Suministros - 448132-2018

13/10/2018    S198    - - Suministros - Información complementaria - Procedimiento abierto 

Polonia-Kielce: Equipamiento médico

2018/S 198-448132

Corrigenda

Anuncio relativo a modificaciones o información adicional

Suministros

(Suplemento al Diario Oficial de la Unión Europea, 2018/S 192-433495)

Legal Basis:

Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador/entidad adjudicadora

I.1)Nombre y direcciones
Świętokrzyskie Centrum Onkologii Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
ul. Artwińskiego 3
Kielce
25-734
Polonia
Persona de contacto: Sekcja zamówień publicznych
Teléfono: +48 413674474
Correo electrónico: izamo@onkol.kielce.pl
Fax: +48 413674481
Código NUTS: PL72

Direcciones de internet:

Dirección principal: http://www.onkol.kielce.pl

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Zakup sprzętu do diagnostyki i leczenia białaczek dla Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach.

Número de referencia: AZP 241/143/18
II.1.2)Código CPV principal
33100000
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Pakietu nr 1 - Cytometr przepływowy- szt 1

Pakietu nr 2 - Aparat do automatycznego przygotowania próbek do cytometru przepływowego - szt 1

Pakietu nr 3 - Stanowisko do analizy danych z cytometrów wraz z serwerem oraz do przesyłania danych między cytometrami – szt 1

Pakietu nr 4 - Sekwenator NGS - zestaw 1

Pakietu nr 5 - Digital PCR - szt 1

Pakietu nr 6 - Spektrofotometr do pomiaru stężenia w nanokroplii DNA/RNA /Oligo/białek / Spektrofotometr do pomiarów w mikroobjętości/ - szt 1

Pakietu nr 7 - Spektrofotometr do pomiaru stężenia w nanokroplii DNA/RNA /Oligo/białek / Spektrofotometr mikropłytkowy z portem na kuwety/ - szt 1

Pakietu nr 8 - Automat do izolacji kwasów nukleinowych – szt 1

Apartado VI: Información complementaria

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
11/10/2018
VI.6)Referencia del anuncio original
Número de anuncio en el DO S: 2018/S 192-433495

Apartado VII: Modificaciones

VII.1)Información que se va a modificar o añadir
VII.1.2)Texto que se va a corregir en el anuncio original
Número de apartado: VI.3
Localización del texto que se va a modificar: Informacje dodatkowe
En lugar de:

1.1.4) Aktualny Certyfikat CE-IVD dla automatycznej stacji pipetującej do generowania emulsji oraz czytnik próbek – dotyczy Pakietu nr 5. W przypadku, kiedy zaproponowany asortyment nie wymaga dokumentu w/w, należy załączyć oświadczenie.

Léase:

1.1.4) Aktualny Certyfikat CE-IVD dla Systemu (czytnik i generator emulsji) – dotyczy Pakietu nr 5. W przypadku, kiedy zaproponowany asortyment nie wymaga dokumentu w/w, należy załączyć oświadczenie.

Número de apartado: II.2.7
Localización del texto que se va a modificar: Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
En lugar de:
Fecha: 23/11/2018
Léase:
Fecha: 30/11/2018
VII.2)Otras informaciones adicionales: