Suministros - 448089-2018

13/10/2018    S198    - - Suministros - Información complementaria - Procedimiento abierto 

Polonia-Varsovia: Cámaras de rayos gamma

2018/S 198-448089

Corrigenda

Anuncio relativo a modificaciones o información adicional

Suministros

(Suplemento al Diario Oficial de la Unión Europea, 2018/S 181-409450)

Legal Basis:

Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador/entidad adjudicadora

I.1)Nombre y direcciones
Zakład Zamówień Publicznych przy Ministrze Zdrowia
REGON: 010705939; NIP: 525-15-53-851
Al. Jerozolimskie 155, pok. 115
Warszawa
02-326
Polonia
Persona de contacto: Joanna Henkelmann
Correo electrónico: j.henkelmann@zzpprzymz.pl
Fax: +48 228833513
Código NUTS: PL

Direcciones de internet:

Dirección principal: www.zzpprzymz.pl

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Dostawa fabrycznie nowej aparatury medycznej: Gamma Kamera w liczbie 7 sztuk, postępowanie znak: ZZP-174/18

Número de referencia: ZZP-174/18
II.1.2)Código CPV principal
33111620
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa, instalacja/montaż i uruchomienie fabrycznie nowej aparatury medycznej: Gamma Kamera w liczbie 7 sztuk dla:

• Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego Sp. z o.o., ul. Kondratowicza 8, 03-242 Warszawa

• Samodzielnego Publicznego Centralnego Szpitala Klinicznego, ul. Banacha 1a, 02-097 Warszawa

• Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego PUM nr 1 im. Prof. Tadeusza Sokołowskiego, ul. Unii Lubelskiej 1, 71-252 Szczecin

• Regionalnego Szpitala Specjalistycznego im. dr Władysława Biegańskiego, ul. Dr. Ludwika Rydygiera 15/17, 86-300 Grudziądz

• Świętokrzyskiego Centrum Onkologii SPZOZ, ul. Artwińskiego 3, 25-734 Kielce

• Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego SPZOZ, ul. Kraśnicka 100, 20-718 Lublin

• Centralnego Szpitala Kliniczne MSWiA, ul. Wołoska 137, 02-507 Warszawa

Postępowanie w ramach realizacji zadań Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych pn. „Doposażanie zakładów radioterapii w Polsce” w 2018 r.

Apartado VI: Información complementaria

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
10/10/2018
VI.6)Referencia del anuncio original
Número de anuncio en el DO S: 2018/S 181-409450

Apartado VII: Modificaciones

VII.1)Información que se va a modificar o añadir
VII.1.2)Texto que se va a corregir en el anuncio original
Número de apartado: IV.2.2
Localización del texto que se va a modificar: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
En lugar de:
Fecha: 04/10/2018
Hora local: 11:00
Léase:
Fecha: 18/10/2018
Hora local: 10:00
Número de apartado: IV.2.7
Localización del texto que se va a modificar: Warunki otwarcia ofert
En lugar de:
Fecha: 04/10/2018
Hora local: 12:00
Léase:
Fecha: 18/10/2018
Hora local: 11:00
VII.2)Otras informaciones adicionales: