Suministros - 447780-2018

13/10/2018    S198    - - Suministros - Anuncio de adjudicación de contrato - Procedimiento abierto 

Polonia-Tarnów: Equipamiento médico

2018/S 198-447780

Anuncio de adjudicación de contrato

Resultados del procedimiento de contratación

Suministros

Legal Basis:

Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza w Tarnowie Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
ul. Lwowska 178a
Tarnów
33-100
Polonia
Persona de contacto: Katarzyna Krikiel
Teléfono: +48 146315167
Correo electrónico: kasia23@lukasz.med.pl
Fax: +48 146315167
Código NUTS: PL

Direcciones de internet:

Dirección principal: www.lukasz.med.pl

I.2)Información sobre contratación conjunta
I.4)Tipo de poder adjudicador
Organismo de Derecho público
I.5)Principal actividad
Salud

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Dostawa, instalacja i uruchomienie: Sprzętu i Aparatury medycznej Zakres/y dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie

Número de referencia: 38/18
II.1.2)Código CPV principal
33100000
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Sterylizator niskotemperaturowy

Pompa strzykawkowa szt. 2 – Poradnia Leczenia Bólu

Lupa szt. 1 - Otolaryngologia

Aparat do elektrokoagulacji wraz z osprzętem szt. 1 - Otolaryngologia

Zakres 5 Aparat USG szt. 1. – Oddz. Ginekologii

Zakres 6 Zasilacz opasek dwukanałowy kpl. 1. - Oddz. Ortopedii

Zakres 7 Pompa infuzyjna szt. 2. – Oddz. Dziecięcy

Zakres 8 Stół do badań i zabiegów chirurgicznych szt. 1. – Oddz. Chir. Dziecięcej

Zakres 9 Cytoskop giętki szt. 1., ureteronoskop szt. 1. - Oddz. Urologii

Zakres 10 Aparat holter EKG szt. 4. – Oddz. Neurologii i Poradnia Kardiologiczna

Zakres 11 poz. 1-4. 1/. Zestaw do videoendoskopii / procesor obrazu, źródło światła, monitor HD, wózek endoskopowy/ szt. 2.

2/. Videokolonoskop HDTV szt. 2.

3/. Videogastroskop HDTV szt. 2.

— Pracownia Endoskopii

Zakres 12 Respirator z funkcją transportową szt. 1. - Anestezjologia

Zakres 13 Optyka 30Stop, 120Stop, 12Stop, 70Stop szt. 4.

II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: sí
II.1.7)Valor total de la contratación (IVA excluido)
Valor IVA excluido: 1 143 855.30 PLN
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

STERYLIZATOR NISKOTEMPERATUROWY SZT.1. – CENTRALNA STERYLIZATORNIA

Lote nº: 1
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33100000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

SZPITAL WOJEWÓDZKI IM. ŚW. ŁUKASZA W TARNOWIE SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ ul. Lwowska 178 a, 33-100 Tarnów,

II.2.4)Descripción del contrato:

STERYLIZATOR NISKOTEMPERATUROWY SZT.1. – CENTRALNA STERYLIZATORNIA

II.2.5)Criterios de adjudicación
Criterio de calidad - Nombre: Jakość / Ponderación: 30
Criterio de calidad - Nombre: gwarancja / Ponderación: 10
Precio - Ponderación: 60
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

POMPA STRZYKAWKOWA SZT.2 – PORADNIA LECZENIA BÓLU

Lote nº: 2
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33100000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

SZPITAL WOJEWÓDZKI IM. ŚW. ŁUKASZA W TARNOWIE SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ ul. Lwowska 178 a, 33-100 Tarnów,

II.2.4)Descripción del contrato:

POMPA STRZYKAWKOWA SZT.2 – PORADNIA LECZENIA BÓLU

II.2.5)Criterios de adjudicación
Criterio de calidad - Nombre: Jakość / Ponderación: 30
Criterio de calidad - Nombre: gwarancja / Ponderación: 10
Precio - Ponderación: 60
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

LUPA SZT.1. - OTOLARYNGOLOGIA

Lote nº: 3
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33100000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

SZPITAL WOJEWÓDZKI IM. ŚW. ŁUKASZA W TARNOWIE SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ ul. Lwowska 178 a, 33-100 Tarnów,

II.2.4)Descripción del contrato:

LUPA SZT.1. - OTOLARYNGOLOGIA

II.2.5)Criterios de adjudicación
Criterio de calidad - Nombre: Jakość / Ponderación: 30
Criterio de calidad - Nombre: gwarancja / Ponderación: 10
Precio - Ponderación: 60
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

APARAT DO ELEKTROKOAGULACJI WRAZ Z OSPRZETEM SZT.1 - OTOLARYNGOLOGIA

Lote nº: 4
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33100000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

SZPITAL WOJEWÓDZKI IM. ŚW. ŁUKASZA W TARNOWIE SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ ul. Lwowska 178 a, 33-100 Tarnów,

II.2.4)Descripción del contrato:

APARAT DO ELEKTROKOAGULACJI WRAZ Z OSPRZETEM SZT.1 - OTOLARYNGOLOGIA

II.2.5)Criterios de adjudicación
Criterio de calidad - Nombre: Jakość / Ponderación: 30
Criterio de calidad - Nombre: gwarancja / Ponderación: 10
Precio - Ponderación: 60
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

APARAT USG SZT.1. – ODDZ. GINEKOLOGII

Lote nº: 5
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33100000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

SZPITAL WOJEWÓDZKI IM. ŚW. ŁUKASZA W TARNOWIE SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ ul. Lwowska 178 a, 33-100 Tarnów,

II.2.4)Descripción del contrato:

APARAT USG SZT.1. – ODDZ. GINEKOLOGII

II.2.5)Criterios de adjudicación
Criterio de calidad - Nombre: Jakość / Ponderación: 40
Precio - Ponderación: 60
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

ZASILACZ OPASEK DWUKANAŁOWY KPL.1.- ODDZ. ORTOPEDII

Lote nº: 6
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33100000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

SZPITAL WOJEWÓDZKI IM. ŚW. ŁUKASZA W TARNOWIE SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ ul. Lwowska 178 a, 33-100 Tarnów,

II.2.4)Descripción del contrato:

ZASILACZ OPASEK DWUKANAŁOWY KPL.1.- ODDZ. ORTOPEDII

II.2.5)Criterios de adjudicación
Criterio de calidad - Nombre: Jakość / Ponderación: 30
Criterio de calidad - Nombre: Gwarancja / Ponderación: 10
Precio - Ponderación: 60
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

POMPA INFUZYJNA SZT.2. – ODDZ. DZIECIĘCY

Lote nº: 7
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33100000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

SZPITAL WOJEWÓDZKI IM. ŚW. ŁUKASZA W TARNOWIE SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ ul. Lwowska 178 a, 33-100 Tarnów,

II.2.4)Descripción del contrato:

POMPA INFUZYJNA SZT.2. – ODDZ. DZIECIĘCY

II.2.5)Criterios de adjudicación
Criterio de calidad - Nombre: Jakość / Ponderación: 40
Precio - Ponderación: 60
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

STÓŁ DO BADAŃ I ZABIEGÓW CHIRURGICZNYCH SZT.1. – ODDZ. CHIR. DZIECIĘCEJ

Lote nº: 8
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33100000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

SZPITAL WOJEWÓDZKI IM. ŚW. ŁUKASZA W TARNOWIE SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ ul. Lwowska 178 a, 33-100 Tarnów,

II.2.4)Descripción del contrato:

STÓŁ DO BADAŃ I ZABIEGÓW CHIRURGICZNYCH SZT.1. – ODDZ. CHIR. DZIECIĘCEJ

II.2.5)Criterios de adjudicación
Criterio de calidad - Nombre: Jakość / Ponderación: 40
Precio - Ponderación: 60
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

CYTOSKOP GIĘTKI szt.1., URETERONOSKOP szt.1.- ODDZ. UROLOGII

Lote nº: 9
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33100000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

SZPITAL WOJEWÓDZKI IM. ŚW. ŁUKASZA W TARNOWIE SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ ul. Lwowska 178 a, 33-100 Tarnów,

II.2.4)Descripción del contrato:

CYTOSKOP GIĘTKI szt.1., URETERONOSKOP szt.1.- ODDZ. UROLOGII

II.2.5)Criterios de adjudicación
Criterio de calidad - Nombre: Jakość / Ponderación: 30
Criterio de calidad - Nombre: Gwarancja / Ponderación: 10
Precio - Ponderación: 60
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

APARAT HOLTER EKG SZT.4. – ODDZ. NEUROLOGII I PORADNIA KARDIOLOGICZNA

Lote nº: 10
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33100000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

SZPITAL WOJEWÓDZKI IM. ŚW. ŁUKASZA W TARNOWIE SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ ul. Lwowska 178 a, 33-100 Tarnów,

II.2.4)Descripción del contrato:

APARAT HOLTER EKG SZT.4. – ODDZ. NEUROLOGII I PORADNIA KARDIOLOGICZNA

II.2.5)Criterios de adjudicación
Criterio de calidad - Nombre: Jakość / Ponderación: 40
Precio - Ponderación: 60
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

ZESTAW DO VIDEOENDOSKOPII /. VIDEOKOLONOSKOP HDTV

Lote nº: 11
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33100000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

SZPITAL WOJEWÓDZKI IM. ŚW. ŁUKASZA W TARNOWIE SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ ul. Lwowska 178 a, 33-100 Tarnów,

II.2.4)Descripción del contrato:

1/. ZESTAW DO VIDEOENDOSKOPII /procesor obrazu, źródło światła, monitor HD, wózek endoskopowy/ SZT.2.

2/. VIDEOKOLONOSKOP HDTV SZT. 2.

3/. VIDEOGASTROSKOP HDTV SZT. 2.

— PRACOWNIA ENDOSKOPII

II.2.5)Criterios de adjudicación
Criterio de calidad - Nombre: Jakość / Ponderación: 30
Criterio de calidad - Nombre: Gwrancja / Ponderación: 10
Precio - Ponderación: 60
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

RESPIRATOR Z FUNKCJĄ TRANSPORTOWĄ SZT.1. - ANESTEZJOLOGIA

Lote nº: 12
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33100000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

SZPITAL WOJEWÓDZKI IM. ŚW. ŁUKASZA W TARNOWIE SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ ul. Lwowska 178 a, 33-100 Tarnów,

II.2.4)Descripción del contrato:

RESPIRATOR Z FUNKCJĄ TRANSPORTOWĄ SZT.1. - ANESTEZJOLOGIA

II.2.5)Criterios de adjudicación
Criterio de calidad - Nombre: Jakość / Ponderación: 30
Criterio de calidad - Nombre: Gwrancja / Ponderación: 10
Precio - Ponderación: 60
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

OPTYKA 30Stop, 120Stop, 12Stop, 70Stop SZT.4. - UROLOGIA

Lote nº: 13
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33100000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

SZPITAL WOJEWÓDZKI IM. ŚW. ŁUKASZA W TARNOWIE SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ ul. Lwowska 178 a, 33-100 Tarnów,

II.2.4)Descripción del contrato:

OPTYKA 30Stop, 120Stop, 12Stop, 70Stop SZT.4. - UROLOGIA

II.2.5)Criterios de adjudicación
Criterio de calidad - Nombre: Jakość / Ponderación: 30
Criterio de calidad - Nombre: Gwrancja / Ponderación: 10
Precio - Ponderación: 60
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

PRALNICO-WIRÓWKA Z BARIERA HIGIENY SZT.1. - PRALNIA

Lote nº: 14
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33100000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

SZPITAL WOJEWÓDZKI IM. ŚW. ŁUKASZA W TARNOWIE SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ ul. Lwowska 178 a, 33-100 Tarnów,

II.2.4)Descripción del contrato:

PRALNICO-WIRÓWKA Z BARIERA HIGIENY SZT.1. - PRALNIA

II.2.5)Criterios de adjudicación
Criterio de calidad - Nombre: Termin wykonania demontażu montażu i uruchomienia / Ponderación: 10
Criterio de calidad - Nombre: Gwrancja / Ponderación: 30
Precio - Ponderación: 60
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

MYJNIO-DEZYNFEKTOR SZT.1. – ODDZ. RADIOTERAPII

Lote nº: 15
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33100000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

SZPITAL WOJEWÓDZKI IM. ŚW. ŁUKASZA W TARNOWIE SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ ul. Lwowska 178 a, 33-100 Tarnów,

II.2.4)Descripción del contrato:

MYJNIO-DEZYNFEKTOR SZT.1. – ODDZ. RADIOTERAPII

II.2.5)Criterios de adjudicación
Criterio de calidad - Nombre: Jakość / Ponderación: 30
Criterio de calidad - Nombre: Gwrancja / Ponderación: 10
Precio - Ponderación: 60
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.6)Información sobre la subasta electrónica
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
Número de anuncio en el DO S: 2018/S 076-168679
IV.2.8)Información sobre la terminación del sistema dinámico de adquisición
IV.2.9)Información sobre la anulación de la convocatoria de licitación en forma de anuncio de información previa

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: 1
Denominación:

STERYLIZATOR NISKOTEMPERATUROWY

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
17/09/2018
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 1
Número de ofertas recibidas de PYME: 1
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de otros Estados miembros de la Unión Europea: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de terceros países: 0
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 0
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Media-med. Sp. z.o.o.
ul. Promienistych 7
Kraków
31-481
Polonia
Código NUTS: PL
El contratista es una PYME: sí
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total del contrato/lote: 370 000.00 PLN
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: 2
Denominación:

POMPA STRZYKAWKOWA

Se adjudica un contrato/lote: no
V.1)Información relativa a la no adjudicación de un contrato
El contrato/lote no se ha adjudicado
No se ha recibido ninguna oferta o solicitud de participación, o todas las que se han recibido han sido rechazadas

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: 3
Denominación:

LUPA

Se adjudica un contrato/lote: no
V.1)Información relativa a la no adjudicación de un contrato
El contrato/lote no se ha adjudicado
No se ha recibido ninguna oferta o solicitud de participación, o todas las que se han recibido han sido rechazadas

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: 4
Denominación:

APARAT DO ELEKTROKOAGULACJI WRAZ Z OSPRZETEM

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
17/09/2018
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 1
Número de ofertas recibidas de PYME: 1
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de otros Estados miembros de la Unión Europea: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de terceros países: 0
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 0
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
ERBE Polska Sp. z o.o.
al. Rzeczypospolitej 14 lok. 2.8
Warszawa
02-972
Polonia
Código NUTS: PL
El contratista es una PYME: sí
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total del contrato/lote: 41 665.00 PLN
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: 5
Denominación:

APARAT USG

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
17/09/2018
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 1
Número de ofertas recibidas de PYME: 1
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de otros Estados miembros de la Unión Europea: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de terceros países: 0
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 0
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
TMS Sp. z o.o.
ul. Wiertnicza 84
Warszawa
02-952
Polonia
Código NUTS: PL
El contratista es una PYME: sí
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total del contrato/lote: 111 100.00 PLN
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: 6
Denominación:

ZASILACZ OPASEK DWUKANAŁOWY

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
17/09/2018
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 1
Número de ofertas recibidas de PYME: 1
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de otros Estados miembros de la Unión Europea: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de terceros países: 0
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 0
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Stryker Polska Sp. z o.o.
ul. Poleczki 35
Warszawa
02-822
Polonia
Código NUTS: PL
El contratista es una PYME: sí
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total del contrato/lote: 19 759.50 PLN
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: 7
Denominación:

POMPA INFUZYJNA

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
17/09/2018
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 1
Número de ofertas recibidas de PYME: 1
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de otros Estados miembros de la Unión Europea: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de terceros países: 0
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 0
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
EFmed Sp. z o.o.
ul. Marynarki Polskiej 100
Gdańsk
80-557
Polonia
Código NUTS: PL
El contratista es una PYME: sí
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total del contrato/lote: 8 200.00 PLN
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: 8
Denominación:

STÓŁ DO BADAŃ I ZABIEGÓW CHIRURGICZNYCH

Se adjudica un contrato/lote: no
V.1)Información relativa a la no adjudicación de un contrato
El contrato/lote no se ha adjudicado
No se ha recibido ninguna oferta o solicitud de participación, o todas las que se han recibido han sido rechazadas

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: 9
Denominación:

CYTOSKOP GIĘTKI szt.1., URETERONOSKOP

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
17/09/2018
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 1
Número de ofertas recibidas de PYME: 1
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de otros Estados miembros de la Unión Europea: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de terceros países: 0
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 0
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Olympus Polska Sp. z o.o.
ul. Suwak 3
Warszawa
02-676
Polonia
Código NUTS: PL
El contratista es una PYME: sí
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total del contrato/lote: 46 315.00 PLN
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: 10
Denominación:

APARAT HOLTER EKG

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
17/09/2018
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 2
Número de ofertas recibidas de PYME: 1
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de otros Estados miembros de la Unión Europea: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de terceros países: 0
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 0
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Kredos Zbigniewa Kadzewicz
ul. Popiełuszki 15
Olsztyn
10-693
Polonia
Código NUTS: PL
El contratista es una PYME: sí
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total del contrato/lote: 22 319.80 PLN
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: 11
Denominación:

ZESTAW DO VIDEOENDOSKOPII /procesor obrazu, źródło światła, monitor HD, wózek endoskopowy/ VIDEOKOLONOSKOP HDTV SZT. 2. 3/. VIDEOGASTROSKOP HDTV SZT. 2.

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
17/09/2018
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 1
Número de ofertas recibidas de PYME: 1
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de otros Estados miembros de la Unión Europea: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de terceros países: 0
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 0
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Olympus Polska Sp. z o.o.
ul. Suwak 3
Warszawa
02-676
Polonia
Código NUTS: PL
El contratista es una PYME: sí
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total del contrato/lote: 462 110.00 PLN
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: 12
Denominación:

RESPIRATOR Z FUNKCJĄ TRANSPORTOWĄ

Se adjudica un contrato/lote: no
V.1)Información relativa a la no adjudicación de un contrato
El contrato/lote no se ha adjudicado
No se ha recibido ninguna oferta o solicitud de participación, o todas las que se han recibido han sido rechazadas

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: 13
Denominación:

OPTYKA 30Stop, 120Stop, 12Stop, 70Stop

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
17/09/2018
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 1
Número de ofertas recibidas de PYME: 1
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de otros Estados miembros de la Unión Europea: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de terceros países: 0
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 0
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Medim Sp. z o.o.
ul. Puławska 45B
Piaseczno
05-500
Polonia
Código NUTS: PL
El contratista es una PYME: sí
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total del contrato/lote: 31 486.00 PLN
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: 14
Denominación:

PRALNICO-WIRÓWKA Z BARIERA HIGIENY

Se adjudica un contrato/lote: no
V.1)Información relativa a la no adjudicación de un contrato
El contrato/lote no se ha adjudicado
No se ha recibido ninguna oferta o solicitud de participación, o todas las que se han recibido han sido rechazadas

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: 15
Denominación:

MYJNIO-DEZYNFEKTOR

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
17/09/2018
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 1
Número de ofertas recibidas de PYME: 1
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de otros Estados miembros de la Unión Europea: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de terceros países: 0
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 0
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Medilab Firma Wytwórczo-Usługowa Sp. z o.o.
ul. Niedźwiedzia 60
Białystok
15-531
Polonia
Código NUTS: PL
El contratista es una PYME: sí
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total del contrato/lote: 30 900.00 PLN
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado VI: Información complementaria

VI.3)Información adicional:

Zakres nr 3- unieważniono zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt. 1 „nie złożono żadnej oferty nie podlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu (...)”

Zakres nr 2, 8, 12, 14 unieważnia postępowanie zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 4 - cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia tj. zakres nr 2 - kwotę 7 999,56 PLN brutto, zakres nr 8 - kwotę 6 048,00 PLN brutto, zakres nr 12 - kwotę 45 003,60 PLN brutto, zakres nr 14 - kwotę 300 000,69 PLN brutto,

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Krajowa Izba Odwoławcza
Warszawa
Polonia
VI.4.2)Órgano competente para los procedimientos de mediación
KIO
Warszawa
Polonia
VI.4.3)Procedimiento de recurso
VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
10/10/2018