Suministros - 448152-2018

13/10/2018    S198    - - Suministros - Modificación de un contrato / concesión durante su periodo de vigencia - Procedimiento abierto 

Hungría-Budapest: Asfalto

2018/S 198-448152

Anuncio de modificación

Modificación de un contrato/concesión durante su vigencia

Legal Basis:

Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador/entidad adjudicadora

I.1)Nombre y direcciones
Magyar Közút Nonprofit Zrt.
AK15427
Fényes Elek utca 7–13.
Budapest
1024
Hungría
Persona de contacto: dr. Falucskai Zoltán
Teléfono: +36 18199171
Correo electrónico: kozbeszerzes@kozut.hu
Fax: +36 18199540
Código NUTS: HU110

Direcciones de internet:

Dirección principal: http://www.kozut.hu

Dirección del perfil de comprador: http://www.kozut.hu

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Melegaszfalt beszerzés – 2017 Putnok mérnökség

II.1.2)Código CPV principal
44113620
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Melegaszfalt beszerzés – 2017 Putnok mérnökség

Lote nº: 16
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
44113620
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: HU311
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Putnok mérnökség

II.2.4)Descripción del contrato en el momento de celebración del contrato:

Szerződés szerinti típusú melegaszfalt termékek szállítása (adásvétele) a Magyar Közút Nonprofit Zrt. részére a szerződés szerinti nettó keretösszeg – vagy Ajánlatkérő opciós jogának gyakorlása esetén az opciós joggal megemelt összege – kimerülésének időpontjáig, de legkésőbb a szerződés hatályba lépésétől számított 24 hónap határozott időtartam lejártáig, az adásvételi keretszerződés szerint.

Szállítandó mennyiség – valamennyi szerződés szerinti aszfalttípus – összesen: 5524 tonna. (Tájékoztató mennyiség, nem tekintendő a szerződés keretében ténylegesen elvégzendő szállítási megbízás pontos mennyiségi kimutatásának)

A melegaszfalt keverékek típusvizsgálatát az e-UT 05.02.11 (ÚT 2-3 301:2010) hivatkozási számú Útügyi Műszaki Előírás alapján kell megtervezni, majd az ezek alapján üzemenként készített Keverékterv, és Gyártástechnológiai előírás betartásával kell

Gyártani. Az aszfalttermék szállítását az átadás helyszínétől Ajánlatkérő saját fuvareszközzel végzi.

II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco, concesión o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 24
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no

Apartado IV: Procedimiento

IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Anuncio de adjudicación de contrato relativo al presente contrato
Número de anuncio en el DO S: 2018/S 081-181184

Apartado V: Adjudicación de contrato/concesión

Contrato nº: KB-2017/0000222/016/00
Lote nº: 16
Denominación:

Melegaszfalt beszerzése – 2017 Putnok mérnökség

V.2)Adjudicación de contrato/concesión
V.2.1)Fecha de celebración del contrato/de la decisión de adjudicación de la concesión:
27/03/2018
V.2.2)Información sobre las ofertas
El contrato/la concesión se ha adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista/concesionario
SWIETELSKY Magyarország Korlátolt Felelősségű Társaság
Rákóczi út 42.
Budapest
1072
Hungría
Teléfono: +36 303702661
Correo electrónico: toth.viktor@swietelsky.hu
Fax: +36 48513075
Código NUTS: HU110

Dirección de internet: http://www.swietelsky.hu

El contratista/concesionario es una PYME: no
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote/concesión (en el momento de celebración del contrato;IVA excluido)
Valor total de la contratación: 50 123 077.00 HUF

Apartado VI: Información complementaria

VI.3)Información adicional:

A szerződés módosításának dátuma: 5.10.2018.

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó utca 5.
Budapest
1026
Hungría
Teléfono: +36 18828592
Correo electrónico: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
VI.4.2)Órgano competente para los procedimientos de mediación
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

A jogorvoslati kérelmek benyújtása a Kbt. 148. § alapján történik.

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó utca 5.
Budapest
1026
Hungría
Teléfono: +36 18828592
Correo electrónico: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
10/10/2018

Apartado VII: Modificaciones del contrato/concesión

VII.1)Descripción del contrato tras las modificaciones
VII.1.1)Código CPV principal
44113620
VII.1.2)Código(s) CPV adicional(es)
VII.1.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: HU311
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Putnok mérnökség

VII.1.4)Descripción del contrato:

Melegaszfalt beszerzése 2017 Putnok mérnökség

VII.1.5)Duración del contrato, acuerdo marco, concesión o sistema dinámico de adquisición
Duración en días: 24
VII.1.6)Información sobre el valor del contrato/lote/concesión (IVA excluido)
Valor total del contrato/lote/concesión: 55 134 615.00 HUF
VII.1.7)Nombre y dirección del contratista/concesionario
SWIETELSKY Magyarország Korlátolt Felelősségű Társaság
Rákóczi út 42.
Budapest
1072
Hungría
Teléfono: +36 303702661
Correo electrónico: toth.viktor@swietelsky.hu
Fax: +36 48513075
Código NUTS: HU110

Dirección de internet: http://www.swietelsky.hu

El contratista/concesionario es una PYME: no
VII.2)Información sobre las modificaciones
VII.2.1)Descripción de las modificaciones
Naturaleza y alcance de las modificaciones (con indicación de posibles cambios anteriores del contrato):

Eredeti szerződés 1.1. pontja az alábbi részben módosul, a rendelkezés nem módosított részei változatlan tartalommal irányadóak:

16. sz. rész: Putnok mérnökség

Szerződés szerinti típusú és minőségű aszfalttermék, Mérnökségtől mért átadási távolsága (km): 20,2

Keretösszeg: 55 134 615 nettó Ft, amely maximum nettó 16 540 385 Ft összeggel megemelhető Vevő opciós jogának gyakorlása esetén

Eredeti szerződés 1.2. pontja az alábbiak szerint módosul:

Vevő kiköti, hogy egyoldalú nyilatkozatával az Adásvételi keretszerződés keretösszegét egy vagy több (korlátlan számú) alkalommal, maximum összesen 16 540 385 nettó forinttal megemelheti. Vevő az Adásvételi keretszerződés keretösszegének növelésével kapcsolatos opciós jogát az adásvételi keretszerződés időbeli hatályának lejártáig (jelen keretszerződés 11.1. pontja) jelentheti be Eladónak írásban a 6.5. pont szerinti kapcsolattartásra kijelölt személyeken keresztül és Eladó a bejelentést követően is köteles a melegaszfalt szállítási feladatainak szerződésszerű ellátására, az opciós összegre (összegekre) vonatkozó eseti megrendelések alapján.

VII.2.2)Justificación de la modificación
Necesidad de modificación derivada de circunstancias que un poder adjudicador diligente no podría prever [artículo 43, apartado 1, letra c), de la Directiva 2014/23/UE; artículo 72, apartado 1, letra c), de la Directiva 2014/24/UE y artículo 89, apartado 1, letra c), de la Directiva 2014/25/UE]
Descripción de las circunstancias que hicieron necesaria la modificación y explicación de la naturaleza imprevista de estas circunstancias:

A „Melegaszfalt beszerzése – 2017” elnevezésű, 2017/S 130-265501 számon indított uniós értékhatárt meghaladó, nyílt közbeszerzési eljárás 16. sz. része („Melegaszfalt beszerzése – 2017” – Putnok mérnökség) tárgyban 27.3.2018 dátummal létrejött Adásvételi keretszerződés ellenértéke (keretösszeg + opció) a szerződött egységárakon nem teszi lehetővé a szerződéshez tartozó mérnökség által betervezett burkolatjavítási és felújítási munkák végrehajtását. Ahhoz, hogy ezen munkák elvégzéséhez is biztosított legyen a melegaszfalt, nélkülözhetetlen a hatályos melegaszfalt szerződés ellenértékének megemelése.

Vevő az Adásvételi keretszerződés ellenértékének megemelésével tud csak gondoskodni a 6/1998.(III.11) KHVM rendelet mellékletének 5.2 pontjában előírt kötelezettségeinek teljesítéséről.

Felek rögzítik, hogy Kbt. 141. § (2) bekezdésében foglalt feltételek maradéktalan betartása mellett kerül sor jelen Adásvételi keretszerződés módosítás megkötésére.

VII.2.3)Aumento de precio
Valor total actualizado del contrato antes de las modificaciones (habida cuenta de las posibles modificaciones anteriores del contrato y las adaptaciones en cuanto al precio, así como, en el caso de la Directiva 2014/23/UE, la inflación media en el Estado miembro en cuestión)
Valor IVA excluido: 50 123 077.00 HUF
Valor total del contrato tras las modificaciones
Valor IVA excluido: 55 134 615.00 HUF