Meillä on ilo ilmoittaa, että TED-portaalin uusi versio otetaan käyttöön 29. tammikuuta 2024 (alustava päivä, vahvistetaan myöhemmin!). Haluatko tietää enemmän uusista toiminnoista ja tehdyistä parannuksista? Tutustu artikkeliimme, josta saat lisätietoa tärkeimmistä muutoksista ja uusista toiminnoista.

Järjestelmässä on tällä hetkellä vika, joka vaikuttaa eForms-ilmoituksiin. Vika pyritään korjaamaan mahdollisimman pian. Lisätietoja ja ohjeita on asiaa käsittelevällä sivulla.

Uusi koulutustilaisuus TED-datan uudelleenkäyttäjille 14.12.2023 – ilmoittaudu mukaan!

Palvelut - 448182-2021

06/09/2021    S172

Luxemburg-Luxemburg: Euroopan unionin tuomioistuimen tietoteknisten ratkaisujen suunnittelu ja toteutus sekä niiden toiminnasta huolehtiminen – erä 1

2021/S 172-448182

Ilmoitus tehdystä sopimuksesta

Hankintamenettelyn tulokset

Palvelut

Oikeusperusta:
Direktiivi 2014/24/EU

I kohta: Hankintaviranomainen

I.1)Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi: Euroopan unionin tuomioistuin
Postitoimipaikka: Luxembourg
NUTS-koodi: LU Luxembourg
Postinumero: L-2925
Maa: Luxemburg
Yhteyshenkilö: Cour de Justice de l'Union européenne – Direction générale de l'information
Sähköpostiosoite: CJ-PROC-18-025@curia.europa.eu
Internetosoite (-osoitteet):
Pääasiallinen osoite: http://www.curia.europa.eu
I.4)Hankintaviranomaisen tyyppi
EU:n toimielin/virasto tai kansainvälinen järjestö
I.5)Pääasiallinen toimiala
Yleinen julkishallinto

II kohta: Kohde

II.1)Hankinnan laajuus
II.1.1)Nimi:

Euroopan unionin tuomioistuimen tietoteknisten ratkaisujen suunnittelu ja toteutus sekä niiden toiminnasta huolehtiminen – erä 1

Viitenumero: COJ-PROC-18/025
II.1.2)Pääasiallinen CPV-koodi
72000000 Tietotekniset palvelut: neuvonta, ohjelmistojen kehittäminen, Internet ja tuki
II.1.3)Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4)Lyhyt kuvaus:

Sopimuksen kohteena on Euroopan unionin tuomioistuimen tietoteknisten ratkaisujen suunnittelu ja toteutus sekä niiden toiminnasta huolehtiminen.

II.1.6)Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: kyllä
II.1.7)Hankinnan kokonaisarvo (ilman alv:tä)
Arvo ilman alv:tä: 55 000 000.00 EUR
II.2)Kuvaus
II.2.1)Nimi:

Tietoteknisten ratkaisujen analysointi, suunnittelu ja hyväksyntä

Osa nro: 1
II.2.2)CPV-lisäkoodi(t)
72820000 Tietokoneiden testauspalvelut
72230000 Asiakaskohtaisten ohjelmistojen kehittämispalvelut
72260000 Ohjelmistoihin liittyvät palvelut
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: LU Luxembourg
II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

Hankintamenettelyn kohteena on seuraavien palvelujen toimittaminen:

— tietoteknisten ratkaisujen analysointi ja suunnittelu (uudet ratkaisut tai olemassa olevien ratkaisujen kehittäminen),

— tietoteknisten ratkaisujen virallinen hyväksyntä (uudet ratkaisut tai olemassa olevien ratkaisujen kehittäminen).

II.2.5)Hankintasopimuksen tekoperusteet
Laatuperuste - Nimi: Laadunvarmistussuunnitelma, palvelun laadun parantamiseen liittyvät tekijät, haltuunoton ja takaisin luovuttamisen vaiheita koskeva laadunvarmistussuunnitelma / Painotus: 60 prosenttia
Hinta - Painotus: 40 prosenttia
II.2.11)Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei
II.2.14)Lisätiedot
II.2)Kuvaus
II.2.1)Nimi:

Tietoteknisten ratkaisujen toteuttaminen

Osa nro: 2
II.2.2)CPV-lisäkoodi(t)
72212100 Toimialakohtaisten ohjelmistojen kehittämispalvelut
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: LU Luxembourg
II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

— tietoteknisen ratkaisun teknisten eritelmien laatiminen,

— tietoteknisten ratkaisujen toteuttaminen,

— tietoteknisten virheiden korjaaminen ja tason 3 tuki,

— kehityspuitteiden hallinnointi.

II.2.5)Hankintasopimuksen tekoperusteet
Laatuperuste - Nimi: laatu / Painotus: 60
Hinta - Painotus: 40
II.2.11)Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei
II.2.14)Lisätiedot

Tarjousmenettely oli tulokseton.

II.2)Kuvaus
II.2.1)Nimi:

Toiminta ja käyttäjätuki

Osa nro: 3
II.2.2)CPV-lisäkoodi(t)
72710000 Lähiverkkopalvelut
72720000 Alueverkkopalvelut
72611000 Tietokoneisiin liittyvät tekniset tukipalvelut
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: LU Luxembourg
II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

— helpdesk-palvelu,

— infrastruktuurien käyttö,

— puhelinkeskuspalvelut,

— pyynnöstä toimitettava tuki ja infrastruktuuri,

— monimediatuki.

II.2.5)Hankintasopimuksen tekoperusteet
Laatuperuste - Nimi: laatu / Painotus: 60
Hinta - Painotus: 40
II.2.11)Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei
II.2.14)Lisätiedot

Ilmoitus tehdystä sopimuksesta 2020/S 063-150011.

IV kohta: Menettely

IV.1)Kuvaus
IV.1.1)Menettelyn luonne
Avoin menettely
IV.1.3)Tietoa puitejärjestelystä tai dynaamisesta hankintajärjestelmästä
Tähän hankintaan liittyy puitejärjestelystä sopiminen
IV.1.8)Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: ei
IV.2)Hallinnolliset tiedot
IV.2.1)Samaa menettelyä koskeva aiempi julkaisu
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 046-104556
IV.2.8)Tietoa dynaamisen hankintajärjestelmän päättämisestä
IV.2.9)Tietoa ennakkoilmoituksella esitetyn tarjouskilpailukutsun päättämisestä

V kohta: Sopimuksen tekeminen

Sopimus nro: COJ-PROC-18/025
Osa nro: 1
Nimi:

Tietoteknisten ratkaisujen analysointi, suunnittelu ja hyväksyntä

Sopimus/osa tehdään: kyllä
V.2)Sopimuksen tekeminen
V.2.1)Sopimuksen tekemisen päivämäärä:
05/05/2021
V.2.2)Tietoa tarjouksista
Saatujen tarjousten lukumäärä: 3
Pk-yrityksiltä saatujen tarjousten lukumäärä: 0
Muiden EU:n jäsenvaltioiden tarjoajien tekemien tarjousten lukumäärä: 3
Muiden kuin EU:n jäsenvaltioiden tarjoajien tekemien tarjousten lukumäärä: 0
Sähköisesti toimitettujen tarjousten lukumäärä: 0
Sopimus on tehty taloudellisten toimijoiden ryhmän kanssa: ei
V.2.3)Sopimuskumppanin nimi ja osoite
Virallinen nimi: Everis Belgique SPRL
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus: 0712941486
Postiosoite: Rue de Spa 8
Postitoimipaikka: Bruxelles
NUTS-koodi: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. Brussel-Hoofdstad
Postinumero: 1000
Maa: Belgia
Urakoitsija on pk-yritys: ei
V.2.4)Tiedot sopimuksen/osan arvosta (ilman alv:tä)
Sopimuksen/osan alustava arvioitu kokonaisarvo: 8 000 000.00 EUR
Sopimuksen/osan kokonaisarvo: 8 000 000.00 EUR
V.2.5)Tietoa alihankinnasta
Sopimukseen liittyy todennäköisesti alihankintaa
Arvo tai osuus, joka teetetään todennäköisesti alihankintana kolmansilla
Arvo ilman alv:tä: 8 000 000.00 EUR
Osuus: 8 %

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.3)Lisätiedot:
VI.4)Muutoksenhakumenettelyt
VI.4.1)Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi: Unionin yleinen tuomioistuin
Postiosoite: Rue du Fort Niedergrünewald
Postitoimipaikka: Luxembourg
Postinumero: L-2925
Maa: Luxemburg
Sähköpostiosoite: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Puhelin: +352 43031
Faksi: +352 43032100
Internetosoite: http://curia.europa.eu
VI.4.2)Sovittelusta vastaava elin
Virallinen nimi: Euroopan oikeusasiamies
Postitoimipaikka: Strasbourg
Postinumero: 67000
Maa: Ranska
Internetosoite: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Muutoksenhakumenettely
Muutoksenhakumenettelyjen määräaikaa (-aikoja) koskevat tarkat tiedot:

Mahdollisia hankintamenettelyä koskevia huomautuksia voidaan lähettää hankintaviranomaiselle käyttämällä kohdassa I.1 annettuja yhteystietoja.

Epäiltäessä hallinnollista epäkohtaa (väärää, virheellistä tai puutteellista hallintomenettelyä) asiasta voidaan tehdä kantelu Euroopan oikeusasiamiehelle kahden vuoden kuluessa siitä päivämäärästä, jona kantelun perusteena olevat seikat havaittiin (katso http://www.ombudsman.europa.eu).

Sopimuksentekopäätöstä koskeva kumoamiskanne on saatettava vireille kahden kuukauden kuluessa sopimuksentekoa koskevan päätöksen ilmoittamisesta. Mikään tarjoajan pyyntö, mikään hankintaviranomaisen vastaus tai mikään hallinnollista epäkohtaa koskeva kantelu ei vaikuta kumoamiskanteen vireillepanon määräaikaan, eikä sen vuoksi kumoamiskanteen vireillepanolle määrätä uutta määräaikaa. Kumoamiskanteiden kuulemisesta vastaava toimielin on ilmoitettu kohdassa VI.4.1).

VI.4.4)Yksikkö, josta saa tietoa muutoksenhakumenettelystä
Virallinen nimi: Unionin yleinen tuomioistuin
Postiosoite: Rue du Fort Niedergrünewald
Postitoimipaikka: Luxembourg
Postinumero: L-2925
Maa: Luxemburg
Sähköpostiosoite: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Puhelin: +352 4301
Faksi: +352 43032100
Internetosoite: http://curia.europa.eu
VI.5)Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
30/08/2021