Suministros - 448006-2018

13/10/2018    S198    - - Suministros - Información complementaria - Procedimiento abierto 

República Checa-Ústí nad Labem: Módulos solares fotovoltaicos

2018/S 198-448006

Corrigenda

Anuncio relativo a modificaciones o información adicional

Suministros

(Suplemento al Diario Oficial de la Unión Europea, 2018/S 164-374130)

Legal Basis:

Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador/entidad adjudicadora

I.1)Nombre y direcciones
Adler Czech, a.s.
25409727
Oblouková 391
Ústí nad Labem
403 40
Chequia
Persona de contacto: Ing. Tomáš Holub
Teléfono: +420 720576034
Correo electrónico: tomas.holub@adler.info
Código NUTS: CZ042

Direcciones de internet:

Dirección principal: https://www.adler.info/CZ/cs/Home/

Dirección del perfil de comprador: https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/adler-czech-a-s

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Pořízení akumulace včetně OZE ve společnosti Adler Czech, a.s.

II.1.2)Código CPV principal
09331200
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Předmětem plnění je kompletní zajištění dodávky, montáže a zprovoznění fotovoltaické elektrárny, baterie o využitelné kapacitě 250 kWh, propojení se stávajícím systémem nabíjení vysokozdvižných vozíků, nadřazený systém měření a regulace (který bude napojen na stávající systém vytápění kogeneračními jednotkami), prediktivní systém řízení a nová rychlonabíječka elektromobilů o výkonu 30 kW. Realizací projektu dojde k vytvoření ostrovního systému, kdy budou jednotlivé technologie (stávající i nové) vzájemně navázány a propojeny.

Apartado VI: Información complementaria

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
10/10/2018
VI.6)Referencia del anuncio original
Número de anuncio en el DO S: 2018/S 164-374130

Apartado VII: Modificaciones

VII.1)Información que se va a modificar o añadir
VII.1.2)Texto que se va a corregir en el anuncio original
Número de apartado: IV.2.7)
Localización del texto que se va a modificar: Další informace o oprávněných osobách a otevírání nabídek:
En lugar de:

Obálky s nabídkami budou otevřeny v místě podání nabídek bezprostředně po uplynutí lhůty pro podání nabídek. Otevírání obálek se mohou účastnit účastníci, kteří podali nabídku ve lhůtě pro podání nabídek.

Léase:

Otevírání nabídek nebude s ohledem na jejich elektronickou formu v souladu s ustanovením § 109 ZZVZ probíhat veřejně. Zadavatel prostřednictvím jím pověřených osob přistoupí k otevírání nabídek po uplynutí lhůty pro podání nabídek v souladu s ustanovením § 109 ZZVZ.

Número de apartado: IV.2.2)
Localización del texto que se va a modificar: Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast
En lugar de:
Fecha: 02/11/2018
Hora local: 12:00
Léase:
Fecha: 09/11/2018
Hora local: 12:00
Número de apartado: I.3)
Localización del texto que se va a modificar: Nabídky nebo žádosti o účast musí být zaslány
En lugar de:

Na výše uvedené adrese

Léase:
Número de apartado: IV.2.7)
Localización del texto que se va a modificar: Podmínky pro otevírání obálek
En lugar de:
Fecha: 02/11/2018
Hora local: 12:00
Léase:
Fecha: 09/11/2018
Hora local: 12:00
Número de apartado: II.2.7)
Localización del texto que se va a modificar: Doba trvání zakázky, rámcové smlouvy či dynamického nákupního systému
En lugar de:

Doba trvání ve dnech: 120

Léase:

Doba trvání ve dnech: 180

VII.2)Otras informaciones adicionales: