Suministros - 447959-2018

13/10/2018    S198    - - Suministros - Anuncio de adjudicación de contrato - Procedimiento abierto 

Países Bajos-IJsselstein: Mobiliario escolar

2018/S 198-447959

Anuncio de adjudicación de contrato

Resultados del procedimiento de contratación

Suministros

Legal Basis:

Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Stichting Trinamiek
41177737
Boerhaaveweg 39
IJsselstein
3400 AJ
Países Bajos
Persona de contacto: Koen Haast
Teléfono: +31 850212081
Correo electrónico: k.haast@contractables.nl
Código NUTS: NL

Direcciones de internet:

Dirección principal: http://www.contractables.nl

Dirección del perfil de comprador: https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderid=89544

I.2)Información sobre contratación conjunta
I.4)Tipo de poder adjudicador
Organismo de Derecho público
I.5)Principal actividad
Educación

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

EA Meubilair Stichting Trinamiek en Stichting Fluenta (voor basisschool de Voorhof)

II.1.2)Código CPV principal
39160000
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

De aan te besteden opdracht wordt als volgt gedefinieerd:

1. Het leveren van het meubilair aan nieuwbouw Parkschool de Looch, inclusief het monteren ervan alsmede het naleveren van reserveonderdelen. Opdrachtnemer moet kiezen voor meubilair dat voldoet aan het PvE en het beste past bij de missie/ visie van de scholen in de Parkschool. Het meubilair dient geleverd te kunnen worden vanaf de kerstvakantie 2018.

2. Het afsluiten van een raamovereenkomst tussen 3 Opdrachtnemers en Opdrachtgever waarin de voorwaarden voor alle door Opdrachtgever gedurende die looptijd te verstrekken opdrachten tot het leveren van meubilair en het verrichten van aanverwante dienstverlening zijn vastgelegd.

Er wordt een overeenkomst afgesloten met als opdrachtgever Stichting Trinamiek voor alle locaties binnen Stichting Trinamiek en met Stichting Fluenta voor basisschool de Voorhof.

II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.1.7)Valor total de la contratación (IVA excluido)
Valor IVA excluido: 800 000.00 EUR
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: NL
II.2.4)Descripción del contrato:

De aan te besteden opdracht wordt als volgt gedefinieerd:

Het leveren van het meubilair aan nieuwbouw Parkschool de Looch, inclusief het monteren ervan alsmede het naleveren van reserveonderdelen. Opdrachtnemer moet kiezen voor meubilair dat voldoet aan het PvE en het beste past bij de missie/ visie van de scholen in de Parkschool. Het meubilair dient op afroep geleverd te kunnen worden vanaf de kerstvakantie 2018, rekening houdend met een reguliere levertermijn.

Het afsluiten van een raamovereenkomst tussen drie Opdrachtnemers en Opdrachtgever waarin de voorwaarden voor alle door Opdrachtgever gedurende die looptijd te verstrekken opdrachten tot het leveren van meubilair en het verrichten van aanverwante dienstverlening zijn vastgelegd. Er wordt een overeenkomst afgesloten met als opdrachtgever Stichting Trinamiek voor alle locaties binnen Stichting Trinamiek en met Stichting Fluenta voor basisschool de Voorhof.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Criterio relativo al coste - Nombre: Prijs / Ponderación: 55
Criterio relativo al coste - Nombre: Kwaliteit / Ponderación: 45
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
El anuncio se refiere al establecimiento de un acuerdo marco
IV.1.6)Información sobre la subasta electrónica
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
Número de anuncio en el DO S: 2018/S 120-272666
IV.2.8)Información sobre la terminación del sistema dinámico de adquisición
IV.2.9)Información sobre la anulación de la convocatoria de licitación en forma de anuncio de información previa

Apartado V: Adjudicación de contrato

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
12/10/2018
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 4
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
B. Schilte en Zonen's Houthandel en Houtwarenfabriek B.V.
IJsselstein
Países Bajos
Código NUTS: NL
El contratista es una PYME: sí
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 800 000.00 EUR
Valor total del contrato/lote: 800 000.00 EUR
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado V: Adjudicación de contrato

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
12/10/2018
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 4
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Heutink Primair Onderwijs B.V.
Rijssen
Países Bajos
Código NUTS: NL
El contratista es una PYME: no
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 800 000.00 EUR
Valor total del contrato/lote: 800 000.00 EUR
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado V: Adjudicación de contrato

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
12/10/2018
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 4
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Vanerum Nederland B.V.
Houten
Países Bajos
Código NUTS: NL
El contratista es una PYME: no
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 800 000.00 EUR
Valor total del contrato/lote: 800 000.00 EUR
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado VI: Información complementaria

VI.3)Información adicional:
VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Rechtbank 's-Hertogenbosch
's-Hertogenbosch
Países Bajos
VI.4.2)Órgano competente para los procedimientos de mediación
VI.4.3)Procedimiento de recurso
VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
12/10/2018