Suministros - 447846-2018

13/10/2018    S198    - - Suministros - Anuncio de adjudicación de contrato - Procedimiento restringido 

República Checa-Praga: Equipo y artículos de oficina diversos

2018/S 198-447846

Anuncio de adjudicación de contrato

Resultados del procedimiento de contratación

Suministros

Legal Basis:

Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Česká republika – Ministerstvo práce a sociálních věcí
00551023
Na Poříčním právu 1/376
Praha 2
128 01
Chequia
Persona de contacto: Mgr. Veronika Mesarčová
Teléfono: +420 221922130
Correo electrónico: veronika.mesarcova@mpsv.cz
Código NUTS: CZ010

Direcciones de internet:

Dirección principal: https://www.mpsv.cz

Dirección del perfil de comprador: https://nen.nipez.cz/profil/MPSV

I.2)Información sobre contratación conjunta
El contrato es adjudicado por una central de compras
I.4)Tipo de poder adjudicador
Ministerio o cualquier otra autoridad nacional o federal, incluidas sus delegaciones regionales o locales
I.5)Principal actividad
Servicios públicos generales

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Dynamický nákupní systém - nákup kancelářských potřeb pro resort MPSV

Número de referencia: DNS_03_2017
II.1.2)Código CPV principal
30190000
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Předmětem plnění dílčích veřejných zakázek zadávaných v DNS je dodávka kancelářských potřeb dle zadavatelem stanovené specifikace vč. dopravy na místa plnění určená zadavatelem (území České republiky) a ekologické likvidace obalových materiálů a dalšího odpadu vzniklého v důsledku dodávky. Standardní typy kancelářských potřeb, vč. detailní specifikace požadovaných parametrů, které budou předmětem plnění dílčích veřejných zakázek zadávaných v DNS, jsou uvedeny v Příloze č. 1 ZD – Katalog kancelářských potřeb – standard.

II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.1.7)Valor total de la contratación (IVA excluido)
Valor IVA excluido: 173 000 000.00 CZK
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: CZ0
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Místem plnění veřejné zakázky je území České republiky. Místa plnění předmětu dílčích veřejných zakázek zadávaných v DNS budou stanoveny vždy ve výzvě k podání nabídek ve smyslu § 141 ZZVZ.

II.2.4)Descripción del contrato:

Předmětem plnění dílčích veřejných zakázek zadávaných v DNS je dodávka kancelářských potřeb dle zadavatelem stanovené specifikace vč. dopravy na místa plnění určená zadavatelem (území České republiky) a ekologické likvidace obalových materiálů a dalšího odpadu vzniklého v důsledku dodávky. Standardní typy kancelářských potřeb vč. detailní specifikace požadovaných parametrů, které budou předmětem plnění dílčích veřejných zakázek zadávaných v DNS, jsou uvedeny v Příloze č. 1 ZD – Katalog kancelářských potřeb – standard.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Precio
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

V DNS bude možné zadávat i dílčí veřejné zakázky, jejichž předmět plnění bude financován či spolufinancován ze strukturálních fondů EU. V rámci VZ zadavatel obdržel žádosti o účast celkem od 5 dodavatelů. Zadavatel rozhodl o zařazení všech 5 dodavatelů do DNS. Hodnotící kritéria budou stanovena vždy pro každou dílčí veřejnou zakázku samostatně s ohledem na její charakter.

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento restringido
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
Se estableció un sistema dinámico de adquisición
IV.1.6)Información sobre la subasta electrónica
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: sí
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
Número de anuncio en el DO S: 2018/S 143-326848
IV.2.8)Información sobre la terminación del sistema dinámico de adquisición
IV.2.9)Información sobre la anulación de la convocatoria de licitación en forma de anuncio de información previa

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: DNS_03_2017
Denominación:

Dynamický nákupní systém - nákup kancelářských potřeb pro resort MPSV

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
10/05/2017
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 11
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 11
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: sí
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Büroprofi, s.r.o.
62502034
Hlinská 456/2
České Budějovice 4
370 01
Chequia
Código NUTS: CZ031
El contratista es una PYME: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Office Depot, s.r.o.
64942503
Floriánova 2461
Hostivice
253 01
Chequia
Código NUTS: CZ020
El contratista es una PYME: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Kodex Hořovice, s.r.o.
25134108
Fügnerova 1412/16
Hořovice
268 01
Chequia
Código NUTS: CZ020
El contratista es una PYME: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Activa, spol. s.r.o.
48111198
Veselská 686
Praha 9 - Letňany
199 00
Chequia
Código NUTS: CZ010
El contratista es una PYME: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Micos, spol. s.r.o.
00533394
Vápenice 2970/17
Prostějov
796 01
Chequia
Código NUTS: CZ071
El contratista es una PYME: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Law CZ, s.r.o.
Bílanská 2599/32
Kroměříž
767 01
Chequia
Código NUTS: CZ072
El contratista es una PYME: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Krkonošské obálky, s.r.o.
Úpská 481
Svoboda na Úpou
542 24
Chequia
Código NUTS: CZ052
El contratista es una PYME: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Astra kancelářské potřeby, s.r.o.
27791661
Kosmonautů 670/68
Karviná - Ráj
734 01
Chequia
Código NUTS: CZ080
El contratista es una PYME: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Počítačová společnost, s.r.o.
60463082
Hybernská 1014/13
Praha 1 - Nové Město
110 00
Chequia
Código NUTS: CZ010
El contratista es una PYME: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Xertec, a.s.
27399508
Údolní 212/1
Praha 4 - Braník;
147 00
Chequia
Código NUTS: CZ010
El contratista es una PYME: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Noble Class, a.s.
05275776
Bakalářská 627/19
Praha 10 - Malešice
108 00
Chequia
Código NUTS: CZ010
El contratista es una PYME: no
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 173 000 000.00 CZK
Valor total del contrato/lote: 173 000 000.00 CZK
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: 19
Denominación:

Nákup kancelářských potřeb č. 19 (DVZKP 19/2018)_Projekty OPZ_ÚP ČR

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
18/07/2018
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 2
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 2
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Büroprofi, s.r.o.
62502034
Hlinská 456/2
České Budějovice 4
370 01
Chequia
Código NUTS: CZ031
El contratista es una PYME: no
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 4 790 000.00 CZK
Valor total del contrato/lote: 2 946 838.00 CZK
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: 20
Denominación:

Nákup kancelářských potřeb č. 20 (DVZKP 20/2018)

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
13/07/2018
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 2
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 2
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Office Depot, s.r.o.
64942503
Floriánova 2461
Hostivice
253 01
Chequia
Código NUTS: CZ020
El contratista es una PYME: no
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 2 900 000.00 CZK
Valor total del contrato/lote: 1 822 615.30 CZK
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: 21
Denominación:

Nákup kancelářských potřeb č. 21 (DVZKP 21/2018)

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
17/07/2018
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 2
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 2
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Office Depot, s.r.o.
64942503
Floriánova 2461
Hostivice
253 01
Chequia
Código NUTS: CZ020
El contratista es una PYME: no
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 1 100 000.00 CZK
Valor total del contrato/lote: 648 105.90 CZK
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado VI: Información complementaria

VI.3)Información adicional:

Během III. čtvrtletí roku 2018 byly v rámci zavedeného dynamického nákupního systému zadány 3 dílčí veřejné zakázky, viz výše.

Dne 18.7.2018 byl do DNS zařazen devátý uchazeč Počítačová společnost, s.r.o., se sídlem Hybernská 1014/13, Nové Město, 110 00 Praha 1, ČESKÁ REPUBLIKA, IČ: 60463082.

Dne 25.7.2018 byl do DNS zařazen desátý uchazeč Xertec, a.s., se sídlem Údolní 212/1, Braník, 147 00 Praha 4, ČESKÁ REPUBLIKA, IČ: 27399508.

Dne 10.9.2018 byl do DNS zařazen jedenáctý uchazeč Noble Class, a.s., se sídlem Bakalářská 627/19, Malešice, 108 00 Praha 10, ČESKÁ REPUBLIKA, IČ: 05275776.

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
tř. Kpt. Jaroše 7
Brno
604 55
Chequia
Teléfono: +420 542167111
Correo electrónico: posta@compet.cz
Fax: +420 542167112

Dirección de internet: http://www.uohs.cz

VI.4.2)Órgano competente para los procedimientos de mediación
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.

Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.

Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.

Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítl nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.

Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.

Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních 4 let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK.

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
tř. Kpt. Jaroše 7
Brno
604 55
Chequia
Teléfono: +420 542167111
Correo electrónico: posta@compet.cz
Fax: +420 542167112

Dirección de internet: http://www.uohs.cz

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
10/10/2018