana
5302722000
Litostrojska cesta 56
Ljubljana
1000
Eslovenia
Código NUTS: SI
El contratista es una PYME: sí
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total del contrato/lote: 402.00 EUR
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado V: Adjudicación de contrato

Lote nº: 16
Denominación:

Namizni zmogljivi laserski tiskalnik A4 črno beli

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
30/09/2018
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 1
Número de ofertas recibidas de PYME: 1
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de otros Estados miembros de la Unión Europea: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de terceros países: 0
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 0
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Unistar LC, zastopstvo, izdelava in vzdrževanje računalniške opreme in računalniških aplikacij d.o.o. Ljubljana
5302722000
Litostrojska cesta 56
Ljubljana
1000
Eslovenia
Código NUTS: SI
El contratista es una PYME: sí
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total del contrato/lote: 602.74 EUR
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado V: Adjudicación de contrato

Lote nº: 17
Denominación:

Namizni laserski tiskalnik A4 - barvni

Se adjudica un contrato/lote: no
V.1)Información relativa a la no adjudicación de un contrato
El contrato/lote no se ha adjudicado
No se ha recibido ninguna oferta o solicitud de participación, o todas las que se han recibido han sido rechazadas

Apartado V: Adjudicación de contrato

Lote nº: 18
Denominación:

Namizni zmogljivi laserski tiskalnik A4 barvni

Se adjudica un contrato/lote: no
V.1)Información relativa a la no adjudicación de un contrato
El contrato/lote no se ha adjudicado
No se ha recibido ninguna oferta o solicitud de participación, o todas las que se han recibido han sido rechazadas

Apartado V: Adjudicación de contrato

Lote nº: 19
Denominación:

Namizni zmogljivejši mrežni laserski tiskalnik A3/A4 črno beli

Se adjudica un contrato/lote: no
V.1)Información relativa a la no adjudicación de un contrato
El contrato/lote no se ha adjudicado
No se ha recibido ninguna oferta o solicitud de participación, o todas las que se han recibido han sido rechazadas

Apartado V: Adjudicación de contrato

Lote nº: 20
Denominación:

Namizni zmogljivejši mrežni laserski tiskalnik A3/A4 barvni

Se adjudica un contrato/lote: no
V.1)Información relativa a la no adjudicación de un contrato
El contrato/lote no se ha adjudicado
No se ha recibido ninguna oferta o solicitud de participación, o todas las que se han recibido han sido rechazadas

Apartado V: Adjudicación de contrato

Lote nº: 21
Denominación:

Namizni matrični tiskalnik A4

Se adjudica un contrato/lote: no
V.1)Información relativa a la no adjudicación de un contrato
El contrato/lote no se ha adjudicado
No se ha recibido ninguna oferta o solicitud de participación, o todas las que se han recibido han sido rechazadas

Apartado V: Adjudicación de contrato

Lote nº: 22
Denominación:

Namizni matrični tiskalnik A4 (passbook)

Se adjudica un contrato/lote: no
V.1)Información relativa a la no adjudicación de un contrato
El contrato/lote no se ha adjudicado
No se ha recibido ninguna oferta o solicitud de participación, o todas las que se han recibido han sido rechazadas

Apartado V: Adjudicación de contrato

Lote nº: 23
Denominación:

Namizni POS tiskalnik (iglični)

Se adjudica un contrato/lote: no
V.1)Información relativa a la no adjudicación de un contrato
El contrato/lote no se ha adjudicado
No se ha recibido ninguna oferta o solicitud de participación, o todas las que se han recibido han sido rechazadas

Apartado V: Adjudicación de contrato

Lote nº: 24
Denominación:

Namizni POS tiskalnik (termični)

Se adjudica un contrato/lote: no
V.1)Información relativa a la no adjudicación de un contrato
El contrato/lote no se ha adjudicado
No se ha recibido ninguna oferta o solicitud de participación, o todas las que se han recibido han sido rechazadas

Apartado V: Adjudicación de contrato

Lote nº: 25
Denominación:

Prenosni tintni tiskalnik A4 barvni

Se adjudica un contrato/lote: no
V.1)Información relativa a la no adjudicación de un contrato
El contrato/lote no se ha adjudicado
No se ha recibido ninguna oferta o solicitud de participación, o todas las que se han recibido han sido rechazadas

Apartado V: Adjudicación de contrato

Lote nº: 26
Denominación:

Namizni tintni tiskalnik A4 barvni

Se adjudica un contrato/lote: no
V.1)Información relativa a la no adjudicación de un contrato
El contrato/lote no se ha adjudicado
No se ha recibido ninguna oferta o solicitud de participación, o todas las que se han recibido han sido rechazadas

Apartado V: Adjudicación de contrato

Lote nº: 27
Denominación:

Namizni brizgalni tiskalnik - barvni

Se adjudica un contrato/lote: no
V.1)Información relativa a la no adjudicación de un contrato
El contrato/lote no se ha adjudicado
No se ha recibido ninguna oferta o solicitud de participación, o todas las que se han recibido han sido rechazadas

Apartado VI: Información complementaria

VI.3)Información adicional:

To skupno naročilo izvaja na podlagi sklepa Vlade Republike Slovenije, št. 43000-3/2016/10, z dne 3. 2. 2016, in Uredbe o skupnem

Javnem naročanju Vlade Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 27/16) Ministrstvo za javno upravo, Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana v

Imenu in za račun vseh naročnikov, ki so navedeni v dokumentaciji tega naročila.

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil
Slovenska cesta 54
Ljubljana
1000
Eslovenia
VI.4.2)Órgano competente para los procedimientos de mediación
VI.4.3)Procedimiento de recurso
VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Ustavno sodišče Republike Slovenije
Beethovnova ulica 10
Ljubljana
1000
Eslovenia
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
10/10/2018