Örömmel jelentjük, hogy a TED portál új verziója 2024. január 29-én megkezdi a működését (figyelem: ez tervezett időpont, az üzembe helyezés végleges dátuma még változhat). Szeretné tudni, milyen új funkciók lesznek elérhetők, milyen javításokat eszközöltünk a portálon, és ezek milyen könnyítéseket jelentenek majd a felhasználók számára? Ajánljuk figyelmébe cikkünket, mely ismerteti a legfontosabb újításokat.

Figyelem: programozási hibák miatt az e-hirdetmények megjelenítése jelenleg nem tökéletes. Már dolgozunk a probléma megoldásán. További tudnivalókért és útmutatásért kérjük, látogasson el erre az oldalra.

Már lehet regisztrálni a TED-adatok továbbfelhasználóinak szóló 4. műhelytalálkozóra, amelyre 2023. december 14-én kerül sor.

Szolgáltatások - 448081-2020

24/09/2020    S186

Németország-Köln: Szolgáltatási keretszerződés az EASA helyiségeivel kapcsolatos jogi tanácsadásra és kapcsolódó szolgáltatásokra irányulóan

2020/S 186-448081

Ajánlati/részvételi felhívás

Szolgáltatásmegrendelés

Jogalap:
2018/1046/EU, Euratom rendelete

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Az Európai Unió Repülésbiztonsági Ügynöksége
Postai cím: Konrad-Adenauer-Ufer 3
Város: Cologne
NUTS-kód: DEA23 Köln, Kreisfreie Stadt
Postai irányítószám: 50668
Ország: Németország
E-mail: tenders@easa.europa.eu
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.easa.europa.eu/the-agency
A felhasználói oldal címe: https://www.easa.europa.eu/the-agency/procurement
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=7185
További információ a következő címen szerezhető be a fent említett cím
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó elektronikusan: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=7185
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a fent említett címre
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: Repülésbiztonság, környezet

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Szolgáltatási keretszerződés az EASA helyiségeivel kapcsolatos jogi tanácsadásra és kapcsolódó szolgáltatásokra irányulóan

Hivatkozási szám: EASA.2020.HVP.09
II.1.2)Fő CPV-kód
79110000 Jogi tanácsadási és képviseleti szolgáltatások
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)Rövid meghatározás:

Az EASA kölni (Németország) irodaépület és parkoló, továbbá brüsszeli (Belgium) irodahelyiségek bérléséről szóló szerződések részes fele. Az ügynökség a bérlési helyzettel és az ügynökség helyiségeivel kapcsolatban felmerülő valamennyi jogi kérdés kezelése terén igényt tart jogi tanácsadásra és további támogatásra. A pályázat két tételből áll. A segítségnyújtásra elsősorban a német (1. tétel) vagy a belga (2. tétel) kereskedelmi ingatlanjog, bérleti jog, bérléssel kapcsolatos adójog, szerződési jog, jogvitát megelőző eljárás és jogvita alatti segítségnyújtás terén van szükség.

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 675 000.00 EUR
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: igen
Ajánlatok valamennyi részre
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Az EASA helyiségeivel kapcsolatos jogi tanácsadás és kapcsolódó szolgáltatások (német jog)

Rész száma: 1
II.2.2)További CPV-kód(ok)
79110000 Jogi tanácsadási és képviseleti szolgáltatások
79100000 Jogi szolgáltatások
79111000 Jogi tanácsadási szolgáltatások
79112000 Jogi képviseleti szolgáltatások
79000000 Üzleti szolgáltatások: jog, marketing, tanácsadás, munkaerő-felvétel, nyomtatás és biztonság
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: DEA23 Köln, Kreisfreie Stadt
A teljesítés fő helyszíne:

A teljesítés helyszíne Köln/Németország (1. tétel) vagy bármely más, az Ügynökség által szükségesnek tartott helyszín.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Az 1. tételhez az Ügynökség segítségnyújtást, tanácsadást és – adott esetben – képviseletet igényel különösen a német kereskedelmi ingatlanjog, bérleti jog, bérléssel kapcsolatos adójog, szerződési jog, jogvitát megelőző eljárás és jogvita alatti segítségnyújtás területein.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 600 000.00 EUR
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 12
A szerződés meghosszabbítható: igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:

A keretszerződést várhatóan 1 év kezdeti időszakra írják alá, amely ugyanazon feltételek mellett legfeljebb három alkalommal meghosszabbítható, így a teljes maximális időtartama 4 év lehet.

II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

Lásd az I.3) szakaszban megadott internetcímet.

A keretszerződés volumenére vonatkozó információkért lásd a pályázati dokumentáció 2.4.5. szakaszát.

II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Az EASA helyiségeivel kapcsolatos jogi tanácsadás és kapcsolódó szolgáltatások (belga jog)

Rész száma: 2
II.2.2)További CPV-kód(ok)
79110000 Jogi tanácsadási és képviseleti szolgáltatások
79000000 Üzleti szolgáltatások: jog, marketing, tanácsadás, munkaerő-felvétel, nyomtatás és biztonság
79100000 Jogi szolgáltatások
79112000 Jogi képviseleti szolgáltatások
79111000 Jogi tanácsadási szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
A teljesítés fő helyszíne:

A teljesítés helyszíne Brüsszel/Belgium (2. tétel) vagy bármely más, az Ügynökség által szükségesnek tartott helyszín.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

A 2. tételhez segítségnyújtásra van szükség, elsősorban a belga kereskedelmi ingatlanjog, bérleti jog, bérléssel kapcsolatos adójog, szerződési jog, jogvitát megelőző eljárás és jogvita alatti segítségnyújtás terén.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 75 000.00 EUR
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 12
A szerződés meghosszabbítható: igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:

A keretszerződést várhatóan 1 év kezdeti időszakra írják alá, amely ugyanazon feltételek mellett legfeljebb három alkalommal meghosszabbítható, így a teljes maximális időtartama 4 év lehet.

II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

Lásd az I.3) szakaszban megadott internetcímet.

A keretszerződés volumenére vonatkozó információkért lásd a pályázati dokumentáció 2.4.5. szakaszát.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:

Bejegyzés vagy azzal egyenértékű igazolás/tanúsítvány (legalább három ügyvédtől), amely tanúsítja, hogy az ajánlattevő felhatalmazással rendelkezik/jogosult az ügyvédi tevékenységnek a német (1. tétel)/belga (2. tétel) bíróságok előtt történő gyakorlására. Lásd az I.3) szakaszban megadott internetcímet.

III.1.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
III.1.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
III.2)A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1)Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk
A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:

Lásd a fenti III.1.1) pontot.

III.2.2)A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:

Lásd az I.3) szakaszban megadott internetcímet.

III.2.3)A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma: 2
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: nem
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.2)Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 28/10/2020
Helyi idő: 15:00
IV.2.3)Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Angol
IV.2.6)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az időtartam hónapban: 4 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7)Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 30/10/2020
Helyi idő: 11:00
Hely:

Lásd az I.3) szakaszban megadott internetcímet.

Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

Lásd az I.3) szakaszban megadott internetcímet.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: igen
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:

Lehetőség szerint megközelítőleg 4 éves időtartamon belül.

VI.3)További információk:
VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Törvényszék
Postai cím: Rue du Fort Niedergrünewald
Város: Luxembourg
Postai irányítószám: L-2925
Ország: Luxemburg
E-mail: GC.Registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Internetcím: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

Lásd az I.3) szakaszban megadott internetcímet.

VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
17/09/2020