Pakalpojumi - 448182-2021

06/09/2021    S172

Luksemburga-Luksemburga: IT risinājumu izstrāde, īstenošana un darbība Tiesas vajadzībām – 1. daļa

2021/S 172-448182

Paziņojums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu

Iepirkuma procedūras rezultāti

Pakalpojumi

Juridiskais pamats:
Direktīva 2014/24/ES

I iedaļa: Līgumslēdzēja iestāde

I.1)Nosaukums un adreses
Pilns nosaukums: Eiropas Savienības Tiesa
Pilsēta: Luxembourg
NUTS kods: LU Luxembourg
Pasta indekss: L-2925
Valsts: Luksemburga
Kontaktpersona: Cour de Justice de l'Union européenne – Direction générale de l'information
E-pasts: CJ-PROC-18-025@curia.europa.eu
Interneta adrese(-es):
Galvenā adrese: http://www.curia.europa.eu
I.4)Līgumslēdzējas iestādes veids
Eiropas iestāde/aģentūra vai starptautiska organizācija
I.5)Galvenā darbības joma
Vispārēji sabiedriskie pakalpojumi

II iedaļa: Priekšmets

II.1)Iepirkuma apjoms
II.1.1)Nosaukums:

IT risinājumu izstrāde, īstenošana un darbība Tiesas vajadzībām – 1. daļa

Atsauces numurs: COJ-PROC-18/025
II.1.2)Galvenās CPV kods
72000000 IT pakalpojumi konsultēšana, programmatūras izstrāde, internets un atbalsts
II.1.3)Līguma veids
Pakalpojumi
II.1.4)Īss apraksts:

IT risinājumu izstrāde, īstenošana un darbība Tiesas vajadzībām.

II.1.6)Informācija par daļām
Līgums ir sadalīts daļās: jā
II.1.7)Iepirkuma kopējā vērtība (bez PVN)
Vērtība bez PVN: 55 000 000.00 EUR
II.2)Apraksts
II.2.1)Nosaukums:

IT risinājumu analīze, izstrāde un licencēšana

Daļas numurs: 1
II.2.2)Papildu CPV kods(-i)
72820000 Datoru testēšanas pakalpojumi
72230000 Klienta vajadzībām pielāgotas programmatūras izstrādes pakalpojumi
72260000 Ar programmatūru saistītie pakalpojumi
II.2.3)Izpildes vieta
NUTS kods: LU Luxembourg
II.2.4)Iepirkuma apraksts:

Šā līguma mērķis ir nodrošināt šādus pakalpojumus:

— IT risinājumu analīze un izstrāde (jaunu vai esošo risinājumu izstrāde),

— IT risinājumu licencēšana (jaunu vai esošo risinājumu izstrāde).

II.2.5)Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas kritēriji
Kvalitātes kritērijs - Nosaukums: Kvalitātes nodrošināšanas plāns, pakalpojumu kvalitātes uzlabošanas faktors, pārņemšanas posma un atgriešanās nodrošināšanas plāns / Svērums: 60 %
Cena - Svērums: 40 %
II.2.11)Informācija par iespējām
Iespējas: nē
II.2.13)Informācija par Eiropas Savienības fondiem
Iepirkums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē no Eiropas Savienības fondiem: nē
II.2.14)Papildu informācija
II.2)Apraksts
II.2.1)Nosaukums:

IT risinājumu īstenošana

Daļas numurs: 2
II.2.2)Papildu CPV kods(-i)
72212100 Specizalizētas programmatūras izstrādes pakalpojumi
II.2.3)Izpildes vieta
NUTS kods: LU Luxembourg
II.2.4)Iepirkuma apraksts:

— IT risinājumu tehniskā specifikācija,

— IT risinājumu īstenošana,

— IT risinājumu labošana un 3. līmeņa atbalsts,

— izstrādes sistēmas pārvaldība.

II.2.5)Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas kritēriji
Kvalitātes kritērijs - Nosaukums: Kvalitāte / Svērums: 60
Cena - Svērums: 40
II.2.11)Informācija par iespējām
Iespējas: nē
II.2.13)Informācija par Eiropas Savienības fondiem
Iepirkums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē no Eiropas Savienības fondiem: nē
II.2.14)Papildu informācija

Konkurss tika pasludināts par nesekmīgu.

II.2)Apraksts
II.2.1)Nosaukums:

Lietotāju atbalsta operācijas

Daļas numurs: 3
II.2.2)Papildu CPV kods(-i)
72710000 Vietējā datortīkla pakalpojumi
72720000 Teritoriālā datortīkla pakalpojumi
72611000 Datoru tehniskā atbalsta pakalpojumi
II.2.3)Izpildes vieta
NUTS kods: LU Luxembourg
II.2.4)Iepirkuma apraksts:

— palīdzības dienests,

— infrastruktūras ekspluatācija,

— zvanu centrāle,

— atbalsts un infrastruktūra pēc pieprasījuma,

— multivides palīdzība.

II.2.5)Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas kritēriji
Kvalitātes kritērijs - Nosaukums: Kvalitāte / Svērums: 60
Cena - Svērums: 40
II.2.11)Informācija par iespējām
Iespējas: nē
II.2.13)Informācija par Eiropas Savienības fondiem
Iepirkums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē no Eiropas Savienības fondiem: nē
II.2.14)Papildu informācija

Paziņojums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu 2020/S 063-150011.

