Obras - 448186-2020

25/09/2020    S187

Países Bajos-Haarlem: Trabajos de dragado y de bombeo

2020/S 187-448186

Anuncio de información previa

El presente anuncio solo proporciona información previa

Obras

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Provincie Noord-Holland
Número de identificación fiscal: 24460435
Dirección postal: Houtplein 33
Localidad: Haarlem
Código NUTS: NL NEDERLAND
Código postal: 2012 DE
País: Países Bajos
Persona de contacto: Inge Utens
Correo electrónico: aanbestedingen@noord-holland.nl
Direcciones de internet:
Dirección principal: http://www.noord-holland.nl
I.3)Comunicación
Puede obtenerse más información en la dirección mencionada arriba
I.4)Tipo de poder adjudicador
Autoridad regional o local
I.5)Principal actividad
Servicios públicos generales

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Marktconsultatie - Marktconsultatie baggeren Oostelijke Vechtplassen (verwachte einddatum: 29.9.2020)

II.1.2)Código CPV principal
45252124 Trabajos de dragado y de bombeo
II.1.3)Tipo de contrato
Obras
II.1.4)Breve descripción:

De provincie heeft het voornemen delen van 5 Loosdrechtse plassen en delen van de Drecht te baggeren inclusief het realiseren en beheren van het hiertoe benodigde baggerdepot. Het beoogde resultaat van dit project is de bevaarbaarheid van de plassen te verbeteren tot een maximale diepte van 2,0 meter (-3,2 NAP) op de locaties zoals aangegeven op de scopekaart (zie bijlage 1). Voor de Drecht geldt dat deze wordt gebaggerd tot een diepte van 1,5 meter (-2,8 NAP) op enkele knelpunten (spot baggeren). De verwachte omvang is circa 125 000 m3 baggerspecie die vervolgens dient te worden toegepast in het gebied. De insteek is dat het baggeren en de aanleg en beheer van de overslaglocatie en weilanddepot in één contract wordt aanbesteed (fase 1). Dit met minimale stikstofemissies en energiegebruik.

II.1.5)Valor total estimado
II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.2)Descripción
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: NL NEDERLAND
Código NUTS: NL327 Het Gooi en Vechtstreek
II.2.4)Descripción del contrato:

De provincie heeft het voornemen delen van vijf Loosdrechtse plassen en delen van de Drecht te baggeren inclusief het realiseren en beheren van het hiertoe benodigde baggerdepot. De verwachte omvang is circa 125 000 m3 baggerspecie.

II.2.14)Información adicional
II.3)Fecha estimada de publicación del anuncio de licitación:
11/01/2021

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: sí

Apartado VI: Información complementaria

VI.3)Información adicional:

Verzoek is om uiterlijk 30.9.2020 te reageren op deze Marktconsultatie middels de berichtenmodule op TenderNed.

Op basis van de schriftelijke reacties nodigt provincie Noord-Holland partijen uit waarvan zij van mening is dat een individueel en verdiepend gesprek van toegevoegde waarde is. Tijdens het gesprek zal de ingevulde vragenlijst het uitgangspunt zijn.

Afhankelijk van het aantal reacties bepaalt provincie Noord-Holland hoeveel partijen worden uitgenodigd voor een verdiepend gesprek. De provincie heeft de wens diversiteit aan te brengen in de uit te nodigen partijen om een zo breed mogelijk beeld te krijgen van de mening van de markt. Het gaat hierbij o.a. om diversiteit in bedrijfsomvang, type bedrijf en aard van de werkzaamheden.

De individuele gesprekken zullen maximaal 45 minuten duren en digitaal plaatsvinden via Teams. Er is tijd gereserveerd voor de gesprekken op twee tijdstippen op dinsdag 6 oktober en twee tijdstippen op woensdag 7.10.2020. U hoort uiterlijk twee werkdagen voor deze datum of u wordt uitgenodigd voor een verdiepend gesprek.

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
21/09/2020