Suministros - 447977-2018

13/10/2018    S198    - - Suministros - Anuncio de adjudicación de contrato - Procedimiento abierto 

Polonia-Rzeszów: Antibióticos y quimioterápicos para uso en dermatología

2018/S 198-447977

Anuncio de adjudicación de contrato

Resultados del procedimiento de contratación

Suministros

Legal Basis:

Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Kliniczny Szpital Wojewódzki nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie
ul. Szopena 2
Rzeszów
35-055
Polonia
Persona de contacto: Józef Berkowicz - procedura, Dział Zamówień Publicznych, pokój nr 9, bud. J, ul. Szopena 2, 35-055 Rzeszów.
Teléfono: +48 178666096
Correo electrónico: jozefber@poczta.onet.pl
Fax: +48 178666097
Código NUTS: PL823

Direcciones de internet:

Dirección principal: www.bip.szpital.rzeszow.pl

Dirección del perfil de comprador: www.bip.szpital.rzeszow.pl

I.2)Información sobre contratación conjunta
I.4)Tipo de poder adjudicador
Organismo de Derecho público
I.5)Principal actividad
Salud

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Dostawy antybiotyków i leków różnych.

Número de referencia: KSW.XII.252/A/21/18, Postępowanie nr 65
II.1.2)Código CPV principal
33631400
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

I. Przedmiotem zamówienia są dostawy antybiotyków i leków różnych, wyszczególnionych w częściach dla Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, wymagania Zamawiającego, informacje o dopuszczeniu innych ilości sztuk w opakowaniu, określono w Formularzach cenowo-ofertowych – Załączniki nr 1 dla poszczególnych części, będących integralną częścią SIWZ.

II. Zamawiający wymaga zaoferowania przedmiotów zamówienia, które spełniają wymagania opisane w SIWZ.

III. Zakres zamówienia obejmuje dostawę przedmiotów zamówienia w ilościach wyszczególnionych w Formularzach cenowo – ofertowych na okres:

• Część od nr 1 do nr 6 - 12 miesięcy,

• Część nr 7 i 8 – od daty podpisania umowy do 19.1.2019 r.

IV. Zamawiający nie dopuszczał składania ofert równoważnych.

II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: sí
II.1.7)Valor total de la contratación (IVA excluido)
Valor IVA excluido: 999 264.85 PLN
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Antybiotyki i leki różne.

Lote nº: 1
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33600000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL823
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Zamówienia należy realizować, zgodnie z bieżącymi zamówieniami Aptek Zamawiającego, ul. Szopena 2 i ul.Rycerska 2.

II.2.4)Descripción del contrato:

Antybiotyki i leki różne:

— poz. 1- Cisatracurium besylate 10 mg/5 ml x 5 amp. roztwór do wstrzykiwań i infuzji-220 op.,

— poz. 2- Cisatracurium besylate 5 mg/2,5 ml x 5 amp. roztwór do wstrzykiwań i infuzji-500 op.,

— poz.3- Mivacurium 10 mg/5 ml x 5 amp. roztwór do wstrzykiwań-350 op.,

— poz.4- Mivacurium 20 mg/10 ml x 5 amp. roztwór do wstrzykiwań-60 op.

Uwaga:

Dopuszcza się opakowanie zawierające inną ilość sztuk w odpowiednio przeliczonej ilości.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, wymagania Zamawiającego, informacje o dopuszczeniu innych ilości sztuk w opakowaniu, określono w Formularzu cenowo-ofertowym – Załącznik nr 1 dla Części nr 1,będącym integralną częścią SIWZ.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Criterio de calidad - Nombre: Czas dostawy zamówionych przedmiotów zamówienia w godzinach / Ponderación: 20
Criterio de calidad - Nombre: Termin płatności za realizację przedmiotu zamówienia / Ponderación: 20
Precio - Ponderación: 60
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

W punkcie II.2.5) winno być: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający kierował się następującymi kryteriami:

a). Cena brutto oferty w danej części w zł - 60 %,

b). Czas dostawy zamówionych przedmiotów zamówienia w godzinach – 20 %,

c). Termin płatności za realizację przedmiotu zamówienia - 20 %.

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Antybiotyki i leki różne.

Lote nº: 2
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33600000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL823
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Zamówienia należy realizować, zgodnie z bieżącymi zamówieniami Aptek Zamawiającego, ul. Szopena 2 i ul.Rycerska 2.

II.2.4)Descripción del contrato:

Antybiotyki i leki różne:

— poz. 1- Zidovudinum 100 mg x 100 kaps.- 5 op.,

— poz. 2- Zidovudinum 250 mg x 40 kaps.-5 op.

Uwaga:

Dopuszcza się opakowanie zawierające inną ilość sztuk w odpowiednio przeliczonej ilości.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, wymagania Zamawiającego, informacje o dopuszczeniu innych ilości sztuk w opakowaniu, określono w Formularzu cenowo-ofertowym – Załącznik nr 1 dla Części nr 2,będącym integralną częścią SIWZ.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Criterio de calidad - Nombre: Czas dostawy zamówionych przedmiotów zamówienia w godzinach / Ponderación: 20
Criterio de calidad - Nombre: Termin płatności za realizację przedmiotu zamówienia / Ponderación: 20
Precio - Ponderación: 60
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

W punkcie II.2.5) winno być: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający kierował się następującymi kryteriami:

a). Cena brutto oferty w danej części w zł - 60 %,

b). Czas dostawy zamówionych przedmiotów zamówienia w godzinach – 20 %,

c). Termin płatności za realizację przedmiotu zamówienia - 20 %.

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Antybiotyki i leki różne.

Lote nº: 3
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33600000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL823
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Zamówienia należy realizować, zgodnie z bieżącymi zamówieniami Aptek Zamawiającego, ul. Szopena 2 i ul.Rycerska 2.

II.2.4)Descripción del contrato:

Antybiotyki i leki różne:

— poz. 1- Lamivudinum 10 mg/ml x 1 butelka 240 ml, roztwór doustny- 13 op.

Uwaga:

Dopuszcza się opakowanie zawierające inną ilość sztuk w odpowiednio przeliczonej ilości.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, wymagania Zamawiającego, informacje o dopuszczeniu innych ilości sztuk w opakowaniu, określono w Formularzu cenowo-ofertowym – Załącznik nr 1 dla Części nr 3,będącym integralną częścią SIWZ.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Criterio de calidad - Nombre: Czas dostawy zamówionych przedmiotów zamówienia w godzinach / Ponderación: 20
Criterio de calidad - Nombre: Termin płatności za realizację przedmiotu zamówienia / Ponderación: 20
Precio - Ponderación: 60
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

W punkcie II.2.5) winno być: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający kierował się następującymi kryteriami:

a). Cena brutto oferty w danej części w zł - 60 %,

b). Czas dostawy zamówionych przedmiotów zamówienia w godzinach – 20 %,

c). Termin płatności za realizację przedmiotu zamówienia - 20 %.

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Antybiotyki i leki różne.

Lote nº: 4
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33600000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL823
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Zamówienia należy realizować, zgodnie z bieżącymi zamówieniami Aptek Zamawiającego, ul. Szopena 2 i ul.Rycerska 2.

II.2.4)Descripción del contrato:

Antybiotyki i leki różne:

— poz. 1- Zidovudinum 50 mg/5 ml x 1 butelka 200 ml, roztwór doustny-23 op.

Uwaga:

Dopuszcza się opakowanie zawierające inną ilość sztuk w odpowiednio przeliczonej ilości.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, wymagania Zamawiającego, informacje o dopuszczeniu innych ilości sztuk w opakowaniu, określono w Formularzu cenowo – ofertowym – Załącznik nr 1 dla Części nr 4,będącym integralną częścią SIWZ.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Criterio de calidad - Nombre: Czas dostawy zamówionych przedmiotów zamówienia w godzinach / Ponderación: 20
Criterio de calidad - Nombre: Termin płatności za realizację przedmiotu zamówienia / Ponderación: 20
Precio - Ponderación: 60
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

W punkcie II.2.5) winno być: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający kierował się następującymi kryteriami:

a). Cena brutto oferty w danej części w zł - 60 %,

b). Czas dostawy zamówionych przedmiotów zamówienia w godzinach – 20 %,

c). Termin płatności za realizację przedmiotu zamówienia - 20 %.

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Antybiotyki i leki różne.

Lote nº: 5
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33600000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL823
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Zamówienia należy realizować, zgodnie z bieżącymi zamówieniami Aptek Zamawiającego, ul. Szopena 2 i ul.Rycerska 2.