IV iedaļa: Procedūra

IV.1)Apraksts
IV.1.1)Procedūras veids
Atklāta procedūra
IV.1.3)Informācija par pamatnolīgumu vai dinamisko iepirkumu sistēmu
Iepirkums paredz pamatnolīguma noslēgšanu
IV.1.8)Informācija par Valsts iepirkuma nolīgumu (GPA)
Uz iepirkumu attiecas Valsts iepirkuma nolīgums: nē
IV.2)Administratīvā informācija
IV.2.1)Iepriekšēja publikācija par šo pašu procedūru
Paziņojuma numurs ES OV: 2019/S 046-104556
IV.2.8)Informācija par dinamiskās iepirkumu sistēmas izbeigšanu
IV.2.9)Informācija par to, ka tiek izbeigts ar iepriekšēju informatīvu paziņojumu izsludinātais iepirkums

V iedaļa: Līguma slēgšanas tiesību piešķiršana

Līguma numurs: COJ-PROC-18/025
Daļas numurs: 1
Nosaukums:

IT risinājumu analīze, izstrāde un licencēšana

Līgums/daļa ir piešķirts(-a): jā
V.2)Līguma slēgšanas tiesību piešķiršana
V.2.1)Līguma noslēgšanas datums:
05/05/2021
V.2.2)Informācija par piedāvājumiem
Saņemto piedāvājumu skaits: 3
Saņemto MVU piedāvājumu skaits: 0
To piedāvājumu skaits, kas saņemti no pretendentiem no citām ES dalībvalstīm: 3
To piedāvājumu skaits, kas saņemti no pretendentiem no valstīm ārpus ES: 0
Ar elektroniskiem līdzekļiem saņemto piedāvājumu skaits: 0
Līgums ir piešķirts ekonomikas dalībnieku grupai: nē
V.2.3)Darbuzņēmēja nosaukums un adrese
Pilns nosaukums: Everis Belgique SPRL
Valsts reģistrācijas numurs: 0712941486
Pasta adrese: Rue de Spa 8
Pilsēta: Bruxelles
NUTS kods: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. Brussel-Hoofdstad
Pasta indekss: 1000
Valsts: Beļģija
Darbuzņēmējs ir MVU: nē
V.2.4)Informācija par līguma/daļas vērtību (bez PVN)
Līguma/daļas sākotnēji paredzētā kopējā vērtība: 8 000 000.00 EUR
Līguma/daļas kopējā vērtība: 8 000 000.00 EUR
V.2.5)Informācija par apakšuzņēmuma līgumiem
Ir paredzēti apakšuzņēmuma līgumi
Līguma vērtība vai proporcionālā daļa, par kuru var tikt slēgti apakšuzņēmuma līgumi ar trešām personām
Vērtība bez PVN: 8 000 000.00 EUR
Proporcija: 8 %

VI iedaļa: Papildinformācija

VI.3)Papildu informācija:
VI.4)Pārskatīšanas procedūras
VI.4.1)Struktūra, kas atbildīga par pārskatīšanu
Pilns nosaukums: Vispārējā tiesa
Pasta adrese: Rue du Fort Niedergrünewald
Pilsēta: Luxembourg
Pasta indekss: L-2925
Valsts: Luksemburga
E-pasts: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Tālrunis: +352 43031
Fakss: +352 43032100
Interneta adrese: http://curia.europa.eu
VI.4.2)Struktūra, kas atbildīga par pārskatīšanas procedūrām
Pilns nosaukums: Eiropas Ombuds
Pilsēta: Strasbourg
Pasta indekss: 67000
Valsts: Francija
Interneta adrese: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Pārskatīšanas procedūra
Precīza informācija par pārskatīšanas procedūru termiņu(-iem):

Piezīmes par iepirkuma procedūru var iesniegt līgumslēdzējai iestādei, izmantojot I.1) iedaļā minētos saziņas līdzekļus.

Ja pretendents uzskata, ka pieļauta administratīva kļūme, tas var iesniegt sūdzību Eiropas Ombudam divu gadu laikā no dienas, kad tas ir uzzinājis par faktiem, uz kuriem balstīta sūdzība (skatīt http://www.ombudsman.europa.eu).

Prasību par piešķiršanas lēmuma atcelšanu var iesniegt divu mēnešu laikā no minētā piešķiršanas lēmuma paziņošanas. Ja tiks iesniegti kādi pieprasījumi vai mēs sniegsim atbildes, vai tiks iesniegtas sūdzības par administratīvu kļūmi, tas nenozīmēs, ka to mērķis ir atlikt termiņu, kas noteikts pārsūdzības par atcelšanu iesniegšanai, vai atklāt jaunu periodu pārsūdzības par atcelšanu iesniegšanai vai ka to dēļ šis termiņš tiks atlikts vai tiks atklāts jauns periods. Par atcelšanas procedūru izskatīšanu atbildīgā struktūra ir norādīta VI.4.1) iedaļā.

VI.4.4)Dienests, no kura var iegūt informāciju par pārskatīšanas procedūru
Pilns nosaukums: Vispārējā tiesa
Pasta adrese: Rue du Fort Niedergrünewald
Pilsēta: Luxembourg
Pasta indekss: L-2925
Valsts: Luksemburga
E-pasts: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Tālrunis: +352 4301
Fakss: +352 43032100
Interneta adrese: http://curia.europa.eu
VI.5)Šā paziņojuma nosūtīšanas datums:
30/08/2021