Suministros - 447927-2018

13/10/2018    S198    - - Suministros - Anuncio de adjudicación de contrato - Procedimiento abierto 

Suecia-Estocolmo: Equipo de transmisión de datos

2018/S 198-447927

Anuncio de adjudicación de contrato

Resultados del procedimiento de contratación

Suministros

Legal Basis:

Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Stockholms läns landsting
232100-0016
Box 22550
Stockholm
104 22
Suecia
Persona de contacto: Lina Cheung
Correo electrónico: lina.cheung@sll.se
Código NUTS: SE11

Direcciones de internet:

Dirección principal: http://www.sll.se

I.2)Información sobre contratación conjunta
I.4)Tipo de poder adjudicador
Autoridad regional o local
I.5)Principal actividad
Salud

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Real time Location System (RTLS) Lager 4-5

Número de referencia: LS2018-0646
II.1.2)Código CPV principal
32260000
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

RTLS Lager 4-5

II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
31644000
32230000
32235000
32270000
32571000
32582000
33197000
38110000
38111000
38112100
72250000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: SE11
II.2.4)Descripción del contrato:

RTLS Lager 4-5

II.2.5)Criterios de adjudicación
Precio
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.6)Información sobre la subasta electrónica
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: sí
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
Número de anuncio en el DO S: 2018/S 099-225561
IV.2.8)Información sobre la terminación del sistema dinámico de adquisición
IV.2.9)Información sobre la anulación de la convocatoria de licitación en forma de anuncio de información previa

Apartado V: Adjudicación de contrato

Se adjudica un contrato/lote: no
V.1)Información relativa a la no adjudicación de un contrato
El contrato/lote no se ha adjudicado
Otros motivos (el procedimiento ha sido interrumpido)

Apartado VI: Información complementaria

VI.3)Información adicional:

Motivering för avbrytande

Stockholms läns landsting (SLL) har genomfört upphandlingen Real Time Location System (RTLS) Lager 4 och 5, LS 2018-0646 (Upphandlingen). Efter att tilldelningsbeslut meddelats överprövades Upphandlingen av Sony Mobile Communications AB (Sony).

Parallellt med överprövningen har det framförts misstankar om konsultjäv och överträdelser av likabehandlingsprincipen. På grund av objektiva omständigheter har det, enligt landstingets bedömning, inte varit möjligt för landstinget att i den interna utredningen i tillräcklig utsträckning bottna i huruvida faktisk överträdelse har skett.

Mot den bakgrunden anser landstinget att det ligger i alla inblandade parters intresse att Upphandlingen avbryts.

Visma annons: https://opic.com/id/afnqwcvvlw

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Förvaltningsrätten i Stockholm
Stockholm
Suecia
VI.4.2)Órgano competente para los procedimientos de mediación
VI.4.3)Procedimiento de recurso
VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
12/10/2018