Obras - 448397-2020

25/09/2020    S187

Hungría-Budapest: Trabajos de construcción

2020/S 187-448397

Anuncio de licitación

Obras

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság
Número de identificación fiscal: EKRSZ_15714893
Dirección postal: Szabolcs utca 37–43.
Localidad: Budapest
Código NUTS: HU MAGYARORSZÁG
Código postal: 1135
País: Hungría
Persona de contacto: Mile Márk főosztályvezető
Correo electrónico: kozbeszerzes@kef.gov.hu
Teléfono: +36 17953802
Fax: +36 17950783
Direcciones de internet:
Dirección principal: http://www.kef.gov.hu
I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: NFSI Nemzeti Fejlesztési és Stratégiai Intézet Nonprofit Kft.
Número de identificación fiscal: EKRSZ_79961170
Dirección postal: Lajos u. 103. B.ép. 2. em.
Localidad: Budapest
Código NUTS: HU MAGYARORSZÁG
Código postal: 1036
País: Hungría
Persona de contacto: Virág Péter
Correo electrónico: kozbeszerzes@nfsi.hu
Teléfono: +36 706121293
Fax: +36 706121293
Direcciones de internet:
Dirección principal: http://www.nfsi.hu
I.2)Información sobre contratación conjunta
El contrato se refiere a una contratación conjunta
I.3)Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000658342020/reszletek
Puede obtenerse más información en la dirección mencionada arriba
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse por vía electrónica a: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000658342020/reszletek
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse a la dirección mencionada arriba
I.4)Tipo de poder adjudicador
Organismo de Derecho público
I.5)Principal actividad
Otra actividad: egyéb természettudományi, műszaki kutatás, fejl.

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Kormányzati épületek energetikai felújítása

Número de referencia: EKR000658342020
II.1.2)Código CPV principal
45000000 Trabajos de construcción
II.1.3)Tipo de contrato
Obras
II.1.4)Breve descripción:

Vállalkozási szerződés a „Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság által üzemeltetett kormányzati épületek energetikai felújítása” című, KEHOP-5.2.2-16-2016-00003 azonosító számú projekt keretében 2 részben:

1. rész: A 1027 Budapest, Gyorskocsi utca 46. szám (hrsz.: 13860) alatti épület energetikai felújítása

2. rész: A 1054 Budapest, Hold utca 1. szám (hrsz.: 24781) alatti épület energetikai felújítása

II.1.5)Valor total estimado
II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: sí
Pueden presentarse ofertas para todos los lotes
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Gyorskocsi u. 46. épület energetikai felújítása

Lote nº: 1
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
45300000 Trabajos de instalación en edificios
45320000 Trabajos de aislamiento
45321000 Trabajos de aislamiento térmico
45331000 Trabajos de instalación de calefacción, ventilación y aire acondicionado
45350000 Instalaciones mecánicas
45443000 Trabajos de fachada
45453100 Trabajos de reacondicionamiento
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: HU110 Budapest
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

1027 Budapest, Gyorskocsi utca 46. (hrsz.: 13860)

II.2.4)Descripción del contrato:

A 435/2015. (XII. 28.) Korm. rendeletben Ajánlatkérő feladatai között nevesítésre került többek között a 2014-2020 programozási időszak Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Programja (továbbiakban: KEHOP) terhére finanszírozott, közszféra szervezet épületenergetikai célú beruházása megvalósítását célzó kiemelt projektek megvalósításához szükséges közbeszerzési eljárások lebonyolítása. Ennek megfelelően jelen közbeszerzési eljárás tárgya a „Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság által üzemeltetett kormányzati épületek energetikai fejlesztése” című, KEHOP-5.2.2/16-2016-00003 azonosító számú projekt kivitelezési munkáinak megvalósítása az ajánlattevők részére kiadásra kerülő közbeszerzési dokumentumokban részletezettek szerint.

A projekt a Gyorskocsi utca 46. sz. alatti (hrsz. 13860) épületet érinti. Ezen épület az építési kornak megfelelő technológiai színvonalon épült, de a határoló szerkezetek és az elavult, helyenként rosszul záródó nyílászárók nem felelnek meg a mai kor hőtechnikai és épületszerkezettani követelményeinek, így az épület jelentős hőveszteséggel üzemeltethető. Az épületenergetikai beruházás az épület határoló felületeinek korszerűsítését, hőszigetelését (nyílászárók, homlokzat, lapostető, attikafal), a fűtési és HMV rendszer korszerűsítését és felújítását valamint épületfelügyeleti rendszer kiépítését tartalmazza a hatályos 7/2006. (IV.24.) TNM rendelet követelményszintjének való megfeleléssel, törekedve az üzemeltetés energiaköltségeinek minél magasabb megtakarítására.

Az épület energetikai korszerűsítését célzó építészeti felújítási munkáknak az épület külső határoló szerkezeteit kell érinteniük. Hőszigetelésre kell kerülniük az épület homlokzati falainak, a lábazatoknak és a lapostetőnek. A lapostető hőszigetelése kapcsán mindenütt szükséges felújítani a tetőn található csapadékvíz elleni szigetelést. Cserélni szükséges a mai energetikai követelményeknek nem megfelelő homlokzati nyílászárókat, egyes ablakok árnyékolókkal.

Szükséges az épület esetében a fűtési és HMV rendszer korszerűsítése, új szabályozással továbbá a radiátorok termosztatikus típusú szeleppel történő felszerelésével. Beépítésre kerül egy új épületfelügyeleti rendszer. Megépül a lapostetőre egy új akusztikai zajvédő fal.

Az épületenergetikai korszerűsítés a mintegy nettó 494 m2 alapterületű, teljes épületet érinti az alábbi főbb tervezett kivitelezési tevékenységekkel

— Homlokzati nyílászárók cseréje kapcsolódó munkáival: 80,21 m2

— Tető utólagos hő- és vízszigetelése kapcsolódó munkáival: 210 m2

— Homlokzat utólagos hőszigetelése kapcsolódó munkáival: 277 m2

— Alulról hűlő felület hőszigetelése: 102 m2

— Épületgépészeti fűtési rendszer korszerűsítése kapcsolódó munkáival: meglévő hőközpont korszerűsítése

— Épületautomatizálás: épületgépészeti vezérlés kiépítése

A felújításra kerülő épületek a kivitelezési munkálatok teljes időtartama alatt használatban lesznek, Ajánlattevőnek el kell fogadnia, hogy indokolt esetben a munkavégzés lehetősége korlátozott.

A kiadott tervek, és ezekhez kapcsolódó műszaki leírások, egyéb dokumentumok, valamint a megküldött költségvetések együttesen értelmezendők.

A közbeszerzés ismertetése csak a főbb feladatokat és mennyiségeket tartalmazza.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Criterio de calidad - Nombre: 2. Az M2/a. alkalmassági minimumkövetelmény tekintetében bemutatott szakember alkalmasságon felüli szakmai többlettapasztalata (hónapokban, 0-36 hónap) / Ponderación: 10
Criterio de calidad - Nombre: 3. Az M2/b. alkalmassági minimumkövetelmény tekintetében bemutatott szakember alkalmasságon felüli szakmai többlettapasztalata (hónapokban, 0-36 hónap) / Ponderación: 10
Criterio de calidad - Nombre: 4. Az M2/c. alkalmassági minimumkövetelmény tekintetében bemutatott szakember alkalmasságon felüli szakmai többlettapasztalata (hónapokban, 0-36 hónap) / Ponderación: 10
Precio - Ponderación: 70
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 9
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto:

KEHOP-5.2.2/16-2016-00003

II.2.14)Información adicional

Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Kr. 46. § (3) bekezdése alapján rögzíti, hogy az eljárást megindító felhívásban, közbeszerzési dokumentumokban meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozás csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, a megnevezés alatt a „vagy azzal egyenértékű”-t kell érteni. Egyenértékűség igazolása ajánlattevő feladata.

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Hold u. 1. épület energetikai felújítása

Lote nº: 2
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
45300000 Trabajos de instalación en edificios
45320000 Trabajos de aislamiento
45321000 Trabajos de aislamiento térmico
45331000 Trabajos de instalación de calefacción, ventilación y aire acondicionado
45350000 Instalaciones mecánicas
45443000 Trabajos de fachada
45453100 Trabajos de reacondicionamiento
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: HU110 Budapest
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

1054 Budapest, Hold u. 1. (hrsz.: 24781)

II.2.4)Descripción del contrato:

A 435/2015. (XII. 28.) Korm. rendeletben Ajánlatkérő feladatai között nevesítésre került többek között a 2014-2020 programozási időszak Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Programja (továbbiakban: KEHOP) terhére finanszírozott, közszféra szervezet épületenergetikai célú beruházása megvalósítását célzó kiemelt projektek megvalósításához szükséges közbeszerzési eljárások lebonyolítása. Ennek megfelelően jelen közbeszerzési eljárás tárgya a „Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság által üzemeltetett kormányzati épületek energetikai fejlesztése” című, KEHOP-5.2.2/16-2016-00003 azonosító számú projekt kivitelezési munkáinak megvalósítása az ajánlattevők részére kiadásra kerülő közbeszerzési dokumentumokban részletezettek szerint.

A projekt a Hold utca 1. sz. alatti (hrsz. 24781) irodaépület érinti. Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. Kerületének Önkormányzata Képviselőtestületének 38/2011 (X.26) önkormányzati rendelete alapján az épület helyi védettséget élvez, így a 7/2006 TNM rendelet által előírt követelményszint teljesítése alól nagyrészt mentesül. Ezen épület az építési kornak megfelelő technológiai színvonalon épült, de a határoló szerkezetek és az elavult, helyenként rosszul záródó nyílászárók nem felelnek meg a mai kor hőtechnikai és épületszerkezettani követelményeinek, így az épület jelentős hőveszteséggel működik. Az épületenergetikai beruházás a padlásfödém utólagos hőszigetelését, a kapcsolt gerébtokos nyílászárók felújítását, egyéb nem homlokzati nyílászárók cseréjét, főbejárati üvegportál cseréjét, a fűtési rendszer korszerűsítését, a VRF rendszer kiépítését, világítás részleges korszerűsítését, épületfelügyeleti rendszer korszerűsítését, energiamenedzsment rendszer kiépítését, valamint villamos energiát termelő napelem rendszer telepítését tartalmazza a hatályos 7/2006. (IV.24.) TNM rendelet követelményszintjének való megfeleléssel, törekedve az üzemeltetés energiaköltségeinek minél magasabb megtakarítására.

Az épület energetikai korszerűsítését célzó építészeti felújítási munkák során hőszigetelésre kell kerülnie az épület zárófödémének. Szükséges az épület esetében a fűtési és HMV hálózat korszerűsítését elvégezni, a fűtési rendszer szabályozását. Beépítésre kerül a VRF rendszer, az energiamenedzsment rendszer kiépítése, az épületfelügyeleti rendszer - és részleges világítás korszerűsítés. Továbbá telepítésre kerül a napelemes rendszer.

Az épületenergetikai korszerűsítés a mintegy nettó 3 997 m2 alapterületű, teljes épületet érinti az alábbi főbb tervezett kivitelezési tevékenységekkel

— Homlokzati nyílászárók cseréje kapcsolódó munkáival: 677 m2

— Meglévő árnyékolók korszerűsítése kapcsolódó munkáival: 245,58 m2

— Padlás utólagos hőszigetelése kapcsolódó munkáival: 810 m2

— Padlástérben függőleges irányú utólagos hőszigetelés kapcsolódó munkáival: 30 m2

— Meglévő redőnyszekrényben utólagos hőszigetelés kapcsolódó munkáival: 108 m2

— Épületgépészeti hűtés- és fűtésrendszer korszerűsítése elektromos kapcsolódó munkáival: VRF kültéri egység 398 kW fűtőteljesítmény 6 db; VRF beltéri egység 177 db

— Világítási rendszer részleges korszerűsítése (álmennyezeti lámpatest elhelyezése): 300 db

— Épületfelügyeleti rendszer korszerűsítése, energiamenedzsment rendszer kiépítése: épületgépészeti vezérlés kiépítése

— Megújuló energiafelhasználás - napelemes rendszerrel - kialakítása kapcsolódó munkáival: 41,87 kWp

A felújításra kerülő épületek a kivitelezési munkálatok teljes időtartama alatt használatban lesznek, Ajánlattevőnek el kell fogadnia, hogy indokolt esetben a munkavégzés lehetősége korlátozott.

A kiadott tervek, és ezekhez kapcsolódó műszaki leírások, egyéb dokumentumok, valamint a megküldött költségvetések együttesen értelmezendők.

A közbeszerzés ismertetése csak a főbb feladatokat és mennyiségeket tartalmazza.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Criterio de calidad - Nombre: 2. Az M2/a. alkalmassági minimumkövetelmény tekintetében bemutatott szakember alkalmasságon felüli szakmai többlettapasztalata (hónapokban, 0-36 hónap) / Ponderación: 10
Criterio de calidad - Nombre: 3. Az M2/b. alkalmassági minimumkövetelmény tekintetében bemutatott szakember alkalmasságon felüli szakmai többlettapasztalata (hónapokban, 0-36 hónap) / Ponderación: 10
Criterio de calidad - Nombre: 4. Az M2/c. alkalmassági minimumkövetelmény tekintetében bemutatott szakember alkalmasságon felüli szakmai többlettapasztalata (hónapokban, 0-36 hónap) / Ponderación: 10
Precio - Ponderación: 70
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 12
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto:

KEHOP-5.2.2/16-2016-00003

II.2.14)Información adicional

Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Kr. 46. § (3) bekezdése alapján rögzíti, hogy az eljárást megindító felhívásban, közbeszerzési dokumentumokban meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozás csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, a megnevezés alatt a „vagy azzal egyenértékű”-t kell érteni. Egyenértékűség igazolása ajánlattevő feladata.

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico

III.1)Condiciones de participación
III.1.1)Habilitación para ejercer la actividad profesional, incluidos los requisitos relativos a la inscripción en un registro profesional o mercantil
Lista y breve descripción de las condiciones:

Valamennyi rész tekintetében:

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (továbbiakban: AT), alvállalkozó (továbbiakban: ALV), és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bek.-ben felsorolt kizáró okok valamelyike fennáll.

AK kizárja azon AT-t, ALV-t, alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, akinek a részéről a kizáró ok az eljárás során következett be (Kbt. 74. § (1) bek. b) pont).

Öntisztázás: AK felhívja a figyelmet a Kbt. 64. § (1)-(2) bek.-re.

A kizáró okok igazolásának módja:

AT-nek a Kbt. 62. § (1)-(2) bek.-ben felsorolt kizáró okok fenn nem állását a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) szerint kell igazolnia. AK hivatkozik a Kr. 8., 10., valamint 12-16. §-aira.

Előzetes igazolás: AT-nek az ajánlat benyújtásakor a Kr. 2-7. §-ának (kivéve Kr. 4. § (2) bek.) megfelelően az egységes európai közbeszerzési dokumentum (továbbiakban: EEKD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1)-(2) bek.-ben felsorolt kizáró okok hatálya alá. Közös AT-k, továbbá a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet(ek) vagy személy(ek) mindegyikére vonatkozóan külön-külön EEKD-t szükséges kitölteni és benyújtani, mellyel igazolható, hogy nem tartoznak a Kbt. 62. § (1)-(2)bek.-ben előírt kizáró okok hatálya alá (Kr. 3. § (3) és (5) bek.). AT-nek az alkalmasságának igazolásában részt vevő ALV vagy más szervezet vonatkozásában csak az EEKD-t kell benyújtania a Kbt. 62. § (1)-(2) bek.-ben foglalt kizáró okok hiányának igazolása érdekében (Kbt. 67. § 4) bek., Kr. 15. § (1) bek.). AT-nek azon ALV-k tekintetében, akik nem vesznek részt AT alkalmasságának igazolásában, a Kbt. 67. § (4) bek. szerinti nyilatkozatot kell benyújtania a kizáró okok tekintetében (Kr. 15. § (2) bek.). A Kr.-ben feltüntetett igazolások nem kérhetők, ha az AK a Kbt. 69. § (11) bek.-ben foglaltaknak megfelelően közvetlenül hozzáfér a kizáró okok hiányát igazoló adatbázisokhoz, és a gazdasági szereplő ezen adatbázisok elérhetőségét az EEKD-ban megjelölte. Azon adatbázisok elérhetőségének, valamint azon adatbázisokat üzemeltető szerveknek a feltüntetése nem szükséges, amelyek ellenőrzését a kizáró okok igazolása körében az AK számára a Kr. előírja. AK hivatkozik a Kr. 6. § (1)-(2) bekezdéseire.

Utólagos igazolás: Az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatala előtt a Kbt. 69. § (4) bek. szerint AT-nek az AK erről szóló felhívásában meghatározott határidőn belül a Kr. szerinti igazolások, nyilatkozatok benyújtásával kell igazolnia, hogy vele szemben nem állnak fenn a Kbt. 62. § (1) -(2) bek.-ben felsorolt kizáró okok. AK hivatkozik a Kr. 8., 10., valamint 12-16. §-aira. A Kbt. 62. § (1) bek. k) pont kb) alpontja tekintetében az AT-nek nyilatkoznia kell a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonosának nevéről és állandó lakóhelyéről. Ha a gazdasági szereplőnek nincs a 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot szükséges csatolni. AK felhívja a figyelmet a Kr. 8. § i) pont ib) alpontja és a 10. § g) pont gb) alpontja alapján, hogy a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjára vonatkozó EKR űrlapon a szabályozott piacon való jegyzésre vonatkozó 3. pont már nem hatályos, így annak megjelölése jogszerűen nem lehetséges. AT-nek a Kbt. 62. § (1) bek. k) pont kb)-kc) alpontokat az EKR űrlapokon, a Kbt. 62. § (2) bek. szerinti kizáró okok fenn nem állását a közbeszerzési dokumentumok részeként rendelkezésre bocsátott nyilatkozatminta benyújtásával kell igazolnia. Ha az elbírálás során AK-nek alapos kétsége merül fel valamely nyilatkozat valóságtartalmával kapcsolatban, a Kbt. 69. § (7) bek.-nek megfelelően bármikor öt munkanapos határidő kitűzésével kérheti az igazolás benyújtását.

Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65.§ (1) bekezdés c) pont]:

SZ1. Alkalmatlan az AT a szerződés teljesítésére, amennyiben az építőipari kivitelezési tevékenységet folytató gazdasági szereplő nem szerepel az 1997.évi LXXVIII. tv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország kivitelezői nyilvántartásában nem szerepelnek, vagy a letelepedés szerinti országban a kivitelezési tevékenység vonatkozásában előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal nem rendelkeznek.

Igazolási mód:

Az EEKD-val történő előzetes igazolás során - a Kbt. 67. § (1)-(3) bek., valamint a Kr. 1. § (1) bek. és 2. § (5) bek.-nek megfelelően - AK elfogadja a gazdasági szereplő (AT, közös AT, kapacitást biztosító szervezet) egyszerű nyilatkozatát is azzal, hogy az EEKD-ban elegendő a IV. rész α pont kitöltése. Jelen dokumentumok benyújtása kizárólag az előzetes igazolást követően kötelező AK erre vonatkozó kifejezett felhívására a Kbt. 69. § (4) bek. alapján. AK felhívja a figyelmet a Kbt. 35. § (2a) bek., 41/A.§ (4) és (5) bek., 65. § (12) bek., 69. § (11a) bek.-re.

AK a nyilvántartásban szereplés tényét a Kbt. 69. § (11) bekezdése szerinti nyilvántartásokban ellenőrzi. A nyilvántartásban szereplés tényét - amennyiben a Kbt. 69. § (11) bek.-e szerinti nyilvántartásokban a vonatkozóadatok, illetve tények ingyenes ellenőrzésére nincsen mód - a nyilvántartás kivonatának, a nyilvántartást vezető szerv által kiállított igazolásnak vagy a nyilvántartásban szereplés tényét igazoló dokumentumnak egyszerű másolatban történő benyújtásával szükséges igazolni. Az alkalmasság igazolására a Kbt. 65. § (7), (9) bek. és a 69. § (11), (11a) bek. és Kr. 1. § (7) bekezdése is irányadók. Nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv XI. mellékletében felsorolt nyilvántartások szerinti igazolást (kivonatot) vagy egyéb igazolást, vagy nyilatkozatot kell igazolásként benyújtani.

III.1.2)Situación económica y financiera
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

P1. Ajánlattevő - figyelemmel a Kbt. 65. § (1) bekezdés a) pontjára - a Kr. 19. § (1) bekezdés c) pontja alapján nyújtsa be az eljárást megindító felhívás feladásának napját megelőző 3 (három), mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozóan a közbeszerzés tárgya (magasépítési beruházásra vonatkozó felújítás és/vagy bővítés és/vagy építés) szerinti - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételéről szóló nyilatkozatát, attól függően, hogy ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, ha ezek az adatok rendelkezésre állnak.

Amennyiben ajánlattevő nem rendelkezik 3 (három), mérlegfordulónappal lezárt üzleti évvel, úgy ajánlattevőnek be kell nyújtania a működésének ideje alatti, a közbeszerzés tárgya (magasépítési beruházásra vonatkozó felújítás és/vagy bővítés és/vagy építés) szerinti - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételéről szóló nyilatkozatát.

Igazolás módja:

Irányadó a Kbt. 65. § (6)-(8), (11) bek., Kbt. 66-67. §, Kbt. 69. §, a Kr. 3. §, Kr. 19. § (1), (3) és (5) bek. Több részre történő ajánlattétel esetén ajánlattevő alkalmassága akkor is megállapítható, ha a magasabb árbevételi követelménynek felel meg.

Előzetes igazolás:

Ajánlattevőnek a Kr. 1. § (1) bekezdés alapján az ajánlatban az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek.

Ajánlatkérő előzetes igazolásként elfogadja az érintett gazdasági szereplő EEKD-ban tett egyszerű nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy megfelel az előírt alkalmassági követelményeknek (Kr. 2. § (1) bekezdés c) pont és (5) bekezdés).

Közös ajánlattevők mindegyikére vonatkozóan szükséges EEKD-t kitölteni és benyújtani. Kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet vagy személy mindegyikére vonatkozóan külön-külön kitöltött EEKD-ban az alkalmassági feltétel vonatkozásában előzetesen és csak arról szükséges nyilatkozni, amelyet az ajánlattevő igénybe kíván venni alkalmasságának igazolásához (Kr. 3. § (3) bekezdés).

Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők képviseletében a nyilatkozatot az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg (Kr. 3. § (5) bekezdés).

Utólagos igazolás:

Ajánlattevőnek és adott esetben az alkalmasság igazolásában résztvevő, kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetnek az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatala előtt a Kbt. 69. § (4) bekezdés szerint, ajánlatkérő erről szóló felhívásában meghatározott határidőn belül kért igazolások benyújtásával kell igazolnia az alkalmassági követelményeknek való megfelelését. A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetnek az előírt igazolási módokkal azonos módon kell igazolnia az alkalmassági követelménynek való megfelelést.

Nivel o niveles mínimos que pueden exigirse:

P1. Alkalmas az ajánlattevő, amennyiben az eljárást megindító felhívás feladásának napját megelőző 3 (három), mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozóan a közbeszerzés tárgya (magasépítési beruházásra vonatkozó felújítás és/vagy bővítés és/vagy építés) szerinti - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele összességében elérte vagy meghaladta:

— az 1. részben a 10 000 000 HUF értéket,

— a 2. részben a 100 000 000 HUF értéket

Attól függően, hogy ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.

Amennyiben ajánlattevő nem rendelkezik 3 (három), mérlegfordulónappal lezárt üzleti évvel, úgy alkalmas az ajánlattevő, ha működésének ideje alatt a közbeszerzés tárgya (magasépítési beruházásra vonatkozó felújítás és/vagy bővítés és/vagy építés) szerinti - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele elérte vagy meghaladta:

— az 1. részben az összesen 10 000 000 HUF értéket,

— a 2. részben az összesen 100 000 000 HUF értéket.

A P1. alkalmassági minimumkövetelménynek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.

III.1.3)Capacidad técnica y profesional
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

M1. Ajánlattevő - figyelemmel a Kbt. 65. § (1) bekezdés b) pontjára - a Kr. 21. § (2) bekezdés a) pontja alapján ismertesse az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 5 (öt) év (60 hónap) legjelentősebb építési beruházásait tartalmazó referenciá(i)t, mely(ek)nek tartalmaznia kell legalább az alábbi adatokat:

— a teljesítés idejének kezdő és befejező dátuma (év, hónap, nap-tól - év, hónap, nap-ig (műszaki átadás-átvétel)),

— a szerződést kötő másik fél megnevezése, címe, a kapcsolattartó személy neve, telefonszáma és/vagy e-mail címe,

— az építési beruházás tárgya (olyan részletességgel, hogy az abban szereplő adatokból az alkalmasság minimumkövetelményeinek teljesülése egyértelműen megállapítható legyen),

— az építési beruházás mennyisége (1. rész: m2, 2. rész: m2 és kWp),

— nyilatkozat, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.

A 322/2015. (X. 30.) Korm. Rendelet 23. § (1) bek. is irányadó.

M2. A Kbt. 65. § (4) bekezdése és a Kr. 21. § (2) bekezdés b) pontja alapján azon szakemberek (szervezetek) - különösen a minőség-ellenőrzésért felelősöknek - megnevezése, képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetése, akiket be kíván vonni a teljesítésbe.

Amennyiben a szakember az előírt jogosultsággal már rendelkezik az ajánlattételkor, úgy csatolandó:

a) ajánlattevő nyilatkozata (Nyilatkozat bemutatott szakemberekről elnevezésű EKR űrlap) az értékelési részszempont tekintetében bevonni kívánt szakemberekről, amelyben megjelöli a bevonni kívánt szakembert (szakember neve), továbbá feltünteti a szakember munkáltatóját (ajánlattételi határidő időpontjában), vagy annak a személynek a megjelölése, akivel/amellyel az adott szakember foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonyban áll az ajánlattételi határidő időpontjában;

b) a szakemberek által aláírt rendelkezésre állásról szóló nyilatkozat.

Ajánlatkérő a jogosultság meglétét az elektronikus nyilvántartásban ellenőrzi.

Amennyiben a szakember az előírt jogosultsággal nem rendelkezik az ajánlattételkor, úgy csatolandó:

a) ajánlattevő nyilatkozata (Nyilatkozat bemutatott szakemberekről elnevezésű EKR űrlap) az értékelési részszempont tekintetében bevonni kívánt szakemberekről, amelyben megjelöli a bevonni kívánt szakembert (szakember neve), továbbá feltünteti a szakember munkáltatóját (ajánlattételi határidő időpontjában), vagy annak a személynek a megjelölése, akivel/amellyel az adott szakember foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonyban áll az ajánlattételi határidő időpontjában;

b) szakmai gyakorlatot igazoló szakmai önéletrajz a szakember saját kezű aláírásával (amelyből a szakember a minimumkövetelményben előírt jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai tapasztalata egyértelműen kiderül; a párhuzamos szakmai tapasztalatok csupán egyszer kerülnek figyelembe vételre);

c) szakemberek végzettségét, képzettségét igazoló dokumentumok egyszerű másolata;

d) a szakemberek által aláírt rendelkezésre állásról szóló nyilatkozat.

Az igazolás módjára irányadó a Kr. 3. §, Kr. 21. § (2) bekezdés a) pont, Kr. 21. § (2a) bekezdés, Kr. 21/A. §, Kr. 22. §, Kbt. 65. § (6)-(7) és (11) bekezdés, Kbt. 66-67. §, Kbt. 69. §.

Előzetes igazolás: Ajánlattevőnek a Kr. 1. § (1) bekezdés alapján ajánlatában az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel AK által meghatározott műszaki és szakmai alkalmassági követelménynek. AK előzetes igazolásként elfogadja az érintett gazdasági szereplő (ajánlattevő, adott esetben alkalmasság igazolásában résztvevő, kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet) EEKD-ban tett egyszerű nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy megfelel az előírt alkalmassági követelménynek (Kr. 2. § (1) bekezdés c) pont és (5) bekezdés). Közös ajánlattevők mindegyikére vonatkozóan szükséges EEKD-t kitölteni és benyújtani. Kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet vagy személy mindegyikére vonatkozóan külön-külön kitöltött EEKD-ban az alkalmassági feltétel vonatkozásában előzetesen és csak arról szükséges nyilatkozni, amelyet az ajánlattevő igénybe kíván venni alkalmasságának igazolásához (Kr. 3. § (2) bekezdés).

Utólagos igazolás: Ajánlattevőnek és adott esetben az alkalmasság igazolásában résztvevő, kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetnek az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatala előtt a Kbt. 69. § (4) bekezdés szerint, ajánlatkérő erről szóló felhívásában meghatározott határidőn belül kért igazolások benyújtásával kell igazolnia az alkalmassági követelménynek való megfelelését. A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetnek az előírt igazolási módokkal azonos módon kell igazolnia az alkalmassági követelménynek való megfelelést és csak azon alkalmassági követelmények vonatkozásában kell az igazolásokat benyújtani, melynek tekintetében igénybe vették. Az M1. alkalmassági kritérium tekintetében, ha az alkalmasság igazolása a vizsgált időszakon túlnyúló szerződéssel történik, az alkalmasság igazolása körében csak a vizsgált időszakra eső teljesítés vehető figyelembe, ezért az igazolás során a megadott időszakra vonatkozó adatokat kell feltüntetni.

Ha a teljesítés közös ajánlattevőként történt, a referencia nyilatkozatban/ referenciaigazolásban szükséges szerepeltetni, hogy ajánlattevő milyen százalékos arányban vett részt a teljesítésben.

Ajánlatkérő a Kr. 21. § (2a) bekezdése alapján a vizsgált időszak alatt, azaz az eljárást megindító felhívás feladásának napjától visszafelé számított 5 (öt) év (60 hónap) alatt befejezett, de legfeljebb 8 (nyolc) éven belül megkezdett építési beruházásokat veszi figyelembe.

Nivel o niveles mínimos que pueden exigirse:

M1. Alkalmas az ajánlattevő, amennyiben rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 5 (öt) évben (60 hónapban) befejezett (sikeres műszaki átadás-átvétellel lezárult) építési beruházásra vonatkozó, az előírásoknak és a szerződés(ek)nek megfelelően teljesített:

1. rész:

M1/a. 155 m2 homlokzati hőszigetelés tárgyú referenciával;

M1/b. 50 m2 nyílászáró csere és/vagy új nyílászáró beépítés tárgyú referenciával;

M1/c. 140 m2 tető hő- és/vagy vízszigetelés tárgyú referenciával.

2. rész:

M1/a. 500 m2 nyílászáró csere és/vagy új nyílászáró beépítés tárgyú referenciával;

M1/b. 30 kWp teljesítményű napelem kivitelezés tárgyú referenciával.

Ajánlattevő a fenti referenciákat több szerződéssel is igazolhatja.

Több részre történő ajánlattétel esetén elegendő a magasabb követelménynek megfelelni.

M2. Alkalmas ajánlattevő a szerződés teljesítésére, ha az eljárás mindkét része esetében bemutat részterületenként:

M2/a. egy fő szakembert, aki a 266/2013. (VII.11.) Kr. 1. sz. mell. VI. Felelős műszaki vezetés fejezet 1. rész 2. sor „Építési szakterület” „MV-É” (vagy azzal egyenértékű) kategóriájú felelős műszaki vezetői jogosultsággal, vagy annak megszerzéséhez szükséges végzettséggel vagy egyenértékű végzettséggel és szakmai gyakorlattal rendelkezik.

M2/b. egy fő szakembert, aki a 266/2013. (VII.11.) Kr.1. sz. mell. VI. Felelős műszaki vezetés fejezet 2. rész 3. sor „Építménygépészeti szakterület „MV-ÉG” (vagy azzal egyenértékű) felelős műszaki vezetői jogosultsággal, vagy annak megszerzéséhez szükséges végzettséggel vagy egyenértékű végzettséggel és szakmai gyakorlattal rendelkezik.

M2/c. egy fő szakembert, aki a 266/2013. (VII.11.) Kr. 1. sz. mell. VI. Felelős műszaki vezetés fejezet 2. rész 5. sor „Építményvillamossági szakterület „MV-ÉV” (vagy azzal egyenértékű) felelős műszaki vezetői jogosultsággal, vagy annak megszerzéséhez szükséges végzettséggel vagy egyenértékű végzettséggel és szakmai gyakorlattal rendelkezik.

Egy szakember több pozícióra jelölhető. Több részre történő ajánlattétel esetén ugyanazon szakember bemutatható adott követelményhez.

Ajánlattevőnek az ajánlatban nyilatkoznia kell, hogy nyertessége esetén az általa teljesítésbe bevont szakember a kamarai nyilvántartásba vétellel a szerződés megkötéséig rendelkezni fog. A nyilvántartásba-vétel elmaradása az ajánlattevő szerződéskötéstől való visszalépésének minősül a Kbt. 131. § (4) bekezdése alapján, amely esetben ajánlatkérő - amennyiben kihirdetésre került - a második legkedvezőbb ajánlatot benyújtóval köti meg a szerződést.

III.2)Condiciones relativas al contrato
III.2.2)Condiciones de ejecución del contrato:

Késedelmi kötbér: A nettó Vállalkozói Díj (VD) 0,5 %-a naponta, max. 20 %.

Meghiúsulási kötbér: A NVD 20 %-a.

Jótállási kötelezettség: Sikeres átadás-átvételt követő naptól 36 hónap, amely a javított rész vonatkozásában,a kijavítás időpontjától újra kezdődik.

Igényelhető előleg mértéke: 5 %. Vállalkozó az előleget a benyújtásra kerülő részszámlák összegéből vonhatja le az előleg elszámolásakor addig, ameddig az előleg teljes mértékben elszámolásra nem kerül.

A szerződés finanszírozása a KEHOP- 5.2.2-16-2016-00003 sz. projekt forrásaiból. Támogatási intenzitás mértéke 100 %, amely módosulhat. Finanszírozás formája utófinanszírozás.

A kifizetésekre utólag a teljesítésekkel értékarányosan kerül sor.

Az 1. rész esetében Megrendelő 4 db munkarész ellenértékéről kiállított 3 db részszámla és 1 db végszámla benyújtására nyújt lehetőséget az alábbi ütemezésben:

1. munkarész ellenértékéről kiállított részszámla

— benyújtásának időpontja: a Szerződésben rögzített műszaki tartalom legalább 25 %-os teljesítettsége,

— ellenértéke: a teljes szerződéses összeg legfeljebb 25 %-a.

2. munkarész ellenértékéről kiállított részszámla

— benyújtásának időpontja: a Szerződésben rögzített műszaki tartalom legalább 50 %-os teljesítettsége,

— ellenértéke: a teljes szerződéses összeg legfeljebb 50 %-a.

3. munkarész ellenértékéről kiállított részszámla

— benyújtásának időpontja: a Szerződésben rögzített műszaki tartalom legalább 75 %-os teljesítettsége,

— ellenértéke: a teljes szerződéses összeg legfeljebb 75 %-a.

4. munkarész ellenértékéről kiállított végszámla

— benyújtásának időpontja: a Szerződésben rögzített műszaki tartalom 100 %-os teljesítettsége,

— ellenértéke: a teljes szerződéses összeg részszámlákkal csökkentett összege.

A 2. rész esetében Megrendelő 5 db munkarész ellenértékéről kiállított 4 db részszámla és 1 db végszámla benyújtására nyújt lehetőséget az alábbi ütemezésben:

1. munkarész ellenértékéről kiállított részszámla

— benyújtásának időpontja: a Szerződésben rögzített műszaki tartalom legalább 20 %-os teljesítettsége,

— ellenértéke: a teljes szerződéses összeg legfeljebb 20 %-a.

2. munkarész ellenértékéről kiállított részszámla

— benyújtásának időpontja: a Szerződésben rögzített műszaki tartalom legalább 40 %-os teljesítettsége,

— ellenértéke: a teljes szerződéses összeg legfeljebb 40 %-a.

3. munkarész ellenértékéről kiállított részszámla

— benyújtásának időpontja: a Szerződésben rögzített műszaki tartalom legalább 60 %-os teljesítettsége,

— ellenértéke: a teljes szerződéses összeg legfeljebb 60 %-a.

4. munkarész ellenértékéről kiállított részszámla

— benyújtásának időpontja: a Szerződésben rögzített műszaki tartalom legalább 80 %-os teljesítettsége,

— ellenértéke: a teljes szerződéses összeg legfeljebb 80 %-a.

5. munkarész ellenértékéről kiállított végszámla

— benyújtásának időpontja: a Szerződésben rögzített műszaki tartalom 100 %-os teljesítettsége,

— ellenértéke: a teljes szerződéses összeg részszámlákkal csökkentett összege.

Irányadó Kbt. 135. § (1)-(3) és (5)-(6) bekezdése, Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdése, 272/2014.(XI.5.)Kr., alvállalkozó igénybevétele esetén a 322/2015.(X.30.) Kr. 32/A. §-a és 32/B. §-a, a késedelmi kamat tekintetében a Ptk. 6:155. §-a,2015. évi CXIII. törvény, 368/2011.(XII. 31.), 322/2015. (X.31), Kr.

Az ajánlattétel, a szerződés, az elszámolás és a kifizetések pénzneme: HUF

A teljesítési határidőbe a műszaki átadás-átvételi eljárás ideje nem számít bele egyik rész esetében sem.

III.2.3)Información sobre el personal encargado de la ejecución del contrato
Obligación de indicar los nombres y cualificaciones profesionales del personal asignado a la ejecución del contrato

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.2)Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
Fecha: 04/11/2020
Hora local: 09:00
IV.2.3)Fecha estimada de envío a los candidatos seleccionados de las invitaciones a licitar o a participar
IV.2.4)Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación:
Húngaro
IV.2.6)Plazo mínimo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta
Duración en meses: 2 (a partir de la fecha declarada de recepción de ofertas)
IV.2.7)Condiciones para la apertura de las plicas
Fecha: 04/11/2020
Hora local: 11:00
Lugar:
Información sobre las personas autorizadas y el procedimiento de apertura:

AK a bontás során a Kbt. 68. § (1)-(2), (4) és (6) bekezdéseiben foglaltakat, valamint a 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet 15. §-át alkalmazza.

Apartado VI: Información complementaria

VI.1)Información sobre la periodicidad
Se trata de contratos periódicos: no
VI.2)Información sobre flujos de trabajo electrónicos
Se aceptará la facturación electrónica
Se utilizará el pago electrónico
VI.3)Información adicional:

Az ajánlat benyújtásának tartalmi és formai követelményei:

— A Kbt. 66. § (1) bekezdése alapján az ajánlatot a gazdasági szereplőnek a felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban (továbbiakban: KD) meghat. tartalmi és formai követelménynek megfelelően kell elkészítenie és benyújtania,

— AK felhívja a figyelmet a 424/2017. (XII.19.) Korm. rendeletben (továbbiakban: Rend.) foglaltakra, különösen a 6. § (6a) bekezdésére,

— Az ajánlat összeállításának megkönnyítése érdekében AK az elektronikus közbeszerzési rendszerben (továbbiakban: EKR) nyilatkozatmintákat bocsát AT rendelkezésére. AK kéri, hogy a .docx formátumban rendelkezésre bocsátott mintákat használja AT, melyeket jelszó nélkül olvasható, de nem mód. .pdf file-ban szükséges feltölteni az EKR-be.

Ajánlatba csatolandó:

1) Kbt. 66. § (5) bekezdése szerinti felolvasólap (EKR űrlap)

2) EKR „Benyújtandó iratok jegyzéke” felületén található űrlapok (nyilatk. Kbt. 66. § (2) bek. sz., a Kbt. 67. § (4) bek alapj., folyamatban lévő változás bej. elj.-ról, Kbt. 66. § (6) bek., Kbt. 65. § (7) bek., üzleti titokról, nyilatk. bemutatott szakemberekről) (A szakemberekre vonatkozó űrlapot már az ajánlattételhez szükséges benyújtani a 2-4. értékelési szempontok vonatkozásában tett megajánlások alátámasztására.)

3) Ajánlat adatlap

4) Költségvetés

5) Nyilatk. közös ajánlattételről, adott esetben együttműködési megállap.

6) Aláírási címpéldány, aláírás minta, adott esetben meghatalmazás

7) Változásbejegyzés esetén vált. bej. kérelem és kapcs. dok.

8) Kapac. bizt. szervezet igénybe vételét alátám. okirat (adott esetben)

9) Nyilatkozat bizalmas adatkezelésről

10) Nyilatkozat egyszerű elektronikus másolatban benyújtott iratokról (adott esetben)

11) Nyilatkozat fordításról (adott esetben)

12) Nyilatkozat felelősségbiztosításról

13) Nyilatkozat kamarai nyilvántartásban való szereplésről

14) Szakmai önéletrajz és rendelkezésre állási nyilatkozat

15) Nyilatkozat adatkezelési tájékoztató elfogadásáról

16) EEKD

Egyéb információk:

1) Nyertes AT-nek legkésőbb a szerződés megkötésének időpontjától annak teljesítéséig az 1. rész esetében: legalább 26 000 000 HUF/év, valamint 13 000 000 HUF/kár összegű, a 2. rész esetében: 260 000 000 HUF/év, valamint 130 000 000 HUF/kár összegű építési-szerelési, felelősségbiztosítással kell rendelkezni. AT köteles nyertessége esetén azt a szerződéskötés időpontjáig megkötni és a biztosítási kötvény vagy a biztosító által kiállított egyéb igazoló dokumentum hiteles másolati példányát az AK részére benyújtani a szerződéskötéskor. A biztosítási kötvény vagy a biztosító által kiállított egyéb igazoló dokumentum benyújtásának elmaradása AT szerződéskötéstől való visszalépésének minősül a Kbt. 131. § (4) bek alapján, melynek következtében a második legkedvezőbb ajánlatot nyújtóval köti meg Megrendelő a szerződést. Közös ajánlattétel esetében elegendő, ha a közös AT-k egyike rendelkezik az előírtak szerinti felelősségbiztosítással.

2) AK a Kbt. 35. § (9) bekezdésére figyelemmel nem teszi lehetővé a szerződés teljesítése érdekében gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását.

3) A nem szabályozott kérdések von.-ban a Kbt., illetve a kapcs. végrehajt. rend.-ek rendelk.-ei az irányadók. A megkötött szerződésre a Ptk. rendelk.-eit kell alkalm.

4) AK a hiánypótlást a Kbt. 71. § szerint biztosítja. AK a Kbt. 71. § (6) bek. alapján nem korlátozza az eljárásba újonnan bevont, az ajánlatban korábban nem szereplő gazd. szereplőre vonatkozó hiánypótlást.

5) AK nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bek. e) pontját

6) AK hiv. a Kbt. 79. § előírásaira

7) AK alkalmazza a Kbt. 81. § (5) bek. előírásait.

8) A Kr. 30. § (4) bek. értelmében az alkalmasságot a minősített AT-k jegyzékéhez képest AK szigorúbban hat. meg (P1, M1-M2)

9) AK nem köt ki aj. bizt.-ot

10) AK a IV.2.6) pontban megadott 2 hónap alatt 60 napot ért. Jelen eljárás folyamatba épített ellenőrzés mellett kerül lefolytatásra.

11) Kieg. tájék. Kbt. 56. § alapján

12) AK felhívja a figyelmet a Kbt. 66-67. §-ban foglaltakra

13) Irányadó idő: HU, Budapest, CET, GMT+1.

14) AK felhívja a figyelmet, hogy nyertes AT-nek az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 41.§ (6) bek.-ben foglalt feltételeknek való megfelelésről szóló nyilat.-ot a szerződéskötés időpontjáig szükséges benyújtania, mely a szerz. mellékletét képezi.

15) Értékelés a Kbt. 76. § (2) bek. c) pontja alapján. Értékelési szempontok: 1. Egyösszegű nettó ajánlati ár (Ft), 2. Az M2/a. alkalmassági minimumkövetelmény tekintetében bemutatott szakember alkalmasságon felüli szakmai többlettapasztalata (hónapokban, 0-36 hónap), 3. Az M2/b. alkalmassági minimumkövetelmény tekintetében bemutatott szakember alkalmasságon felüli szakmai többlettapasztalata (hónapokban, 0-36 hónap), 4. Az M2/c. alkalmassági minimumkövetelmény tekintetében bemutatott szakember alkalmasságon felüli szakmai többlettapasztalata (hónapokban, 0-36 hónap). Értékelés módszere: 1. szempont esetén fordított arányosítás, 2-4. szempontok esetén egyenes arányosítás. Az értékelési szempontokra adható pontszám alsó határa 0 (nulla) pont (minimális pontszám), felső határa 10 (tíz) pont (maximális pontszám). AK hiv. a Közbeszerzési Hatóság hat.útm. (KÉ 2020. évi 60. szám; 2020. március 25.). Értékelés részletei a közbeszerzési dokumentumokban.

16) Ajánlattevő szakmai ajánlata részeként köteles csatolni az árazatlan költségvetés(ek)et teljes körűen beárazva (pdf formátumban, valamint szerkeszthető xls (excel) formátumban is), és az értékelési részszempontokra jelölt szakemberek ismertetésére vonatkozó ajánlattevői nyilatkozatot, melyben a szakember megnevezése, és a megajánlott hónapok száma minősül szakmai ajánlatnak (Nyilatkozat bemutatott szakemberekről elnevezésű EKR űrlap).

17) Tartalékkeret nincs az eljárásban.

18) Jelen eljárás feltételes közbeszerzési eljárás a Kbt. 53. § (5)-(6) bekezdése és a Ptk. 6:116. § (1) bekezdése alapján. Részletesen lásd: a szerződés tervezetben foglaltak szerint. Karakterkorlát miatt folytatás a VI.4.3) pontban.

19) A felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó neve: Mile Márk, lajstromszám: 00578, helyettes: dr. Gáspár Emőke, lajstromszám: 00565, Urbán Márta, lajstromszám: 00594, Gyergyai László, lajstromszám: 00593. AK a Kbt. 50. § (2) bekezdés c) pontja szerinti esetben a http://www.kef.gov.hu honlap elérhetőségen teszi közzé a közbeszerzési dokumentumokat.

20) Tárgyi eljárásban az NFSI Kft. és a KEF közös ajánlatkérő, a közbeszerzési eljárás eredményeként a vállalkozási szerződést a KEF mint megrendelő köti meg.

21) AK felhívja az AT-k figyelmét, hogy tárgyi beszerzési igényét a „Keretmegállapodás az NFSI hatáskörébe utalt építési beruházások megvalósítására Magyarországon” (TED azonosító: 2017/S 038-068208) tárgyú keretmegállapodásán kívül szerzi be jelen eljárás keretében.

22) Helyszíni bejárás:

— 1. rész: 2020. október 13. 09:00 órakor a 1027 Budapest, Gyorskocsi utca 46. szám alatti épület főbejáratánál,

— 2. rész: 2020. október 14. 09:00 órakor a 1054 Budapest, Hold utca 1. szám alatti épület főbejáratánál.

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Nombre oficial: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Dirección postal: Riadó u. 5.
Localidad: Budapest
Código postal: 1026
País: Hungría
Correo electrónico: dontobizottsag@kt.hu
Teléfono: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

A Kbt. 148. § szerint.

Karakterkorlát miatt a VI.3) 18. pont folytatása:

A Kbt. 53. § (5) bekezdése szerinti pontos feltétel a szerződés Preambulumának 1. pontjában foglaltak szerint mindkét rész esetében: "Jelen Szerződés a „Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság által üzemeltetett kormányzati épületek energetikai felújítása” című, KEHOP-5.2.2-16-2016-00003 azonosító számú projekt keretében valósul meg. Amely projektben támogatási szerződés módosítás, illetve változásbejelentés, illetve hazai forrás rendelkezésre bocsájtása iránti kérelem / előterjesztés került benyújtásra, erre tekintettel jelen Szerződés hatályba lépésnek feltétele a támogatási szerződés módosítás, illetve változásbejelentés Irányító Hatóság/Közreműködő Szervezet által történő, illetve a hazai forrás biztosításáról szóló döntés elfogadásának írásban történő közlése Vállalkozóval."

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Nombre oficial: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Dirección postal: Riadó u. 5.
Localidad: Budapest
Código postal: 1026
País: Hungría
Correo electrónico: dontobizottsag@kt.hu
Teléfono: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
22/09/2020