Suministros - 447876-2018

13/10/2018    S198    - - Suministros - Anuncio de adjudicación de contrato - Procedimiento abierto 

República Checa-Jihlava: Red integrada

2018/S 198-447876

Anuncio de adjudicación de contrato

Resultados del procedimiento de contratación

Suministros

Legal Basis:

Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Kraj Vysočina
70890749
Žižkova 57
Jihlava
587 33
Chequia
Persona de contacto: Lenka Lédlová
Teléfono: +420 730589681
Correo electrónico: ledlova@pkvysocina.cz
Código NUTS: CZ06

Direcciones de internet:

Dirección principal: www.kr-vysocina.cz

Dirección del perfil de comprador: https://ezak.kr-vysocina.cz/profile_display_111.html

I.2)Información sobre contratación conjunta
I.4)Tipo de poder adjudicador
Autoridad regional o local
I.5)Principal actividad
Servicios públicos generales

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

1. A: Wi-Fi komponenty

II.1.2)Código CPV principal
32413000
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Jedná se o část A veřejné zakázky "Rámcové smlouvy na dodávku ICT komponent" https://ezak.kr-vysocina.cz/vz00003830

Předmětem části A veřejné zakázky je pořízení jednotného řešení bezdrátových sítí zaměřeného především na pokrytí vnitřních prostor a areálů příspěvkových organizací kraje. Je poptáváno ucelené řešení zahrnující přístupové body různých kategorií, řadiče přístupových bodů, řídící a monitorovací software. Jednotlivé prvky musí podporovat moderní přenosové standardy, metody šifrování a autentizace.

Podrobnosti viz zadávací dokumentace, která je společná pro všechny části veřejné zakázky.

II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: sí
II.1.7)Valor total de la contratación (IVA excluido)
Valor IVA excluido: 46 738 510.00 CZK
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

WiFi komponenty

Lote nº: A
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
32413000
32420000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: CZ063
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Příspěvkové organizace Kraje Vysočina

II.2.4)Descripción del contrato:

Předmětem části A veřejné zakázky je pořízení jednotného řešení bezdrátových sítí zaměřeného především na pokrytí vnitřních prostor a areálů příspěvkových organizací kraje. Je poptáváno ucelené řešení zahrnující přístupové body různých kategorií, řadiče přístupových bodů, řídící a monitorovací software. Jednotlivé prvky musí podporovat moderní přenosové standardy, metody šifrování a autentizace.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Precio
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto:

Integrovaný regionální operační program (část plnění)

II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Aktivní prvky

Lote nº: B
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
32413000
32420000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: CZ063
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Příspěvkové organizace Kraje Vysočina

II.2.4)Descripción del contrato:

Předmětem části B veřejné zakázky je pořízení jednotného řešení aktivních prvků pevných sítí zahrnujícího několik typů router-switchů, řídícího a monitorovacího software. Jednotlivé prvky musí podporovat moderní přenosové standardy a metody autentizace. Součástí poptávaného řešení jsou i SFP+ moduly.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Precio
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto:

Integrovaný regionální operační program (část plnění)

II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Firewall a proxy servery

Lote nº: C
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
32413000
32420000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: CZ063
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Příspěvkové organizace Kraje Vysočina

II.2.4)Descripción del contrato:

Předmětem jsou dodávky zařízení ve formě virtuální appliance (kompatibilní s virtualizační infrastrukturou VMWARE ESX a Microsoft HyperV) a variantně v HW podobě, které budou sloužit k řízení, filtraci a monitoringu provozu na rozhraní sítě organizace, veřejného internetu, popř. dalších sítí. Součástí nabízeného řešení musí být vedle tzv. paketového filtru také kategorizační filtr obsahu (WWW stránek). Nabízené řešení musí obsahovat také SW řešení pro centrální management.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Criterio de calidad - Nombre: Splnění nepovinných funkčních vlastností / Ponderación: 88
Precio - Ponderación: 12
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto:

Integrovaný regionální operační program (část plnění)

II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Identity management (IDM)

Lote nº: D
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
48800000
50312610
72261000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: CZ063
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Příspěvkové organizace Kraje Vysočina

II.2.4)Descripción del contrato:

Předmětem části D veřejné zakázky je softwarový systém pro řízení elektronických identit, oprávnění a integraci SW vybavení organizací za účelem sjednocení postupů a životních cyklů správy identit uživatelů (zaměstnanců, klientů i žáků). Součástí řešení musí být zvládnutá integrace nejčastěji se vyskytujících informačních systémů vybraných organizací, a to včetně vazby na stávající řešení IDM Krajského úřadu Kraje Vysočina.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Criterio de calidad - Nombre: Celková komplexnost řešení / Ponderación: 40
Precio - Ponderación: 60
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto:

Integrovaný regionální operační program (část plnění)

II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Servery

Lote nº: E
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
48800000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: CZ063
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Příspěvkové organizace Kraje Vysočina

II.2.4)Descripción del contrato:

Předmětem části E veřejné zakázky této části veřejné zakázky je pořízení několika typů serverů vhodných typicky pro serverovou virtualizaci (hypervisory) s variantním výkonem a osazením diskovými kapacitami.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Precio
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto:

Integrovaný regionální operační program (část plnění)

II.2.14)Información adicional

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
El anuncio se refiere al establecimiento de un acuerdo marco
IV.1.6)Información sobre la subasta electrónica
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
Número de anuncio en el DO S: 2017/S 218-453036
IV.2.8)Información sobre la terminación del sistema dinámico de adquisición
IV.2.9)Información sobre la anulación de la convocatoria de licitación en forma de anuncio de información previa

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: 1
Lote nº: A
Denominación:

WiFi komponenty

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
12/10/2017
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 2
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
AutoCont CZ a.s.
47676795
Hornopolní 3322/34
Ostrava
702 00
Chequia
Código NUTS: CZ08
El contratista es una PYME: no
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 9 473 000.00 CZK
Valor total del contrato/lote: 380 670.00 CZK
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: 2
Lote nº: B
Denominación:

Aktivní prvky

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
12/10/2017
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 2
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
AutoCont CZ a.s.
47676795
Hornopolní 3322/34
Ostrava
702 00
Chequia
Código NUTS: CZ08
El contratista es una PYME: no
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 10 730 000.00 CZK
Valor total del contrato/lote: 929 810.00 CZK
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: 3
Lote nº: C
Denominación:

Firewall a proxy server

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
12/10/2017
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 3
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Trusted Network Solutions a.s.
26239701
Žižkova 600
Bílovice nad Svitavou
664 01
Chequia
Código NUTS: CZ064
El contratista es una PYME: no
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 8 811 810.00 CZK
Valor total del contrato/lote: 723 072.00 CZK
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: 4
Lote nº: E
Denominación:

Servery

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
12/10/2017
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 3
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
AutoCont CZ a.s.
47676795
Hornopolní 3322/34
Ostrava
702 00
Chequia
Código NUTS: CZ08
El contratista es una PYME: no
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 5 358 300.00 CZK
Valor total del contrato/lote: 1 224 800.00 CZK
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: 5
Lote nº: D
Denominación:

Identity management (IDM)

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
12/10/2017
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 3
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
AutoCont CZ a.s.
47676795
Hornopolní 3322/34
Ostrava
702 00
Chequia
Código NUTS: CZ08
El contratista es una PYME: no
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 12 365 400.00 CZK
Valor total del contrato/lote: 575 520.00 CZK
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado VI: Información complementaria

VI.3)Información adicional:

3Q/2018

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
třída Kpt. Jaroše 7
Brno
60455
Chequia
Teléfono: +420 542167111
Correo electrónico: posta@compet.cz
Fax: +420 542167112

Dirección de internet: www.uohs.cz

VI.4.2)Órgano competente para los procedimientos de mediación
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.

Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.

Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.

Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítl nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.

Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.

Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK.

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
třída Kpt. Jaroše 7
Brno
604 55
Chequia
Teléfono: +420 542167111
Correo electrónico: posta@compet.cz
Fax: +420 542167112

Dirección de internet: www.uohs.cz

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
11/10/2018