Paslaugos - 448162-2020

25/09/2020    S187

Liuksemburgas-Liuksemburgas: Preliminariųjų sutarčių dėl prancūzų kalbos rašybos bei tipografinių klaidų taisymo ir Europos Sąjungos Teisingumo Teismo generalinių advokatų išvadų lingvistinės peržiūros sudarymas

2020/S 187-448162

Skelbimas apie pirkimą

Paslaugos

Teisinis pagrindas:
Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 2018/1046

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)Pavadinimas ir adresai
Oficialus pavadinimas: Europos Sąjungos Teisingumo Teismas
Adresas: Plateau de Kirchberg
Miestas: Luxembourg
NUTS kodas: LU000 Luxembourg
Pašto kodas: L-2925
Šalis: Liuksemburgas
Asmuo ryšiams: Unité de traduction de langue française, cellule «Freelances»
El. paštas: freelancefr@curia.europa.eu
Telefonas: +352 43031
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: http://www.curia.europa.eu
I.3)Komunikavimas
Neribota, visapusiška tiesioginė ir nemokama prieiga prie pirkimo dokumentų suteikiama: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=7193
Daugiau informacijos galima gauti pirmiau nurodytu adresu
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami pirmiau nurodytu adresu
I.4)Perkančiosios organizacijos tipas
Europos institucija arba agentūra ar tarptautinė organizacija
I.5)Pagrindinė veikla
Bendros viešosios paslaugos

II dalis: Objektas

II.1)Pirkimo apimtis
II.1.1)Pavadinimas:

Preliminariųjų sutarčių dėl prancūzų kalbos rašybos bei tipografinių klaidų taisymo ir Europos Sąjungos Teisingumo Teismo generalinių advokatų išvadų lingvistinės peržiūros sudarymas

II.1.2)Pagrindinis BVPŽ kodas
79821100 Korektūros paslaugos
II.1.3)Sutarties tipas
Paslaugos
II.1.4)Trumpas aprašymas:

Preliminariųjų sutarčių dėl lingvistinės peržiūros ir Europos Sąjungos Teisingumo Teismo generalinių advokatų išvadų, išverstų į prancūzų kalbą ar parašytų prancūzų kalba, rašybos ir tipografinių klaidų taisymo sudarymas.

Preliminariosios sutartys bus sudaromos vienerių metų laikotarpiui ir pagal nutylėjimą gali būti vėliau pratęstos vienerių metų laikotarpiui ne daugiau kaip tris kartus. Klasifikacinis rangovų sąrašas bus sudarytas remiantis sutarčių paskyrimo kriterijais. Šiame sąraše yra nustatyta pirminė tvarka, pagal kurią bus susisiekta su rangovais, atsižvelgiant į jų gamybos pajėgumus, dėl specialių darbų. Ši klasifikacija bus periodiškai peržiūrima, kad atspindėtų tikrąją suteiktų paslaugų kokybę. Sutarties vykdymo laikotarpiu klasifikaciją taip pat galima pakeisti po to, kai baigs galioti esamos preliminariosios sutartys.

II.1.5)Numatoma bendra vertė
Vertė be PVM: 400 000.00 EUR
II.1.6)Informacija apie pirkimo dalis
Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: ne
II.2)Aprašymas
II.2.3)Įgyvendinimo vieta
NUTS kodas: LU000 Luxembourg
II.2.4)Pirkimo aprašymas:

Rangovas nustatytais terminais turi suteikti prancūzų kalbos rašybos taisymo ir korektūros paslaugas, taip pat lingvistinės peržiūros paslaugas, į kurias įeina šios užduotys:

– Europos Sąjungos Teisingumo Teismo generalinių advokatų išvadų, išverstų į prancūzų kalbą ar parašytų prancūzų kalba, taisymas;

– atitikties Teismo vidaus leidinių rengimo vadovo taisyklėms ir konvencijoms tikrinimas;

– Teisingumo Teismo žinyno taikymas dėl citatų rašymo, tipografijos ir maketavimo taisyklių.

Vykdydamas šias užduotis rangovas užtikrina:

– Teismo patikėtų (teisminių) dokumentų konfidencialumą;

– tekstų pristatymą per sutartą ir užsakymo formoje numatytą laiką.

Tekstai, kuriuos reikės taisyti, yra įvairių teisės sričių, susijusių su Teismo nagrinėjamomis bylomis. Tekstai yra įvairios apimties, kaip ir prašomų taisymų atlikimo terminai. Tekstų, kuriuos reikės taisyti arba tikrinti, tipinius pavyzdžius galima rasti Teismo svetainėje: http://www.curia.europa.eu

Rangovai dirbs kompiuterizuotoje aplinkoje. Jie vaidins esminį vaidmenį tikrinant Europos Sąjungos Teisingumo Teismo generalinių advokatų išvadų, išverstų į prancūzų kalbą ar parašytų prancūzų kalba, kokybę.

Remiantis preliminariųjų sutarčių reikalavimais, teikiamų paslaugų kokybė turi būti tokia, kad leistų tekstu naudotis nedelsiant – publikuoti ar kitais tikslais.

II.2.5)Sutarties skyrimo kriterijai
Kaina nėra vienintelis sutarties sudarymo kriterijus, visi kriterijai nurodyti tik pirkimo dokumentuose
II.2.6)Numatoma vertė
Vertė be PVM: 400 000.00 EUR
II.2.7)Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė
Trukmė mėnesiais: 48
Ši sutartis gali būti pratęsta: ne
II.2.9)Informacija apie kviečiamų kandidatų skaičiaus apribojimus
Numatomas kandidatų skaičius: 10
Objektyvūs riboto kandidatų skaičiaus pasirinkimo kriterijai:

Remiantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES, Euratomas) Nr. 2018/1046 164 straipsnio 3 dalies nuostatomis, perkančioji organizacija gali apriboti kandidatų, kurie bus pakviesti dalyvauti procedūroje, skaičių taikydama objektyvius atrankos kriterijus.

Jei būtų pasinaudota šia galimybe, šiai viešajai sutarčiai bus taikomi šie papildomi objektyvūs kriterijai, siekiant apriboti kandidatų, kurie bus pakviesti pateikti pasiūlymą, skaičių:

– įrodomos kitos oficialios Europos Sąjungos kalbos mokėjimo žinios (B2 ar aukštesnio lygio);

– bent šešių mėnesių darbo patirtis, susijusi su užduotimis, kurios bus atliekamos tarptautinėje organizacijoje ar jos vardu.

II.2.10)Informacija apie alternatyvius pasiūlymus
Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)Informacija apie pasirinkimo galimybes
Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)Informacija apie Europos Sąjungos fondus
Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne
II.2.14)Papildoma informacija

III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

III.1)Dalyvavimo sąlygos
III.1.1)Tinkamumas vykdyti profesinę veiklą, įskaitant reikalavimus, susijusius su įtraukimu į profesinius ar prekybos registrus
Sąlygų sąrašas ir trumpas aprašymas:

Sutartis gali būti pasirašyta su bet kuriuo fiziniu arba juridiniu asmeniu. Subranga yra draudžiama, jeigu nesilaikoma specifikacijose nurodytų sąlygų.

Kandidatai privalo pasirašyti priesaikos deklaraciją (kuri yra registracijos formos dalis), patvirtindami, kad jie nėra nė vienoje iš situacijų, aprašytų Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES, Euratomas) Nr. 2018/1046 136–140 straipsniuose. Jeigu kandidatai nėra fiziniai asmenys, šie draudimo dalyvauti kriterijai taikomi kandidatui ir kiekvienam paslaugų teikėjui, kuris yra kandidato dalis.

Taip pat privaloma pateikti šią informaciją:

– jeigu kandidatai nėra fiziniai asmenys:

–– įsteigimo vietą ir šios informacijos tikrumą įrodančius dokumentus,

–– teisinį statusą ir jį įrodančius dokumentus, pvz., registraciją prekybos registre, PVM mokėtojų registre, steigimo arba sukūrimo dokumentų kopijas, kaip to reikalauja valstybės, kurioje kandidatas yra įsisteigęs, nuostatos,

–– asmenų, turinčių jų atstovavimo, sprendimų priėmimo ar valdymo įgaliojimus, tapatybę.

– jeigu kandidatas yra fizinis asmuo:

–– savarankiškai dirbančio asmens statuso deklaraciją, teikiant atitinkamas paslaugas,

–– deklaraciją, susijusią su PVM prievole.

Paraiškos dalyvauti turi būti parengtos taip, kad jas būtų galima kuo išsamiau, tiksliau ir greičiau įvertinti bei atrinkti kandidatus, kurie bus pakviesti teikti pasiūlymų. Kandidatų, kurie nepateikia pakankamai informacijos užpildę privalomą registracijos formą (kuri yra I.3) dalyje nurodytu žiniatinklio adresu) ir kai jie teikia nurodytus dokumentus ir įrodymus, prašymai dalyvauti gali būti atmesti.

III.1.2)Ekonominė ir finansinė padėtis
Atrankos kriterijai, nurodyti pirkimo dokumentuose
III.1.3)Techniniai ir profesiniai pajėgumai
Atrankos kriterijai, nurodyti pirkimo dokumentuose
III.2)Su sutartimi susijusios sąlygos
III.2.2)Sutarties vykdymo sąlygos:

Žr. II.2.4) punktą.

IV dalis: Procedūra

IV.1)Aprašymas
IV.1.1)Procedūros tipas
Ribotas konkursas
IV.1.3)Informacija apie preliminariąją sutartį arba dinaminę pirkimo sistemą
Viešasis pirkimas susijęs su preliminariosios sutarties sudarymu
Preliminarioji sutartis su keliais veiklos vykdytojais
Numatomas didžiausias preliminariosios sutarties dalyvių skaičius: 10
IV.1.8)Informacija apie Sutartį dėl viešųjų pirkimų (SVP)
Ar pirkimui taikoma Sutartis dėl viešųjų pirkimų?: ne
IV.2)Administracinė informacija
IV.2.2)Pasiūlymų ar prašymų dalyvauti priėmimo terminas
Data: 09/11/2020
IV.2.3)Kvietimų pateikti pasiūlymus ar dalyvauti pirkimo procedūroje išsiuntimo atrinktiems kandidatams numatyta data
IV.2.4)Kalbos, kuriomis gali būti teikiami pasiūlymai ar prašymai dalyvauti:
Prancūzų kalba, Anglų kalba, Bulgarų kalba, Danų kalba, Vokiečių kalba, Graikų kalba, Estų kalba, Suomių kalba, Airių kalba, Kroatų kalba, Vengrų kalba, Italų kalba, Latvių kalba, Lietuvių kalba, Maltiečių kalba, Olandų kalba, Lenkų kalba, Portugalų kalba, Rumunų kalba, Slovakų kalba, Slovėnų kalba, Ispanų kalba, Švedų kalba, Čekų kalba
IV.2.6)Minimalus laikotarpis, per kurį dalyvis privalo užtikrinti pasiūlymo galiojimą
Trukmė mėnesiais: 12 (nuo nustatytos dienos, kurią priimami pasiūlymai)

VI dalis: Papildoma informacija

VI.1)Informacija apie periodiškumą
Tai pasikartojantis pirkimas: ne
VI.2)Informacija apie elektroninius darbo srautus
Bus priimamos elektroninės sąskaitos faktūros
VI.3)Papildoma informacija:

Prašymai dalyvauti (pasirašyta ir nuskenuota registracijos forma pridedama) turi būti pateikiami tik el. paštu.

Atlikus gebėjimų vertinimą, kandidatai, pripažinti esantys tinkamiausi vykdyti sutartį, bus pakviesti pateikti pasiūlymą (ne mažiau kaip penki kandidatai su sąlyga, kad atrankos kriterijus atitiks pakankamai kandidatų).

Dalyvavimas šioje pirkimo procedūroje yra nemokamas, todėl kandidatas ar konkurso dalyvis neturi teisės reikalauti jokios finansinės kompensacijos už patirtas išlaidas.

VI.4)Peržiūros procedūros
VI.4.1)Peržiūros institucija
Oficialus pavadinimas: Bendrasis Teismas
Adresas: Rue du Fort Niedergrünewald
Miestas: Luxembourg
Pašto kodas: L-2925
Šalis: Liuksemburgas
Telefonas: +352 43031
Faksas: +352 43032100
Interneto adresas: http://curia.europa.eu/e-Curia
VI.4.3)Peržiūros procedūra
Tiksli informacija apie peržiūros procedūrų terminą (-us):

Žr. I.3) skyriuje nurodytą žiniatinklio adresą.

VI.4.4)Tarnyba, kuri gali suteikti informacijos apie peržiūros procedūrą
Oficialus pavadinimas: Europos Sąjungos Teisingumo Teismas
Miestas: Luxembourg
Pašto kodas: L-2925
Šalis: Liuksemburgas
El. paštas: freelancefr@curia.europa.eu
Telefonas: +352 43031
Faksas: +352 43032473
Interneto adresas: http://curia.europa.eu
VI.5)Šio skelbimo išsiuntimo data:
15/09/2020