Suministros - 448020-2018

13/10/2018    S198    - - Suministros - Información complementaria - Procedimiento abierto 

Eslovenia-Liubliana: Sistema de gestión de biblioteca

2018/S 198-448020

Corrigenda

Anuncio relativo a modificaciones o información adicional

Suministros

(Suplemento al Diario Oficial de la Unión Europea, 2018/S 177-400644)

Legal Basis:

Apartado I: Poder adjudicador/entidad adjudicadora

I.1)Nombre y direcciones
Mestna knjižnica Ljubljana
3336905000
Kersnikova ulica 2
Ljubljana
1000
Eslovenia
Persona de contacto: Sara Oranič
Teléfono: +386 13085011
Correo electrónico: sara.oranic@mklj.si
Código NUTS: SI

Direcciones de internet:

Dirección principal: https://www.mklj.si/

I.1)Nombre y direcciones
Cankarjeva knjižnica Vrhnika
5052394000
Tržaška cesta 32
Vrhnika
1360
Eslovenia
Persona de contacto: Sara Oranič
Teléfono: +386 13085011
Correo electrónico: sara.oranic@mklj.si
Código NUTS: SI

Direcciones de internet:

Dirección principal: https://www.mklj.si/

I.1)Nombre y direcciones
Goriška knjižnica Franceta Bevka Nova Gorica
5052777000
Trg Edvarda Kardelja 4
Nova Gorica
5000
Eslovenia
Persona de contacto: Sara Oranič
Teléfono: +386 13085011
Correo electrónico: sara.oranic@mklj.si
Código NUTS: SI

Direcciones de internet:

Dirección principal: https://www.mklj.si/

I.1)Nombre y direcciones
Knjižnica Domžale
5269849000
Cesta talcev 4
Domžale
1230
Eslovenia
Persona de contacto: Sara Oranič
Teléfono: +386 13085011
Correo electrónico: sara.oranic@mklj.si
Código NUTS: SI

Direcciones de internet:

Dirección principal: https://www.mklj.si/

I.1)Nombre y direcciones
Knjižnica Ivana Tavčarja Škofja Loka
5052963000
Šolska ulica 6
Škofja Loka
4220
Eslovenia
Teléfono: +386 13085011
Correo electrónico: sara.oranic@mklj.si
Código NUTS: SI

Direcciones de internet:

Dirección principal: https://www.mklj.si/

I.1)Nombre y direcciones
Medobčinska splošna knjižnica Žalec
1708520000
Aškerčeva ulica 9A
Žalec
3310
Eslovenia
Persona de contacto: Sara Oranič
Teléfono: +386 13085011
Correo electrónico: sara.oranic@mklj.si
Código NUTS: SI

Direcciones de internet:

Dirección principal: https://www.mklj.si/

I.1)Nombre y direcciones
Osrednja knjižnica Srečka Vilharja Koper Biblioteca Centrale Srečko Vilhar Capodistria
5051967000
Trg Brolo 1
Koper - Capodistria
6000
Eslovenia
Persona de contacto: Sara Oranič
Teléfono: +386 13085011
Correo electrónico: sara.oranic@mklj.si
Código NUTS: SI

Direcciones de internet:

Dirección principal: https://www.mklj.si/

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Dobava sistema za upravljanje in varovanje knjižničnega gradiva na osnovi radio frekvenčne identifikacije

II.1.2)Código CPV principal
48161000
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

1. sklop: Dobava RFID nalepk za zaščito knjižničnega gradiva

2. sklop: Dobava RFID sistema

3. sklop: Dobava, montaža, vzpostavitev in vzdrževanje knjigomatov

Apartado VI: Información complementaria

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
10/10/2018
VI.6)Referencia del anuncio original
Número de anuncio en el DO S: 2018/S 177-400644

Apartado VII: Modificaciones

VII.1)Información que se va a modificar o añadir
VII.1.2)Texto que se va a corregir en el anuncio original
Número de apartado: IV.2.2
En lugar de:
Fecha: 12/10/2018
Hora local: 10:00
Léase:
Fecha: 19/10/2018
Hora local: 10:00
Número de apartado: IV.2.7
En lugar de:
Fecha: 12/10/2018
Hora local: 00:00
Léase:
Fecha: 19/10/2018
Hora local: 10:01
VII.2)Otras informaciones adicionales:

Naročnik je 10.10.2018 objavil popravljen obrazec Ponudbeni predračun (popravljeno je seštevanje v celici G8 v zavihku Sklop 3), ki je objavljen na spletni strani naročnika. Posledično je popravil rok za prejem ponudb in datum odpiranja ponudb.