Suministros - 448055-2018

13/10/2018    S198    - - Suministros - Información complementaria - Procedimiento abierto 

Eslovaquia-Bratislava: Equipo electrotécnico

2018/S 198-448055

Corrigenda

Anuncio relativo a modificaciones o información adicional

Suministros

(Suplemento al Diario Oficial de la Unión Europea, 2018/S 149-340631)

Legal Basis:

Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador/entidad adjudicadora

I.1)Nombre y direcciones
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
00151866
Pribinova 2
Bratislava - Staré Mesto
812 72
Eslovaquia
Persona de contacto: Ing. Janka Kytošová
Teléfono: +421 250944435
Correo electrónico: janka.kytosova@minv.sk
Fax: +421 250944008
Código NUTS: SK

Direcciones de internet:

Dirección principal: http://www.minv.sk

Dirección del perfil de comprador: http://www.uvo.gov.sk/profily/7profN/pdetaN/239

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Technické zariadenia 1 - Servery a storage

Número de referencia: V201812
II.1.2)Código CPV principal
31730000
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Predmetom zákazky je dodávka technických zariadení serverov a storage:

1. Servery platformy x86

2. Servery platformy Risc

3. Operačný systém k serverom, software

4. Diskové polia

5. Zálohovacie a archivačné knižnice

6. Iná súvisiaca infraštruktúra

Súčasťou predmetu zákazky sú aj všetky súvisiace licencie a služby zabezpečenia 4-ročnej servisnej podpory dodávaných zariadení a služby, ktoré priamo súvisia s dodaním konkrétneho požadovaného tovaru, t.j. konfigurácia a inštalácia týchto technických zariadení, doprava na miesto určenia (spojená s vykládkou tovaru, likvidáciou obalov).

Verejný obstarávateľ zároveň požaduje oceniť služby súvisiace s plnením predmetu zákazky: služby technického špecialistu (senior, junior).

Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v znení súťažných podkladov (EPP/Elektronická tabuľa tejto zákazky/Súťažné podklady/Predmet zákazky).

Apartado VI: Información complementaria

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
08/10/2018
VI.6)Referencia del anuncio original
Número de anuncio en el DO S: 2018/S 149-340631

Apartado VII: Modificaciones

VII.1)Información que se va a modificar o añadir
VII.1.2)Texto que se va a corregir en el anuncio original
Número de apartado: IV
Localización del texto que se va a modificar: 2.2
En lugar de:
Fecha: 08/10/2018
Hora local: 13:00
Léase:
Fecha: 16/10/2018
Hora local: 09:00
Número de apartado: IV
Localización del texto que se va a modificar: 2.7
En lugar de:
Fecha: 09/10/2018
Hora local: 10:00
Léase:
Fecha: 16/10/2018
Hora local: 10:00
VII.2)Otras informaciones adicionales: