Suministros - 448069-2018

13/10/2018    S198    - - Suministros - Información complementaria - Procedimiento abierto 

Eslovaquia-Šarišské Michaľany: Equipamiento y artículos médicos, farmacéuticos y de higiene personal

2018/S 198-448069

Corrigenda

Anuncio relativo a modificaciones o información adicional

Suministros

(Suplemento al Diario Oficial de la Unión Europea, 2018/S 076-168751)

Legal Basis:

Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador/entidad adjudicadora

I.1)Nombre y direcciones
Imuna Pharm, a.s.
36473685
Jarková
Šarišské Michaľany
082 22
Eslovaquia
Teléfono: +421 514562204
Correo electrónico: sekretariat@imuna.sk
Fax: +421 514562300
Código NUTS: SK041

Direcciones de internet:

Dirección principal: www.imuna.sk

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Filtre

II.1.2)Código CPV principal
33000000
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Filtre podľa kvalitatívnej a kvantitatívnej špecifikácie uvedenej v súťažných podkladoch.

Apartado VI: Información complementaria

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
10/10/2018
VI.6)Referencia del anuncio original
Número de anuncio en el DO S: 2018/S 076-168751

Apartado VII: Modificaciones

VII.1)Información que se va a modificar o añadir
VII.1.2)Texto que se va a corregir en el anuncio original
Número de apartado: VI
En lugar de:

-

Léase:

1. Komunikácia a výmena informácií sa do 18.10.2018 uskutočňuje v súlade s §187 ods. 8 zákona podľa časti A1 Pokyny na vypracovanie ponuky, kapitoly II. Dorozumievanie a vysvetľovanie, odseku 7 Dorozumievanie medzi obstarávateľom a záujemcom, resp. uchádzačom, bod 7.1 súťažných podkladov.

Od 19.10.2018 sa komunikácia s uchádzačmi uskutočňuje elektronicky prostredníctvom systému Eranet dostupnom na https://tuke.eranet.sk.

Podmienky uskutočňovania elektronickej komunikácie sú uvedené v súťažných podkladoch.

2. Minimálne technické požiadavky na používanie informačného systému Eranet:

OS: MS Win 7 a vyššie, Android, iOS7, Linux;

Aktuálne verzie prehliadačov: IE 10 a vyššie, MS Edge, Firefox 30.0 a vyššie, Chrome 35 a vyššie;

Ďalšie požiadavky: prístup na Internet, zapnutý JavaScript, zapnuté Cookies

VII.2)Otras informaciones adicionales: