Suministros - 448090-2018

13/10/2018    S198    - - Suministros - Información complementaria - Procedimiento abierto 

Dinamarca-Copenhague: Equipo para policía

2018/S 198-448090

Corrigenda

Anuncio relativo a modificaciones o información adicional

Suministros

(Suplemento al Diario Oficial de la Unión Europea, 2018/S 172-389922)

Legal Basis:

Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador/entidad adjudicadora

I.1)Nombre y direcciones
Rigspolitiet
17143611
Polititorvet 14
København V
1780
Dinamarca
Persona de contacto: Diana Nedrud Eriksen
Teléfono: +45 22102578
Correo electrónico: DER003@POLITI.DK
Código NUTS: DK

Direcciones de internet:

Dirección principal: http://www.politi.dk

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

CS-Gas: granat og spray

II.1.2)Código CPV principal
35200000
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Udbuddet omfatter omfatter levering af følgende produkter til Dansk, Norsk og Svensk politi:

- CS håndgranat til gadeuroligheder,

- Håndgranat til øvelse,

- CS-spraydåse til anvendelse inde og ude,

- Øvelses spraydåse til træning,

- Tilbehørsslange med gennemføringsrør og lynkobling.

Gasgranater bliver brugt i forskellige polititaktiske situationer, hvor brugen af hånd-granater kan være et middel til at genoprette ro og orden.

Politiet bruger i dag en granat med en udkasterladning, der spreder gassen, således at det ikke er muligt at kaste de aktiverede CS-elementer tilbage mod politiet.

CS-spraydåser anvendes til at genoprette ro og orden – både inde og ude - ligesom de anvendes til indlæggelse af CS-gas i lukkede lokaliteter via brevsprækker, nøgle-huller mv.

Nærmere beskrivelse af produkterne samt kravene hertil fremgår af rammeaftalen og dens bilag.

Apartado VI: Información complementaria

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
10/10/2018
VI.6)Referencia del anuncio original
Número de anuncio en el DO S: 2018/S 172-389922

Apartado VII: Modificaciones

VII.1)Información que se va a modificar o añadir
VII.1.2)Texto que se va a corregir en el anuncio original
Número de apartado: IV.2.7
En lugar de:
Fecha: 29/10/2018
Hora local: 12:00
Léase:
Fecha: 15/01/2019
Hora local: 12:00
VII.2)Otras informaciones adicionales:

Mindstekrav til erhvervsansvarsforsikring ændres fra 10 000 000 EUR pr. hændelse til 10 000 000 DKK.

Udbudsbetingelsernes pkt. 5.1.3.2.1,Mindstekrav til økonomisk og finansiel formåen,

Ændres således fra følgende formulering:

- Erhvervsansvarsforsikring: Dækningssummen ifølge erhvervsansvarsforsik-ringen skal udgøre mindst 10 000 000 EUR pr. hændelse.

Til følgende formulering:

Erhvervsansvarsforsikring: Dækningssummen ifølge erhvervsansvarsforsik-ringen skal udgøre mindst 10 000 000 DKK pr. hændelse.