Roboty budowlane - 448173-2017

TITytułPolska-Jarocin: Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
NDNumer publikacji ogłoszenia448173-2017
PDData publikacji10/11/2017
OJNumer wydania Dz.U. S216
TWMiejscowość nabywcyJAROCIN
AUNazwa urzędowa nabywcyPrzedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Jarocinie
OLJęzyk oryginałuPL
CYKraj nabywcyPL
AARodzaj nabywcy8 - Inne
HAInstytucja/agencja UE-
DSDokument wysłany08/11/2017
DTTermin składania ofert14/12/2017
NCRodzaj zamówienia1 - Roboty budowlane
PRRodzaj procedury1 - Procedura otwarta
TDRodzaj ogłoszenia3 - Ogłoszenie o zamówieniu
RPLegislacja4 - Unia Europejska
TYRodzaj oferty1 - Wniosek dotyczący wszystkich partii
ACKryteria udzielenia zamówienia2 - Oferta najbardziej korzystna ekonomicznie
PCWspólny Słownik Zamówień (CPV)45000000 - Roboty budowlane
45111200 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45231300 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
45232423 - Roboty budowlane w zakresie przepompowni ścieków
45232130 - Roboty budowlane w zakresie rurociągów do odprowadzania wody burzowej
45233220 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg
RCMiejsce realizacji (NUTS)PL416
IAAdres internetowy (URL)www.pwikjarocin.pl
DIPodstawa prawnaDyrektywa w sprawie zamówień publicznych 2014/24/UE