II.2.4)Descripción del contrato:

Antybiotyki i leki różne:

Alteplasum 20 mg, 50 mg proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do infuzji;

Atracurii besilas 10 mg/ml amp. 2,5 ml, 5 ml, roztwór do wstrzykiwań lub infuzji;

Bupivacaini hydrochloridum 5 mg/ml amp. 4 ml /roztwór hiperbaryczny/;

Cefoperazonum + Sulbactamum 1 g + 1 g fiol. proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań i infuzji;

Cefoperazonum 1 g fiol. proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań i infuzji;

Ceftibutenum 36 mg/ml x 1 butelka 30 ml, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej;

Lamivudinum + Zidovudinum 150 mg + 300 mg tabl. powl.;

Lamivudinum 100 mg tabl.;

Lamivudinum 150 mg tabl. powl.;

Ondansetronum 2 mg/ml amp. 2 ml, 4 ml, roztwór do wstrzykiwań;

Ondansetronum 4 mg, 8 mg tabl. powl.;

Poractantum alfa 120 mg/1,5 ml fiol., zawiesina do stosowania dotchawiczego i odoskrzelowego.

Uwaga:

Dopuszcza się opakowanie zawierające inną ilość sztuk w odpowiednio przeliczonej ilości.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, wymagania Zamawiającego, informacje o dopuszczeniu innych ilości sztuk w opakowaniu, określono w Formularzu cenowo-ofertowym – Załącznik nr 1 dla Części nr 5,będącym integralną częścią SIWZ.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Criterio de calidad - Nombre: Czas dostawy zamówionych przedmiotów zamówienia w godzinach / Ponderación: 20
Criterio de calidad - Nombre: Termin płatności za realizację przedmiotu zamówienia / Ponderación: 20
Precio - Ponderación: 60
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

W punkcie II.2.5) winno być: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający kierował się następującymi kryteriami:

a). Cena brutto oferty w danej części w zł - 60 %,

b). Czas dostawy zamówionych przedmiotów zamówienia w godzinach – 20 %,

c). Termin płatności za realizację przedmiotu zamówienia - 20 %.

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Antybiotyki i leki różne.

Lote nº: 6
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33600000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL823
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Zamówienia należy realizować, zgodnie z bieżącymi zamówieniami Apteki Zamawiającego, ul. Szopena 2.

II.2.4)Descripción del contrato:

Antybiotyki i leki różne:

— poz. 1 - Benzathini benzylpenicillinum 1 200 000 j.m. x 1 fiol. proszek do sp. zawiesiny do wstrzykiwań – 100op.

Uwaga:

Dopuszcza się inną ilość sztuk w opakowaniu w odpowiednio przeliczonej ilości.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, wymagania Zamawiającego, informacje o dopuszczeniu innych ilości sztuk w opakowaniu, określono w Formularzu cenowo-ofertowym – Załącznik nr 1 dla Części nr 6,będącym integralną częścią SIWZ.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Criterio de calidad - Nombre: Czas dostawy zamówionych przedmiotów zamówienia w godzinach / Ponderación: 20
Criterio de calidad - Nombre: Termin płatności za realizację przedmiotu zamówienia / Ponderación: 20
Precio - Ponderación: 60
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

W punkcie II.2.5) winno być: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający kierował się następującymi kryteriami:

a). Cena brutto oferty w danej części w zł - 60 %,

b). Czas dostawy zamówionych przedmiotów zamówienia w godzinach – 20 %,

c). Termin płatności za realizację przedmiotu zamówienia - 20 %.

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Antybiotyki i leki różne.

Lote nº: 7
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33600000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL823
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Zamówienia należy realizować, zgodnie z bieżącymi zamówieniami Apteki Zamawiającego, ul. Rycerska 2.

II.2.4)Descripción del contrato:

Antybiotyki i leki różne:

Amphotericinum; Amoxicillin + Clavulanic Acid;Ampicillin; Clarithromycin; Doxycycline;Ethambutol;Flucytosinum; Isoniazidum; Itraconazole; Levofloxacin; Moxifloxacin; Miconazolum;Penicillinum cryst.;Piperacillin+Tazobactam; Rifampicin; Rifampicinum + Isoniazidum; Sulfamethoxazole +Trimethoprim;Sultamicillin; Tigecyclinum; Voriconazole.

