Suministros - 447915-2018

13/10/2018    S198    - - Suministros - Anuncio de adjudicación de contrato - Procedimiento abierto 

Lituania-Šalčininkai: Mobiliario de jardín de infancia

2018/S 198-447915

Anuncio de adjudicación de contrato

Resultados del procedimiento de contratación

Suministros

Legal Basis:

Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Šalčininkų rajono savivaldybės administracija
188718713
Vilniaus g. 49
Šalčininkai
LT-17116
Lituania
Persona de contacto: Violeta Tomaševič
Teléfono: +370 38020210
Correo electrónico: violeta.tomasevic@salcininkai.lt
Código NUTS: LT

Direcciones de internet:

Dirección principal: http://www.salcininkai.lt

Dirección del perfil de comprador: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/ctm/Company/CompanyInformation/Index/1458

I.2)Información sobre contratación conjunta
I.4)Tipo de poder adjudicador
Autoridad regional o local
I.5)Principal actividad
Servicios públicos generales

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Jašiūnų lopšelio-darželio „Žilvitis“ ugdymo aplinkos modernizavimas (baldų pirkimas)

II.1.2)Código CPV principal
39161000
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Jašiūnų lopšelio-darželio „Žilvitis“ baldai su montavimo paslauga.

II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.1.7)Valor total de la contratación (IVA excluido)
Valor IVA excluido: 96 295.00 EUR
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
39161000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: LT
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Popierinės g. 23, Jašiūnų mstl., Šalčininkų r., Jašiūnų lopšelis-darželis „Žilvitis“

II.2.4)Descripción del contrato:

Baldai su montavimo paslauga Jašiūnų lopšeliui-darželiui „Žilvitis“: 2 daugiafunkciniai baldai su įrengta virtuvėle (203–213 grupėms), 2 daugiafunkciniai baldai su įrengta virtuvėle (205–212 grupėms), 16 stalų vaikams, 80 kėdučių vaikams, 4 langai įrengiant laiptukus, pritaikomi sėdėti, praplatinant, įrėminant angokraštį, 80 čiužinių, 73 kv. m tekstilinių žaliuzių, 8 trejų durų drabužių spintelės, 14 ketverių durų drabužių spintelės, 14 suoliukų po 4 durų spintelėmis, 8 suoliukus po 3 durų spintelėmis.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Precio
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto:

09.1.3.-CPVA-R-705-01-0001

II.2.14)Información adicional

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.6)Información sobre la subasta electrónica
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: sí
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
Número de anuncio en el DO S: 2018/S 148-338123
IV.2.8)Información sobre la terminación del sistema dinámico de adquisición
IV.2.9)Información sobre la anulación de la convocatoria de licitación en forma de anuncio de información previa

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: 1
Denominación:

Jašiūnų lopšelio-darželio „Žilvitis“ ugdymo aplinkos modernizavimas (baldų pirkimas)

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
03/10/2018
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 2
Número de ofertas recibidas de PYME: 2
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 2
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
UAB „Alytaus baldai“
302570870
Saulės g. 74, Balkūnai, LT-64231 Alytaus r.
Balkūnai
LT-64231
Lituania
Código NUTS: LT
El contratista es una PYME: sí
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total del contrato/lote: 96 295.00 EUR
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado VI: Información complementaria

VI.3)Información adicional:

Pirkėjas apmoka pardavėjui už prekes ne vėliau kaip per 60 kalendorinių dienų nuo sąskaitos faktūros ir šalių pasirašyto prekių perdavimo–priėmimo akto arba kito prekių pristatymą (ir kitų pardavėjo įsipareigojimų, nurodytų sutarties 1.1 punkte, įvykdymą) patvirtinančio dokumento gavimo dienos. Pardavėjo pateiktoje sąskaitoje faktūroje turi būti nurodoma sutarties data ir numeris. Atsiskaitymui taikomas ilgesnis nei 30 dienų terminas, kuris bendruoju atveju privalomas pagal Mokėjimų, atliekamų pagal komercines sutartis, vėlavimo prevencijos įstatymą (toliau – įstatymas), kadangi pagal Projektų administravimo ir finansavimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. spalio 8 d. įsakymu Nr. 1K-316, sąskaitų apmokėjimo būdu pateiktų išlaidų dokumentų tikrinimo ir lėšų išmokėjimo terminai viršija 30 kalendorinių dienų, t. y. projekto vykdytojui deklaruotos lėšos išmokamos per 45–50 kalendorinių dienų nuo mokėjimo prašymo pateikimo dienos.

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Vilniaus apygardos teismas
Vilnius
Lituania
VI.4.2)Órgano competente para los procedimientos de mediación
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

Priežiūros procedūra nustatyta Viešųjų pirkimų įstatymo VII skyriaus nustatyta tvarka.

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
11/10/2018