Supplies - 448095-2020

24/09/2020    S186

Romania-Târgu Jiu: Medical equipments, pharmaceuticals and personal care products

2020/S 186-448095

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Consiliul Județean Gorj
National registration number: 4956057
Postal address: Str. Victoriei nr. 4
Town: Târgu Jiu
NUTS code: RO412 Gorj
Postal code: 210165
Country: Romania
Contact person: Serviciul achiziții publice
E-mail: liliana@cjgorj.ro
Telephone: +40 253214006
Fax: +40 253212023
Internet address(es):
Main address: www.cjgorj.ro
Address of the buyer profile: www.e-licitatie.ro
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100103712
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Furnizare echipamente și produse de protecție specifice crizei sanitare COVID-19 necesare funcționarii în codiții optime a centrelor rezidențiale din cadrul DGASPC Gorj – patru loturi

Reference number: 4956057_2020_PAAPD1148122
II.1.2)Main CPV code
33000000 Medical equipments, pharmaceuticals and personal care products
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Necesitatea achiziționării de echipamente de protecție, de soluții necesare asigurării igienei și dezinfecției și de alte materiale de protecție a apărut în contextul atenționărilor experților Organizației Mondiale a Sănătății privind posibilitatea foarte ridicată de a exista un al II-lea val al pandemiei de COVID-19, la începerea sezonului rece – propice răspândirii virusului, care au determinat luarea de urgență a unor măsuri cu caracter excepțional, pentru limitarea infectării cu COVID-19 în rândul beneficiarilor și angajaților din centrele rezidențiale pentru copii și persoane adulte cu handicap, subordonate DGASPC Gorj, instituție publică cu personalitate juridica, înființată în subordinea Consiliului Județean Gorj. Aceste măsuri presupun cu prioritate, achiziționarea de echipamente și produse de protecție în vederea asigurării unei funcționări optime a întregii activități. Oportunitatea este justificata de nevoile de satisfacere a securității și sănătății beneficiarilor și a personalului din centrele rezidențiale de copii și adulți, prin luarea unor măsuri de prevenire a îmbolnăvirii cu Covid 19 și este determinata de imperativul completării/achiziționării de echipamente de protecție și soluții dezinfectante, de primă necesitate, care sa respecte normativele în vigoare și care se vor achiziționa pe loturi.

Se pot solicita clarificări înainte de data-limită de depunere a ofertelor cu 15 zile, termen precizat și în fisa de date la secțiunea I.3).

În cazul în care se vor solicita clarificări în termenul precizat mai sus (15 zile înainte de data-limita de depunere a ofertelor), autoritatea contractantă va răspunde în mod clar și complet la solicitările de clarificări, în a 10-a zi înainte de termenul stabilit pentru depunerea ofertelor.

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 8 336 348.74 RON
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for maximum number of lots: 4
Maximum number of lots that may be awarded to one tenderer: 4
The contracting authority reserves the right to award contracts combining the following lots or groups of lots:

Ofertantul poate depune oferta pentru unul sau mai multe loturi.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Furnizare termometru digital

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
38412000 Thermometers
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO41 Sud-Vest Oltenia
Main site or place of performance:

DGASPC Gorj.

II.2.4)Description of the procurement:

Furnizare termometru digital – 36 de buc., conform caietului de sarcini nr. 12165/16.9.2020.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Componenta tehnică. / Weighting: 10
Price - Weighting: 90
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 9 952.94 RON
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 40
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

Proiectul: „Gestionarea crizei sanitare COVID-19 la nivelul DGASPC Gorj”.

II.2.14)Additional information

POIM 2014-2020.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Furnizare distribuitor dezinfectant pentru mâini, montat pe perete

Lot No: 4
II.2.2)Additional CPV code(s)
42968200 Sanitary dispensing machines
51820000 Installation services of reservoirs
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO41 Sud-Vest Oltenia
Main site or place of performance:

DGASPC Gorj.

II.2.4)Description of the procurement:

Furnizare distribuitor dezinfectant pentru mâini montat pe perete – 210 buc., conform caietului de sarcini nr. 12167/16.9.2020.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Componentă tehnică. / Weighting: 10
Price - Weighting: 90
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 22 764.71 RON
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 40
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

Proiectul: „Gestionarea crizei sanitare COVID-19 la nivelul DGASPC Gorj”.

II.2.14)Additional information

POIM 2014-2020.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Furnizare dezinfectant mâini 1 l, săpun de mâini 500 ml, dezinfectant suprafețe 5 l, alcool sanitar 500 ml

Lot No: 3
II.2.2)Additional CPV code(s)
33631600 Antiseptics and disinfectants
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO41 Sud-Vest Oltenia
Main site or place of performance:

DGASPC Gorj.

II.2.4)Description of the procurement:

Furnizare dezinfectant mâini 1 l – 2 020 buc., săpun de mâini 500 ml – 5 120 buc., dezinfectant suprafețe 5 – 1 390 buc., alcool sanitar 500 ml – 3 720 buc., conform caietului de sarcini nr. 12166/16.9.2020.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Componentă tehnică. / Weighting: 10
Price - Weighting: 90
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 432 887.39 RON
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 40
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

Proiectul: „Gestionarea crizei sanitare COVID-19 la nivelul DGASPC Gorj”.

II.2.14)Additional information

POIM 2014-2020.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Furnizare mască medicală de unică folosință, acoperitori pantofi (botoși), mănuși chirurgicale din latex, îmbrăcăminte de protecție (halate unică folosință), bonete medicale cu elastic, combinezon unică folosință, viziere protecție

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
33199000 Medical clothing
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO41 Sud-Vest Oltenia
Main site or place of performance:

DGASPC Gorj.

II.2.4)Description of the procurement:

Furnizare mască medicală de unică folosință – 552 500 buc., acoperitori pantofi (botoși) – 1 105 000 buc., mănuși chirurgicale din latex – 1 105 000 buc., îmbrăcăminte de protecție (halate unică folosință) – 552 500 buc., bonete medicale cu elastic – 552 500 buc., combinezon unică folosință – 7 080 buc., viziere protecție – 40 900 buc., conform caietului de sarcini nr. 12164/16.9.2020.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Componentă tehnică. / Weighting: 10
Price - Weighting: 90
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 7 870 743.70 RON
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 40
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

Proiectul: „Gestionarea crizei sanitare COVID-19 la nivelul DGASPC Gorj”.

II.2.14)Additional information

POIM 2014-2020.

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Pentru toate loturile: cerința – operatorii economici (lider, asociat, subcontractant, terț susținător) care depun ofertă, trebuie să facă dovada că nu se află în niciuna dintre situațiile de excludere menționate la art. 59, 60, 164, 165 și 167 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice.

Modalitate de îndeplinire: completare DUAE din documentația de atribuire de către operatorul economic (lider, asociat, subcontractant, terț susținător) care confirmă că acesta nu se află în niciuna dintre situațiile de excludere menționate la art. 59, 60, 164, 165 și 167 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice.

Încadrarea într-una dintre situațiile prevăzute la art. 59, 60, 164, 165 si 167 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, atrage excluderea ofertantului din procedura aplicată pentru atribuirea contractului de achiziție publică.

Notă: toți participanții (lider, asociat, subcontractant, terț susținător) vor prezenta în SEAP, la secțiunea „Documente de calificare”, declarația pe propria răspundere privind neîncadrarea în prevederile art. 59, 60 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, până la data-limită de depunere a ofertei.

Conform art. 196 alin. (2) din Legea nr. 98/2016, ofertantul (lider, asociat, subcontractant, terț susținător, după caz) clasat pe primul loc după aplicarea criteriului de atribuire, până la data încheierii raportului procedurii de atribuire, va prezenta, la solicitarea autorității contractante, documentele justificative, prin care să demonstreze îndeplinirea criteriilor de calificare și selecție în conformitate cu informațiile cuprinse în DUAE, respectiv:

1. certificate constatatoare privind lipsa datoriilor la bugetul local și bugetul de stat, cu privire la plata impozitelor și taxelor (pentru sediul central și pentru punctele de lucru pentru care există obligații de plată) și a contribuțiilor la bugetul general consolidat. Certificatele vor atesta „lipsa datoriilor restante la momentul depunerii acestora”.

Se vor depune formulare tip eliberate de autoritățile competente din țara în care ofertantul este rezident, copii lizibile și, după caz, însoțite de traducerea autorizată a acestora, în limba română.

Ofertanții străini pot prezenta orice documente edificatoare, eliberate de autorități competente din țara în care aceștia sunt rezidenți prin care să dovedească îndeplinirea obligațiilor restante de plata a impozitelor către bugetul de stat și bugetul local, în conformitate cu legislația din țara de rezidență.

După caz, se vor depune documente care demonstrează faptul că operatorul economic poate beneficia de derogările prevăzute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2) și art. 171 din Legea nr. 98/2016;

2. cazierul judiciar al operatorului economic și al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic sau al celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, așa cum rezultă din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv.

Ofertanții străini vor prezenta orice documente edificatoare, eliberate de autorități competente din țara în care aceștia sunt rezidenți, în conformitate cu legislația din țara de rezidență.

Documentele se vor depune în SEAP/SICAP cu semnătură electronică extinsă în copie lizibilă, iar în cazul prezentării documentelor redactate în altă limbă decât română, acestea vor fi însoțite de traducere autorizată.

Notă: documentele de calificare prezentate pentru îndeplinirea cerințelor trebuie să fie valabile la data depunerii acestora.

Persoanele cu funcții de decizie din cadrul autorității contractante, în ceea ce privește organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire sunt:

— Popescu Cosmin-Mihai – președinte;

— Muja Nicolae – vicepreședinte;

— Nichifor Gheorghe – vicepreședinte;

— Rădulea Zamfirescu Cristina-Elena – secretar județ;

— Marcău Costel – director executiv;

— Stricescu Daniela – director executiv adjunct;

— Cimpoieru Cornel-Lucian – director executiv;

— Bajmatără George-Cosmin – director executiv adjunct;

— Ungureanu Victoria – director executiv;

— Giurgiulescu Ileana-Claudia – director executiv;

— Achim Florinel – șef serviciu;

— Isuf Leontin – șef serviciu;

— Vlădoescu Liliana – șef serviciu;

— Raus Daniel – șef serviciu;

— Florescu Maria Liliana – șef serviciu;

— Găucă Elena-Letiția – șef serviciu;

— Slivilescu Lidia – șef serviciu;

— Blidea Mihaela – șef serviciu;

— Tudorescu Larisa-Cornelia – șef serviciu;

— Meche Carmen-Oana – șef serviciu;

— Ungureanu Ion-Marian – șef serviciu;

— Lăzărescu Valeriu-Eugen – șef serviciu și

— consilierii județeni: Andrei Vasile-Liviu, Mitescu Gheorghe, Bucălăete Gheorghe, Borcan Marius, Cilibiu Nicolae, Chircu Sorin-Constantin, Coană Ion, Davițoiu-Leșu Gheorghe, Dragu Ion, Drăgoi Ionuț-Dinu, Fârță Dumitru, Gîrjoabă Vasile-Gabriel, Greci Cosmin, Grivei Gheorghe, Groșanu David, Gruescu Ion, Hanu Dorin, Hortopan Ramona-Cristina, Iacobescu Marcel-Petrica, Milosteanu Gheorghe, Neață Gheorghe, Orzan Gheorghe, Pavel Nelu, Păsărin Ovidiu-Dragoș, Popa Valentin, Șuță Denisa-Zenobia, Tașcău Dorin-Dan, Tănasie Cristinel, Vasilescu Maria.

Cerința 1(pentru toate loturile): operatorii economici care depun oferta trebuie să dovedească o formă de înregistrare în condițiile legii din țara de rezidență, respectiv să dețină documente din care să reiasă ca operatorul economic este legal constituit, că nu se află în niciuna dintre situațiile de anulare a constituirii, precum și faptul că are capacitatea profesională de a realiza activitățile care fac obiectul contractului.

Modalitate de îndeplinire: completare DUAE din documentația de atribuire de către operatorii economici participanți la procedura de atribuire cu informațiile aferente situației lor.

Conform art. 196 alin. (2) din Legea nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare, ofertantul (lider, asociat, subcontractant, terț susținător) clasat pe primul loc după aplicarea criteriului de atribuire, până la data încheierii raportului procedurii de atribuire, va prezenta, la solicitarea autorității contractante, documentele justificative actualizate, prin care să demonstreze îndeplinirea criteriilor de calificare și selecție, în conformitate cu informațiile cuprinse în DUAE, respectiv certificatul constatator eliberat de Oficiul Registrului Comerțului sau, în cazul ofertanților străini, documente echivalente emise în țara de rezidență.

Obiectul contractului trebuie să aibă corespondent în coduri CAEN din certificatul constatator. Informațiile cuprinse în certificatul constatator trebuie să fie reale/actuale la data prezentării acestuia.

Documentele se vor depune în SEAP (SICAP) cu semnătură electronică extinsă – copie lizibilă, iar în cazul prezentării documentelor redactate în altă limbă decât română, acestea vor fi însoțite de traducere autorizată.

Notă: documentele de calificare prezentate pentru îndeplinirea cerințelor trebuie să fie valabile la data depunerii acestora.

III.1.2)Economic and financial standing
Selection criteria as stated in the procurement documents
III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Loturile: 2. Pentru contractele de achizitie de bunuri: executarea de livrari de tipul specificat. Se va completa lista principalelor furnizări de produse similare efectuate din ultimii trei ani (se calculează prin raportare la data-limita de depunere a ofertelor stabilita de autoritatea contractanta prin anunțul de participare cu mențiunea în cazul în care termenul-limită de depunere a ofertelor se decalează, limita inferioară a perioadei de trei ani se extinde cu zilele de decalare). Experiența similară trebuie să privească (pentru lotul nr. 2) furnizarea de aparate de măsură și control pentru temperaturi. Lista va cuprinde: denumire furnizare, valoare, perioade de furnizare, beneficiari publici sau privați. Se vor prezenta: documente/certificări din care să rezulte furnizarea/livrarea produselor similare, care să indice: denumirea, beneficiarul (indiferent dacă aceștia sunt autorități contractante sau clienți privați), valoarea și perioada de furnizare.

Loturile: 1. Pentru contractele de achizitie de bunuri: executarea de livrari de tipul specificat. Se va completa lista principalelor furnizări de produse similare efectuate din ultimii trei ani (se calculează prin raportare la data-limita de depunere a ofertelor stabilita de autoritatea contractanta prin anunțul de participare cu mențiunea în cazul în care termenul-limită de depunere a ofertelor se decalează, limita inferioară a perioadei de trei ani se extinde cu zilele de decalare). Experiența similară trebuie să privească (pentru lotul nr. 1) furnizarea de echipamente individuale de protecţie, respectiv de echipamente proiectate și fabricate pentru a fi purtate sau utilizate de o persoană pentru a se proteja împotriva unuia sau a mai multor riscuri, la adresa sănătății sau securității sale, conform definitiei prevazute la art. 3 pct. 1 din Regulamentul UE 2016/425/2016 al PE și al CE și HG nr. 305/2017 privind stabilirea unor măsuri de punere în aplicare a acestui regulament. Lista va cuprinde: denumire furnizare, valoare, perioade de furnizare, beneficiari publici sau privați. Se vor prezenta: documente/certificări din care să rezulte furnizarea/livrarea produselor similare, care să indice: denumirea, beneficiarul, (indi [...]).

Loturile: 2. Proportia de subcontractare. Informații privind partea/părțile din contract care sunt îndeplinite de subcontractanți si specializarea acestora (dacă este cazul). Se vor atașa acordurile de subcontractare, cu precizarea părții/părților din contract pe care operatorul economic intenționează să o/le subcontracteze.

Loturile: 3. Proportia de subcontractare. Informații privind partea/părțile din contract care sunt îndeplinite de subcontractanți si specializarea acestora (dacă este cazul). Se vor atașa acordurile de subcontractare, cu precizarea părții/părților din contract pe care operatorul economic intenționează să o/le subcontracteze.

Loturile: 1. Proportia de subcontractare. Informații privind partea/părțile din contract care sunt îndeplinite de subcontractanți si specializarea acestora (dacă este cazul). Se vor atașa acordurile de subcontractare, cu precizarea părții/părților din contract pe care operatorul economic intenționează să o/le subcontracteze.

Loturile: 4. Pentru contractele de achizitie de bunuri: executarea de livrari de tipul specificat. Se va completa lista principalelor furnizări de produse similare efectuate din ultimii trei ani (se calculează prin raportare la data-limita de depunere a ofertelor stabilita de autoritatea contractanta prin anunțul de participare cu mențiunea în cazul în care termenul-limită de depunere a ofertelor se decalează, limita inferioară a perioadei de trei ani se extinde cu zilele de decalare). Experiența similară trebuie să privească (pentru lotul nr. 4) furnizarea de produse/accesorii/echipamente/dispozitive destinate curățeniei și igienizării. Lista va cuprinde: denumire furnizare, valoare, perioade de furnizare, beneficiari publici sau privați. Se vor prezenta: documente/certificări din care să rezulte furnizarea/livrarea produselor similare, care să indice: denumirea, beneficiarul (indiferent dacă aceștia sunt autorități contractante sau clienți privați), valoarea și perioada de furnizare.

Loturile: 4. Proportia de subcontractare. Informații privind partea/părțile din contract care sunt îndeplinite de subcontractanți si specializarea acestora (dacă este cazul). Se vor atașa acordurile de subcontractare, cu precizarea părții/părților din contract pe care operatorul economic intenționează să o/le subcontracteze.

Loturile: 3. Pentru contractele de achizitie de bunuri: executarea de livrari de tipul specificat. Se va completa lista principalelor furnizări de produse similare efectuate din ultimii trei ani (se calculează prin raportare la data-limita de depunere a ofertelor stabilita de autoritatea contractanta prin anunțul de participare cu mențiunea în cazul în care termenul-limită de depunere a ofertelor se decalează, limita inferioară a perioadei de trei ani se extinde cu zilele de decalare). Experiența similară trebuie să privească (pentru lotul nr. 3) furnizarea de produse biocide din categoria celor destinate igienii umane sau a dezinfectantelor pentru spaţii private şi zone de sănătate publică. Lista va cuprinde: denumire furnizare, valoare, perioade de furnizare, beneficiari publici sau privați. Se vor prezenta: documente/certificări din care să rezulte furnizarea/livrarea produselor similare, care să indice: denumirea, beneficiarul, (indiferent dacă aceștia sunt autorități contractante sau clienți privați), valoarea și perioada de furnizare.

Minimum level(s) of standards possibly required:

Completare DUAE din documentația de atribuire de către operatorul economic (lider, asociat, terț susținător) care confirmă furnizarea de produse de tipul celui solicitat prin fișa de date/caietul de sarcini. La nivelul DUAE, trebuie precizate de către ofertanți, informații cum ar fi: numărul și data contractului invocat drept experiență similară, beneficiarul acestuia, data și numărul documentului/certificatului din care să rezulte livrarea produselor similare, precum și ponderea și/sau activitățile pentru care a fost responsabil, împreună cu valoarea acestora, fără TVA dacă este cazul. Conform art. 196 alin. (2) din Legea nr. 98/2016, ofertantul (lider, asociat, terț susținător, după caz) clasat pe primul loc după aplicarea criteriului de atribuire, până la data încheierii raportului procedurii de atribuire, va prezenta, la solicitarea autorității contractante, documentele justificative actualizate, prin care să demonstreze îndeplinirea criteriilor de calificare și selecție în conformitate cu informațiile cuprinse în DUAE, respectiv: documente/ certificări din care să rezulte livrarea produselor similare, cum ar fi, dar fără a se limita la acestea: recomandări de la beneficiari, procese-verbale de recepție a aparatelor/[...].

Completare DUAE din documentația de atribuire de către operatorul economic (lider, asociat, terț susținător) care confirmă furnizarea de produse de tipul celui solicitat prin fișa de date/caietul de sarcini. La nivelul DUAE, trebuie precizate de către ofertanți, informații cum ar fi: numărul și data contractului invocat drept experiență similară, beneficiarul acestuia, data și numărul documentului/certificatului din care să rezulte livrarea produselor similare, precum și ponderea și/sau activitățile pentru care a fost responsabil, împreună cu valoarea acestora, fără TVA dacă este cazul. Conform art. 196 alin. (2) din Legea nr. 98/2016, ofertantul (lider, asociat, terț susținător, după caz) clasat pe primul loc după aplicarea criteriului de atribuire, până la data încheierii raportului procedurii de atribuire, va prezenta, la solicitarea autorității contractante, documentele justificative actualizate, prin care să demonstreze îndeplinirea criteriilor de calificare și selecție în conformitate cu informațiile cuprinse în DUAE, respectiv: documente/ certificări din care să rezulte livrarea produselor similare, cum ar fi, dar fără a se limita la acestea: recomandări de la beneficiari, procese-verbale de recepție a produselor/[...].

Completare DUAE din documentația de atribuire de către operatorul economic care confirmă proporția de subcontractare. Odată cu DUAE, se vor prezenta acordurile de subcontractare, cu precizarea părții/părților din contract pe care operatorul economic intenționează să o/le subcontracteze.

Completare DUAE din documentația de atribuire de către operatorul economic care confirmă proporția de subcontractare. Odată cu DUAE, se vor prezenta acordurile de subcontractare, cu precizarea părții/părților din contract pe care operatorul economic intenționează să o/le subcontracteze.

Completare DUAE din documentația de atribuire de către operatorul economic care confirmă proporția de subcontractare. Odată cu DUAE, se vor prezenta acordurile de subcontractare, cu precizarea părții/părților din contract pe care operatorul economic intenționează să o/le subcontracteze.

Completare DUAE din documentația de atribuire de către operatorul economic (lider, asociat, terț susținător) care confirmă furnizarea de produse de tipul celui solicitat prin fișa de date/caietul de sarcini. La nivelul DUAE, trebuie precizate de către ofertanți, informații cum ar fi: numărul și data contractului invocat drept experiență similară, beneficiarul acestuia, data și numărul documentului/certificatului din care să rezulte livrarea produselor similare, precum și ponderea și/sau activitățile pentru care a fost responsabil, împreună cu valoarea acestora, fără TVA dacă este cazul. Conform art. 196 alin. (2) din Legea nr. 98/2016, ofertantul (lider, asociat, terț susținător, după caz) clasat pe primul loc după aplicarea criteriului de atribuire, până la data încheierii raportului procedurii de atribuire, va prezenta, la solicitarea autorității contractante, documentele justificative actualizate, prin care să demonstreze îndeplinirea criteriilor de calificare și selecție în conformitate cu informațiile cuprinse în DUAE, respectiv: documente/ certificări din care să rezulte livrarea produselor similare, cum ar fi, dar fără a se limita la acestea: recomandări de la beneficiari, procese-verbale de recepție a produselor/[...].