Uwaga:

Dopuszcza się inną ilość sztuk w opakowaniu w odpowiednio przeliczonej ilości.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, wymagania Zamawiającego, informacje o dopuszczeniu innych ilości sztuk w opakowaniu, określono w Formularzu cenowo-ofertowym – Załącznik nr 1 dla Części nr 7,będącym integralną częścią SIWZ.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Criterio de calidad - Nombre: Czas dostawy zamówionych przedmiotów zamówienia w godzinach / Ponderación: 20
Criterio de calidad - Nombre: Termin płatności za realizację przedmiotu zamówienia / Ponderación: 20
Precio - Ponderación: 60
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

W punkcie II.2.5) winno być: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający kierował się następującymi kryteriami:

a). Cena brutto oferty w danej części w zł - 60 %,

b). Czas dostawy zamówionych przedmiotów zamówienia w godzinach – 20 %,

c). Termin płatności za realizację przedmiotu zamówienia - 20 %.

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Antybiotyki i leki różne.

Lote nº: 8
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33600000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL823
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Zamówienia należy realizować, zgodnie z bieżącymi zamówieniami Apteki Zamawiającego, ul. Szopena 2.

II.2.4)Descripción del contrato:

Antybiotyki i leki różne:

— poz. 1 - Amoxicillin+Clavulanic Acid 1,2g inj. x 5 amp.- 4 000 op.,

— poz. 2 - Amoxicillin+Clavulanic Acid 0,6g inj. x 5 amp.- 800 op.

Uwaga:

Dopuszcza się opakowanie zawierające inną ilość sztuk w odpowiednio przeliczonej ilości.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, wymagania Zamawiającego, informacje o dopuszczeniu innych ilości sztuk w opakowaniu, określono w Formularzu cenowo-ofertowym – Załącznik nr 1 dla Części nr 8,będącym integralną częścią SIWZ.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Criterio de calidad - Nombre: Czas dostawy zamówionych przedmiotów zamówienia w godzinach / Ponderación: 20
Criterio de calidad - Nombre: Termin płatności za realizację przedmiotu zamówienia / Ponderación: 20
Precio - Ponderación: 60
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

W punkcie II.2.5) winno być: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający kierował się następującymi kryteriami:

a). Cena brutto oferty w danej części w zł - 60 %,

b). Czas dostawy zamówionych przedmiotów zamówienia w godzinach – 20 %,

c). Termin płatności za realizację przedmiotu zamówienia - 20 %.

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.6)Información sobre la subasta electrónica
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
Número de anuncio en el DO S: 2018/S 121-275361
IV.2.8)Información sobre la terminación del sistema dinámico de adquisición
IV.2.9)Información sobre la anulación de la convocatoria de licitación en forma de anuncio de información previa

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: 1
Lote nº: 1
Denominación:

Antybiotyki i leki różne.

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
21/09/2018
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 1
Número de ofertas recibidas de PYME: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de otros Estados miembros de la Unión Europea: 1
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de terceros países: 0
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 0
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Aspen Pharma Ireland Limited
One George’s Quay Plaza
Dublin 2
Irlanda
Teléfono: +48 222043220
Fax: +48 222043299
Código NUTS: IE061
El contratista es una PYME: no
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 46 623.40 PLN
Valor total del contrato/lote: 49 503.40 PLN
V.2.5)Información sobre la subcontratación
Es probable que el contrato sea objeto de subcontratación
Valor o porcentaje que se prevé subcontratar a terceros
Porcentaje: 20 %
Breve descripción de la parte del contrato que se subcontratará:

Wykonawca zamierza następującą część przedmiotu zamówienia zlecić podwykonawcy w zakresie:

• przyjmowania zamówień na dostawy produktów leczniczych,

• inicjowanie transportu tych produktów.

Nazwa podwykonawcy: Nettle Spółka Akcyjna, ul. Hubska 44, 50 - 502 Wrocław (NIP 8992569522)

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: 2
Lote nº: 2
Denominación:

Antybiotyki i leki różne.

Se adjudica un contrato/lote: no
V.1)Información relativa a la no adjudicación de un contrato
El contrato/lote no se ha adjudicado
No se ha recibido ninguna oferta o solicitud de participación, o todas las que se han recibido han sido rechazadas

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: 3
Lote nº: 3
Denominación:

Antybiotyki i leki różne.

Se adjudica un contrato/lote: no
V.1)Información relativa a la no adjudicación de un contrato
El contrato/lote no se ha adjudicado
No se ha recibido ninguna oferta o solicitud de participación, o todas las que se han recibido han sido rechazadas

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: 4
Lote nº: 4
Denominación:

Antybiotyki i leki różne.

Se adjudica un contrato/lote: no
V.1)Información relativa a la no adjudicación de un contrato
El contrato/lote no se ha adjudicado
No se ha recibido ninguna oferta o solicitud de participación, o todas las que se han recibido han sido rechazadas

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: 5
Lote nº: 5
Denominación:

Antybiotyki i leki różne.

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
14/09/2018
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 1
Número de ofertas recibidas de PYME: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de otros Estados miembros de la Unión Europea: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de terceros países: 0
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 0
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: sí
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Konsorcjum: URTICA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - lider
ul. Krzemieniecka 120
Wrocław
54-613
Polonia
Teléfono: +48 717826662
Fax: +48 717826643
Código NUTS: PL514
El contratista es una PYME: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Polska Grupa Farmaceutyczna Spółka Akcyjna
ul. Zbąszyńska 3
Łódź
91-342
Polonia
Teléfono: +48 717826662
Fax: +48 717826643
Código NUTS: PL711
El contratista es una PYME: no
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 573 857.42 PLN
Valor total del contrato/lote: 579 356.51 PLN
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: 6
Lote nº: 6
Denominación:

Antybiotyki i leki różne.

Se adjudica un contrato/lote: no
V.1)Información relativa a la no adjudicación de un contrato
El contrato/lote no se ha adjudicado
No se ha recibido ninguna oferta o solicitud de participación, o todas las que se han recibido han sido rechazadas

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: 7
Lote nº: 7
Denominación:

Antybiotyki i leki różne.

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
21/09/2018
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 2
Número de ofertas recibidas de PYME: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de otros Estados miembros de la Unión Europea: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de terceros países: 0
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 0
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: sí
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Konsorcjum: URTICA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - lider
ul. Krzemieniecka 120
Wrocław
54-613
Polonia
Teléfono: +48 717826662
Fax: +48 717826643
Código NUTS: PL514
El contratista es una PYME: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Polska Grupa Farmaceutyczna Spółka Akcyjna
ul. Zbąszyńska 3
Łódź
91-342
Polonia
Teléfono: +48 717826662
Fax: +48 717826643
Código NUTS: PL711
El contratista es una PYME: no
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 278 381.48 PLN
Valor total del contrato/lote: 276 044.94 PLN
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: 8
Lote nº: 8
Denominación:

Antybiotyki i leki różne.

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
21/09/2018
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 4
Número de ofertas recibidas de PYME: 1
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de otros Estados miembros de la Unión Europea: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de terceros países: 0
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 0
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Lek Spółka Akcyjna
ul. Podlipie 16
Stryków
95-010
Polonia
Teléfono: +48 222096221
Fax: +48 222097004
Código NUTS: PL71
El contratista es una PYME: no
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 97 200.00 PLN
Valor total del contrato/lote: 94 360.00 PLN
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado VI: Información complementaria

VI.3)Información adicional:

Sekcja V, Część nr 2,3,4,6 w punkcie V.1) Informacje o nieudzieleniu zamówienia ze względu na program zaznaczono Nie otrzymano ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub wszystkie otrzymane oferty lub wnioski zostały odrzucone winno być:

Postępowanie w Częściach od nr 2÷4 i 6 zostało unieważnione.

Podstawa prawna i faktyczna unieważnienia postępowania w Częściach od nr 2÷4 i 6 - art. 93 ust. 1 pkt 1 Pzp – Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu. Do postępowania w Częściach jak wyżej nie wpłynęła ani jedna oferta.

Zamawiający przekazywał do publikacji w Suplemencie do Dziennika Urzędowego UE ogłoszenia o zmianie,które zostały opublikowane w dniach:

— 13.07.2018r. nr 2018/S 133-302822,

— 28.07.2018r. nr 2018/S 144-329323.

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17A (budynek Adgar Plaza)
Warszawa
02-676
Polonia
Teléfono: +48 224587840
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Dirección de internet: www.uzp.gov.pl/kio/kontakt

VI.4.2)Órgano competente para los procedimientos de mediación
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

1. Każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy PZP przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy PZP jak dla postępowań powyżej kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.

3. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 ustawy Pzp zdanie drugie, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób – w przypadku gdy wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp;

4. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie:

1) 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.

5. Odwołanie wobec czynności innych niż określone wyżej wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

6. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

7. Odwołujący przesyła kopie odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

8. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Sekretariat Departamentu Odwołań
ul. Postępu 17A (budynek Adgar Plaza)
Warszawa
02-676
Polonia
Teléfono: +48 224587801
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Dirección de internet: www.uzp.gov.pl/kio/kontakt

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
11/10/2018