Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Paslaugos - 448182-2021

06/09/2021    S172

Liuksemburgas-Liuksemburgas: Teisingumo Teismo IT sprendimų projektavimas, įgyvendinimas ir diegimas – 1 dalis

2021/S 172-448182

Skelbimas apie sutarties skyrimą

Pirkimo procedūros rezultatai

Paslaugos

Teisinis pagrindas:
Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)Pavadinimas ir adresai
Oficialus pavadinimas: Europos Sąjungos Teisingumo Teismas
Miestas: Luxembourg
NUTS kodas: LU Luxembourg
Pašto kodas: L-2925
Šalis: Liuksemburgas
Asmuo ryšiams: Cour de Justice de l'Union européenne – Direction générale de l'information
El. paštas: CJ-PROC-18-025@curia.europa.eu
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: http://www.curia.europa.eu
I.4)Perkančiosios organizacijos tipas
Europos institucija arba agentūra ar tarptautinė organizacija
I.5)Pagrindinė veikla
Bendros viešosios paslaugos

II dalis: Objektas

II.1)Pirkimo apimtis
II.1.1)Pavadinimas:

Teisingumo Teismo IT sprendimų projektavimas, įgyvendinimas ir diegimas – 1 dalis

Nuorodos numeris: COJ-PROC-18/025
II.1.2)Pagrindinis BVPŽ kodas
72000000 IT paslaugos: konsultavimas, programinės įrangos kūrimas, internetas ir aptarnavimo paslaugos
II.1.3)Sutarties tipas
Paslaugos
II.1.4)Trumpas aprašymas:

Teisingumo Teismo IT sprendimų projektavimas, įgyvendinimas ir diegimas.

II.1.6)Informacija apie pirkimo dalis
Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: taip
II.1.7)Bendra pirkimo vertė (be PVM)
Vertė be PVM: 55 000 000.00 EUR
II.2)Aprašymas
II.2.1)Pavadinimas:

IT sprendimų analizė, projektavimas ir patvirtinimas

Pirkimo dalies Nr.: 1
II.2.2)Kitas (-i) šio pirkimo BVPŽ kodas (-ai)
72820000 Kompiuterių tikrinimo paslaugos
72230000 Vartotojų programinės įrangos kūrimo paslaugos
72260000 Su programine įranga susijusios paslaugos
II.2.3)Įgyvendinimo vieta
NUTS kodas: LU Luxembourg
II.2.4)Pirkimo aprašymas:

Šios sutarties tikslas yra teikti šias paslaugas:

— IT sprendimų analizė ir projektavimas (naujų ar esamų tobulinimas);

— IT sprendimų (naujų ar esamų patobulintų) patvirtinimas.

II.2.5)Sutarties skyrimo kriterijai
Kokybės kriterijus - Vardas: Kokybės užtikrinimo planas, paslaugų kokybės gerinimo veiksnys, draudimo planas perėmimo ir grąžinimo etapui / Lyginamasis svoris: 60 %
Kaina - Lyginamasis svoris: 40 %
II.2.11)Informacija apie pasirinkimo galimybes
Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)Informacija apie Europos Sąjungos fondus
Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne
II.2.14)Papildoma informacija
II.2)Aprašymas
II.2.1)Pavadinimas:

IT sprendimų įgyvendinimas

Pirkimo dalies Nr.: 2
II.2.2)Kitas (-i) šio pirkimo BVPŽ kodas (-ai)
72212100 Pramonei skirtos programinės įrangos kūrimo paslaugos
II.2.3)Įgyvendinimo vieta
NUTS kodas: LU Luxembourg
II.2.4)Pirkimo aprašymas:

— IT sprendimų techninės specifikacijos;

— IT sprendimų įgyvendinimas;

— IT sprendimų klaidų taisymas ir paramos 3 lygis;

— plėtros sistemos valdymas.

II.2.5)Sutarties skyrimo kriterijai
Kokybės kriterijus - Vardas: Kokybė / Lyginamasis svoris: 60
Kaina - Lyginamasis svoris: 40
II.2.11)Informacija apie pasirinkimo galimybes
Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)Informacija apie Europos Sąjungos fondus
Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne
II.2.14)Papildoma informacija

Paskelbtas nelaimėjusiu.

II.2)Aprašymas
II.2.1)Pavadinimas:

Operacijos ir pagalba naudotojams

Pirkimo dalies Nr.: 3
II.2.2)Kitas (-i) šio pirkimo BVPŽ kodas (-ai)
72710000 Vietinio tinklo paslaugos
72720000 Teritorinio tinklo paslaugos
72611000 Techninės kompiuterių palaikymo paslaugos
II.2.3)Įgyvendinimo vieta
NUTS kodas: LU Luxembourg
II.2.4)Pirkimo aprašymas:

— pagalbos tarnyba („helpdesk“);

— infrastruktūros eksploatavimas;

— telefonų komutatorius;

— pagalba ir infrastruktūra pagal poreikį;

— multimedijos palaikymas.

II.2.5)Sutarties skyrimo kriterijai
Kokybės kriterijus - Vardas: Kokybė / Lyginamasis svoris: 60
Kaina - Lyginamasis svoris: 40
II.2.11)Informacija apie pasirinkimo galimybes
Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)Informacija apie Europos Sąjungos fondus
Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne
II.2.14)Papildoma informacija

Skelbimas apie sutarties skyrimą 2020/S 063-150011.

IV dalis: Procedūra

IV.1)Aprašymas
IV.1.1)Procedūros tipas
Atviras konkursas
IV.1.3)Informacija apie preliminariąją sutartį arba dinaminę pirkimo sistemą
Viešasis pirkimas susijęs su preliminariosios sutarties sudarymu
IV.1.8)Informacija apie Sutartį dėl viešųjų pirkimų (SVP)
Ar pirkimui taikoma Sutartis dėl viešųjų pirkimų?: ne
IV.2)Administracinė informacija
IV.2.1)Ankstesnis skelbimas apie šią procedūrą
Skelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje numeris: 2019/S 046-104556
IV.2.8)Informacija apie dinaminės pirkimo sistemos taikymo nutraukimą
IV.2.9)Informacija apie kvietimo dalyvauti konkurse naudojant išankstinį informacinį skelbimą nutraukimą

V dalis: Sutarties skyrimas

Sutarties Nr.: COJ-PROC-18/025
Pirkimo dalies Nr.: 1
Pavadinimas:

IT sprendimų analizė, projektavimas ir patvirtinimas

Sutartis/pirkimo dalis skiriama: taip
V.2)Sutarties skyrimas
V.2.1)Sutarties sudarymo data:
05/05/2021
V.2.2)Informacija apie pasiūlymus
Gautų pasiūlymų skaičius: 3
Iš MVĮ gautų pasiūlymų skaičius: 0
Pasiūlymų, gautų iš konkurso dalyvių iš kitų ES valstybių narių, skaičius: 3
Pasiūlymų, gautų iš konkurso dalyvių iš ne ES valstybių narių, skaičius: 0
Elektroninėmis priemonėmis gautų pasiūlymų skaičius: 0
Sutartis paskirta ekonominės veiklos vykdytojų grupei: ne
V.2.3)Rangovo pavadinimas ir adresas
Oficialus pavadinimas: Everis Belgique SPRL
Nacionalinis registracijos Nr.: 0712941486
Adresas: Rue de Spa 8
Miestas: Bruxelles
NUTS kodas: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. Brussel-Hoofdstad
Pašto kodas: 1000
Šalis: Belgija
Rangovas yra MVĮ: ne
V.2.4)Informacija apie sutarties/pirkimo dalies vertę (be PVM)
Pradinė numatoma bendra sutarties/pirkimo dalies vertė: 8 000 000.00 EUR
Bendra sutarties / pirkimo dalies vertė: 8 000 000.00 EUR
V.2.5)Informacija apie subrangos sutarčių sudarymą
Tikėtina, kad sutartis bus perduota vykdyti subrangovams
Sutarties, kuri pagal subrangos sutartį greičiausiai bus perduota vykdyti trečiosioms šalims, vertė arba dalis
Vertė be PVM: 8 000 000.00 EUR
Dalis: 8 %

VI dalis: Papildoma informacija

VI.3)Papildoma informacija:
VI.4)Peržiūros procedūros
VI.4.1)Peržiūros institucija
Oficialus pavadinimas: Bendrasis Teismas
Adresas: Rue du Fort Niedergrünewald
Miestas: Luxembourg
Pašto kodas: L-2925
Šalis: Liuksemburgas
El. paštas: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefonas: +352 43031
Faksas: +352 43032100
Interneto adresas: http://curia.europa.eu
VI.4.2)Už tarpininkavimą atsakinga įstaiga
Oficialus pavadinimas: Europos ombudsmenas
Miestas: Strasbourg
Pašto kodas: 67000
Šalis: Prancūzija
Interneto adresas: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Peržiūros procedūra
Tiksli informacija apie peržiūros procedūrų terminą (-us):

Jūs galite pateikti su pirkimo procedūra susijusius pastebėjimus perkančiajai organizacijai naudodami I.1) dalyje nurodytas kontaktines priemones.

Jeigu manote, kad buvo blogai administruojama, galite pateikti skundą Europos ombudsmenui per du metus nuo dienos, kai tapo žinomi faktai, kuriais grindžiamas skundas (žr. http://www.ombudsman.europa.eu).

Per du mėnesius nuo skelbimo apie sutarties skyrimą galite pradėti sutarties skyrimo sprendimo anuliavimo veiksmus. Bet koks prašymas, kurį galite pateikti, ir mūsų atsakymas arba skundas dėl prasto administravimo neturės nei tikslo, nei poveikio sustabdyti apeliacijos teikimo termino siekiant pradėti anuliavimo veiksmą ar naują laikotarpį anuliavimo veiksmui pradėti. Už anuliavimo procedūrų nagrinėjimą atsakinga įstaiga yra nurodyta VI.4.1) skirsnyje.

VI.4.4)Tarnyba, kuri gali suteikti informacijos apie peržiūros procedūrą
Oficialus pavadinimas: Bendrasis Teismas
Adresas: Rue du Fort Niedergrünewald
Miestas: Luxembourg
Pašto kodas: L-2925
Šalis: Liuksemburgas
El. paštas: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefonas: +352 4301
Faksas: +352 43032100
Interneto adresas: http://curia.europa.eu
VI.5)Šio skelbimo išsiuntimo data:
30/08/2021