Completare DUAE din documentația de atribuire de către operatorul economic care confirmă proporția de subcontractare. Odată cu DUAE, se vor prezenta acordurile de subcontractare, cu precizarea părții/părților din contract pe care operatorul economic intenționează să o/le subcontracteze.

Completare DUAE din documentația de atribuire de către operatorul economic (lider, asociat, terț susținător) care confirmă furnizarea de produse de tipul celui solicitat prin fișa de date/caietul de sarcini. La nivelul DUAE, trebuie precizate de către ofertanți, informații cum ar fi: numărul și data contractului invocat drept experiență similară, beneficiarul acestuia, data și numărul documentului/certificatului din care să rezulte livrarea produselor similare, precum și ponderea și/sau activitățile pentru care a fost responsabil, împreună cu valoarea acestora, fără TVA dacă este cazul. Conform art. 196 alin. (2) din Legea nr. 98/2016, ofertantul (lider, asociat, terț susținător, după caz) clasat pe primul loc după aplicarea criteriului de atribuire, până la data încheierii raportului procedurii de atribuire, va prezenta, la solicitarea autorității contractante, documentele justificative actualizate, prin care să demonstreze îndeplinirea criteriilor de calificare și selecție în conformitate cu informațiile cuprinse în DUAE, respectiv: documente/ certificări din care să rezulte livrarea produselor similare, cum ar fi, dar fără a se limita la acestea: recomandări de la beneficiari, procese-verbale de recepție a produselor [...].

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 23/10/2020
Local time: 15:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Romanian
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 23/02/2021
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 23/10/2020
Local time: 15:00
Place:

In SEAP.

Information about authorised persons and opening procedure:

Nu.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.3)Additional information:

1. În cazul în care două sau mai multe oferte sunt clasate pe primul loc, cu punctaje egale, departajarea se va face având în vedere punctajul obţinut la factorii de evaluare în ordinea descrescătoare a ponderilor acestora. În situaţia în care egalitatea se menţine, autoritatea contractantă are dreptul să solicite noi propuneri financiare, şi oferta câştigătoare va fi desemnată cea cu propunerea financiară cea mai mică;

2. Nu se acceptă oferte alternative;

3. Ofertanții vor specifica în cuprinsul propunerii tehnice informațiile pe care le considera confidențiale și care nu pot fi dezvăluite terților, menționând motivele pentru care aceste informații trebuie să rămână confidențiale;

4. DUAE se poate accesa, in vederea completarii de catre operatorii economici interesati, prin intermediul SEAP;

5. Operatorii economici au obligația de a completa DUAE până la data-limită stabilită prntru depunerea ofertei, în caz contrar, oferta va declarată inacceptabilă conform art. 137 alin. (2) lit. b) din HG nr. 395/2016. Documentul DUAE va fi însoțit de dovada constituirii garanției de participare, declarația pe propria răspundere privind neîncadrarea în prevederile art. 59, 60 din Legea nr. 98/2016 și, după caz de: acordurile de subcontractare, acordul de asociere și angajamentul ferm al terțului.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Postal address: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Town: București
Postal code: 030084
Country: Romania
E-mail: office@cnsc.ro
Telephone: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Internet address: www.cnsc.ro
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Conform prevederilor art. 8 din Legea nr. 101/2016: 10 zile începând cu ziua următoare luării la cunoștință, despre un act al autorității contractante considerat nelegal.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Consiliul Județean Gorj – Direcția juridică și dezvoltarea capacității administrative și achiziții publice
Postal address: Str. Victoriei nr.4, județul Gorj
Town: Târgu Jiu
Postal code: 210165
Country: Romania
E-mail: consjud@cjgorj.ro
Telephone: +40 253214006
Fax: +40 253212023
Internet address: www.cjgorj.ro
VI.5)Date of dispatch of this notice:
19/09/2020