Suministros - 448150-2018

13/10/2018    S198    - - Suministros - Anuncio de transparencia previa voluntaria - Procedimiento negociado sin convocatoria de licitación 

Dinamarca-Hjørring: Electricidad

2018/S 198-448150

Anuncio de transparencia previa voluntaria

Suministros

Legal Basis:

Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador/entidad adjudicadora

I.1)Nombre y direcciones
Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse
Arsenalvej 55
Hjørring
9800
Dinamarca
Persona de contacto: Udbudsjurist Christian Norup
Teléfono: +45 25425886
Correo electrónico: FES-UES06@MIL.DK
Código NUTS: DK0

Direcciones de internet:

Dirección principal: www.ejendomsstyrelsen.dk

I.4)Tipo de poder adjudicador
Ministerio o cualquier otra autoridad nacional o federal, incluidas sus delegaciones regionales o locales
I.5)Principal actividad
Defensa

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Formidlingsaftale om indkøb af elektricitet på varebørs

Número de referencia: 2018/003946
II.1.2)Código CPV principal
09310000
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Formidlingsaftale om indkøb af elektricitet på varebørs.

II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.1.7)Valor total de la contratación (IVA excluido)
Valor IVA excluido: 165 000 000.00 DKK
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: DK0
II.2.4)Descripción del contrato:

Formidlingsaftale om indkøb af elektricitet på varebørs.

Estimeret årligt forbrug på 125 000 000 kWh.

II.2.5)Criterios de adjudicación
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento negociado sin publicación previa
  • Suministros cotizados y comprados en una bolsa de materias primas
Explicación:

Det er Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelses opfattelse, at principperne i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens vejledende udtalelse af 14.6.2011 om ordregivende myndigheders indkøb af elektricitet fortsat finder anvendelse, idet undtagelsesbestemmelsen i art. 31, stk. 2, litra c i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/18/EF er videreført i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/24/EF art. 32, stk. 3, litra c og er implementeret i dansk ret i udbudslovens § 81, stk 1, nr. 3, hvorfor nærværende indkøb er undtaget udbudspligt.

Kontrakten indgås i overensstemmelse med Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens oplistede kriterier. Det følger herefter at:

— Elektriciteten indkøbes på en varebørs,

— El-handelsselskabet kan handle i eget navn, men det fremgår af formidlingsaftalen, at ordregiver har ejendomsretten,

— Formidlingsaftalen indeholder volumenfleksibilitet.

Det er endvidere Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens vurdering, at formidlingsydelsen er at sidestille med en finansiel tjenesteydelse, jf. udbudslovens § 21, stk. 1n nr. 5, der dermed er undtaget udbudslovens afsnit II og III.

Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse har i overensstemmelse med lov om Klagenævnet for Udbud § 4 til hensigt at indgå formidlingsaftalen med Energi Danmark A/S efter udløbet af en standstill periode på 10 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor denne bekendtgørelse er blevet offentliggjort.

IV.1.3)Información sobre el acuerdo marco
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: sí
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento

Apartado V: Adjudicación de contrato/concesión

V.2)Adjudicación de contrato/concesión
V.2.1)Fecha de adjudicación del contrato:
12/10/2018
V.2.2)Información sobre las ofertas
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista/concesionario
Energi Danmark A/S
17225898
Hedeager 5
Aarhus N
8200
Dinamarca
Teléfono: +45 87426262
Fax: +45 87426263
Código NUTS: DK042
El contratista/concesionario será una PYME: no
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote/concesión (IVA excluido)
Valor total del contrato/lote/concesión: 165 000 000.00 DKK
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado VI: Información complementaria

VI.3)Información adicional:
VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Klagenævnet for Udbud, Nævnenes Hus
Toldboden 2
Viborg
8800
Dinamarca
Teléfono: +45 72405708
Correo electrónico: klfu@naevneneshus.dk

Dirección de internet: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud

VI.4.2)Órgano competente para los procedimientos de mediación
VI.4.3)Procedimiento de recurso
VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Erhvervsstyrelsen
Langelinie Allé 17
København Ø
2100
Dinamarca
Teléfono: +45 72200030
Correo electrónico: erst@erst.dk

Dirección de internet: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
12/10/2018