Suministros - 447822-2018

13/10/2018    S198    - - Suministros - Anuncio de adjudicación de contrato - Procedimiento abierto 

Bulgaria-Sofía: Instrumentos ópticos

2018/S 198-447822

Anuncio de adjudicación de contrato

Resultados del procedimiento de contratación

Suministros

Legal Basis:

Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Glavna direktsiya „Borba s organiziranata prestapnost“
129010659
bul. „Tsarigradsko shose“ No. 13ZA
Sofiya
1784
Bulgaria
Persona de contacto: Hristo Stefanov — glaven yuriskonsult
Teléfono: +359 29828027
Correo electrónico: hstefanov.155@mvr.bg
Fax: +359 29885902
Código NUTS: BG411

Direcciones de internet:

Dirección principal: http://www.gdbop.bg/bg/

Dirección del perfil de comprador: http://www.gdbop.bg/bg/14jny2018spec

I.2)Información sobre contratación conjunta
I.4)Tipo de poder adjudicador
Ministerio o cualquier otra autoridad nacional o federal, incluidas sus delegaciones regionales o locales
I.5)Principal actividad
Orden público y seguridad

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Доставка на специализирано оперативно оборудване за нуждите на Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“ — МВР по 4 обособени позиции

II.1.2)Código CPV principal
38600000
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Предмет и цел на обществената поръчка — доставка на специализирано оперативно оборудване за нуждите на Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“ — МВР, финансирани по проект „Доставка на техническо оборудване на полицейските служители, работещи по превенцията и противодействието на трафика на хора и на наркотични вещества“ в рамките на фонд „Вътрешна сигурност“ 2014—2020 г.“ по следните обособени позиции:

— обособена позиция 1 „Доставка на помощни средства при ограничена видимост“,

— обособена позиция 2 „Доставка на специализирани отличителни якета“,

— обособена позиция 3 „Доставка на бронежилетки“,

— обособена позиция 4 „Доставка на алпийско оборудване“.

II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: sí
II.1.7)Valor total de la contratación (IVA excluido)
Valor IVA excluido: 137 438.60 BGN
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Доставка на помощни средства при ограничена видимост

Lote nº: 1
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
38632000
38631000
38633000
31527210
32323300
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: BG411
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

гр. София, бул. „Цариградско шосе“ № 133 А, п.к. 1784, Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“

II.2.4)Descripción del contrato:

1. Количество и обем на изделията, обект на доставката:

1.1. Уреди за нощно виждане, позволяващи свободни ръце — максимално допустима цена на 1 брой — 5 867,40 BGN без ДДС — общо 4 броя.

1.2. Колиматорен мерник тип „червена точка“ за автомат — максимално допустима цена за 1 брой — 488,95 BGN без ДДС — общо 10 броя.

1.3. Тактически фенери с лазерен целеуказател — максимално допустима цена за 1 брой — 374,85 BGN без ДДС — общо 15 броя.

1.4. Акумулаторни фенери — максимално допустима цена за 1 брой — 217,28 BGN без ДДС — общо 20 броя.

1.5. Бинокли — максимално допустима цена за 1 брой — 325,96 BGN без ДДС — общо 20 броя.

1.6. Камери за монтаж на автомобил (видеорегистратор) — максимално допустима цена за 1 брой — 162,98 BGN без ДДС — общо 24 броя.

2. Участник, предложил цена, по-висока от максимално допустимата за отделните изделия или по-висока от прогнозната за обособената позиция, ще бъде отстраняван от процедурата.

3. Цялото оборудване трябва да е ново.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Precio
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto:

Проект „Доставка на техническо оборудване на полицейските служители, работещи по превенцията и противодействието на трафика на хора и на наркотични вещества“

II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Доставка на специализирани отличителни якета

Lote nº: 2
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
18410000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: BG411
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

гр. София, бул. „Цариградско шосе“ № 133 А, п.к. 1784, Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“

II.2.4)Descripción del contrato:

Доставка на 400 броя специализирани отличителни якета. Максимално допустима цена на 1 брой — 164,60 BGN без ДДС.

1. Участник, предложил цена, по-висока от максимално допустимата за отделните изделия или по-висока от прогнозната за обособената позиция, ще бъде отстраняван от процедурата.

2. Цялото оборудване трябва да е ново, да не е използвано преди това и да е в производствената листа на производителя за 2017 г. или 2018 г.

3. Изисква се гаранционният срок при експлоатация на подлежащото на доставка оборудване да е минимум 36 месеца

II.2.5)Criterios de adjudicación
Precio
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto:

Проект „Доставка на техническо оборудване на полицейските служители, работещи по превенцията и противодействието на трафика на хора и на наркотични вещества“

II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Доставка на бронежелетки

Lote nº: 3
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
35815100
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: BG411
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Гр. София, бул. „Цариградско шосе“ № 133 А, п.к. 1784, Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“

II.2.4)Descripción del contrato:

Доставка на 15 броя бронежилетки. Максимално допустима цена на 1 брой — 1 629,83 BGN без ДДС.

1. Участник, предложил цена, по-висока от максимално допустимата за отделните изделия или по-висока от прогнозната за обособената позиция, ще бъде отстраняван от процедурата.

2. Цялото оборудване трябва да е ново, да не е използвано преди това и да е в производствената листа на производителя за 2017 г. или 2018 г.

3. Изисква се гаранционният срок при експлоатация на подлежащото на доставка оборудване да е минимум 60 месеца.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Precio
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto:

Проект „Доставка на техническо оборудване на полицейските служители, работещи по превенцията и противодействието на трафика на хора и на наркотични вещества“

II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Доставка на алпийско оборудване

Lote nº: 4
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
37400000
37423300
37535291
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: BG411
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

гр. София, бул. „Цариградско шосе“ № 133 А, п.к. 1784, Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“

II.2.4)Descripción del contrato:

1. Количество и обем на изделията, обект на доставката:

1.1. Алпийски седалки — максимално допустима цена на 1 брой — 130,38 BGN без ДДС — общо 15 броя.

1.2. Автоматични десандьори — максимално допустима цена на 1 брой — 195,57 BGN без ДДС — общо 15 броя.

1.3. Алпийски въжета — максимално допустима цена на 1 брой — 203,72 BGN без ДДС — общо 4 броя.

1.4. Спални чували — максимално допустима цена на 1 брой — 86,37 BGN без ДДС — общо 17 броя.

1.5. Палатки — максимално допустима цена на 1 брой — 130,38 BGN без ДДС — общо 10 броя.

2. Участник, предложил цена, по-висока от максимално допустимата за отделните изделия или по-висока от прогнозната за обособената позиция, ще бъде отстраняван от процедурата.

3. Цялото оборудване трябва да е ново, да не е използвано преди това и да е в производствената листа на производителя за 2017 г. или 2018 г.

4. Изисква се гаранционният срок при експлоатация на подлежащото на доставка оборудване да е минимум 36 месеца

II.2.5)Criterios de adjudicación
Precio
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto:

Проект „Доставка на техническо оборудване на полицейските служители, работещи по превенцията и противодействието на трафика на хора и на наркотични вещества“

II.2.14)Información adicional

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.6)Información sobre la subasta electrónica
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
Número de anuncio en el DO S: 2018/S 114-258888
IV.2.8)Información sobre la terminación del sistema dinámico de adquisición
IV.2.9)Información sobre la anulación de la convocatoria de licitación en forma de anuncio de información previa

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: 1266р-21246
Lote nº: 1
Denominación:

Доставка на помощни средства при ограничена видимост

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
28/09/2018
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 1
Número de ofertas recibidas de PYME: 1
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de otros Estados miembros de la Unión Europea: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de terceros países: 0
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 0
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
„Оптикс“ АД
121722373
бул. „Климент охридски“, бл. 19, вх. В, ет. 1, ап. 3
София
1000
Bulgaria
Teléfono: +359 35764125
Correo electrónico: optix@optixco.com
Fax: +359 35764125
Código NUTS: BG411
El contratista es una PYME: sí
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 48 758.17 BGN
Valor total del contrato/lote: 42 975.00 BGN
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: 126600-12685
Lote nº: 2
Denominación:

Доставка на специализирани отличителни якета

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
27/09/2018
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 2
Número de ofertas recibidas de PYME: 2
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de otros Estados miembros de la Unión Europea: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de terceros países: 0
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 0
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
„Ре-Верк БГ“ ЕООД
130552621
ул. „Ангел Кънчев“ № 12
София
1000
Bulgaria
Teléfono: +359 9819616
Correo electrónico: kalin.bonev@rewerk.bg
Fax: +359 9819616
Código NUTS: BG411
El contratista es una PYME: sí
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 65 840.00 BGN
Valor total del contrato/lote: 62 788.00 BGN
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: 1266р-21243
Lote nº: 3
Denominación:

Доставка на бронежилетки

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
28/09/2018
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 1
Número de ofertas recibidas de PYME: 1
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de otros Estados miembros de la Unión Europea: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de terceros países: 0
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 0
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
„МАРС Армор“ ООД
130864852
м. Полето № 2, индустиална зона
Костинброд
1000
Bulgaria
Teléfono: +359 4399088
Correo electrónico: sales@marsarmor.com
Fax: +359 4399088
Código NUTS: BG412
El contratista es una PYME: sí
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 24 447.45 BGN
Valor total del contrato/lote: 24 000.00 BGN
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: 1266р-20667
Lote nº: 4
Denominación:

Доставка на алпийско оборудване

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
18/09/2018
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 1
Número de ofertas recibidas de PYME: 1
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de otros Estados miembros de la Unión Europea: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de terceros países: 0
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 0
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
„Пик 3000“ ООД
130157720
ул. „Петра“ № 7
София
1000
Bulgaria
Teléfono: +359 889211911
Correo electrónico: office@pik3000.com
Fax: +359 889211911
Código NUTS: BG411
El contratista es una PYME: sí
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 8 476.22 BGN
Valor total del contrato/lote: 7 675.60 BGN
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado VI: Información complementaria

VI.3)Información adicional:
VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Комисия за защита на конкуренцията
бул. „Витоша“ № 18
София
1000
Bulgaria
Teléfono: +359 29884070
Correo electrónico: cpcadmin@cpc.bg
Fax: +359 29807315

Dirección de internet: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Órgano competente para los procedimientos de mediación
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

Жалба може да се подаде съгласно разпоредбите на чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП.

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“
бул. „Цариградско шосе“ № 133А
София
1784
Bulgaria
Teléfono: +359 28928027
Correo electrónico: hstefanov.155@mvr.bg
Fax: +359 29885902

Dirección de internet: http://http://www.gdbop.bg/bg/

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
10/10/2018