Works - 448412-2021

06/09/2021    S172

Romania-Arad: Road construction works

2021/S 172-448412

Corrigendum

Notice for changes or additional information

Works

(Supplement to the Official Journal of the European Union, 2021/S 135-358136)

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority/entity

I.1)Name and addresses
Official name: MUNICIPIUL ARAD
National registration number: 3519925
Postal address: Strada: Revoluţiei, nr. 75
Town: Arad
NUTS code: RO421 Arad
Postal code: 310025
Country: Romania
Contact person: PETRU STELIAN ADAM
E-mail: petru.adam@primariaarad.ro
Telephone: +40 257281850/289/350
Fax: +40 257281450
Internet address(es):
Main address: www.primariaarad.ro
Address of the buyer profile: www.e-licitatie.ro

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

lucrări de amenajare traseu de transport public de calatori cu autobuzul, care sa asigure legatura pe arterele urbane intre zona UTA si Strada Stefan cel Mare

Reference number: L1/V2/2021
II.1.2)Main CPV code
45233120 Road construction works
II.1.3)Type of contract
Works
II.1.4)Short description:

lucrări de amenajare traseu de transport public de calatori cu autobuzul, care sa asigure legatura pe arterele urbane intre zona UTA si Strada Stefan cel Mare, finanţat conform contractul de finanțare încheiat între Municipiul Arad și ADR Vest, în cadrul POR 2014 - 2020, Axa 4, Obiectivul Specific 4.1 – ” Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reședință de județ prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă”, COD SMIS 127811, conform cerinţelor caietului de sarcini şi a proiectului tehnic. Descrierea detaliata a activităţilor ce vor face obiectul contractului de achizitie publica se regaseşte în documentaţia tehnică anexată.

Autoritatea contractanta va raspunde solicitarilor de clarificare adresate in termenul prevazut la sectiunea I.3 (20 zile) cu 11 zile înainte de data limita stabilita pentru depunerea ofertelor, astfel incat sa se respecte prevederile art. 160-161 din Legea 98/2016, cu modificarile şi completarile ulterioare.

Valoarea estimată a lucrărilor care urmează să fie achiziţionate este de 154.291.622,08 lei, fără TVA.

Valoarea estimată a lucrărilor cuprinde:

1. Cheltuieli pentru amenajarea terenului: 700.209,91 lei,

1.1 Amenajări pentru protecția mediului și aducerea terenului la starea inițială 224.135,74 lei,

1.2 Plantarea de aliniamente de arboriși arbuști pe traseul propus: 476.074,17 lei,

2. Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului: 344.238,25 lei. (Din care costuri de execuție pentru realizarea instalației de racordare – valoare ATR - componentă TR – 98.435 lei ).

3. Cheltuieli pentru investiția de bază: 151.431.110,29 lei,

Lucrări de modernizare traseu transport public de calatori cu autobuzul: 15.566.945,95 lei,

Lucrări de iluminat drumuri: 1.133.973,99 lei,

Lucrări de canalizare pluvială drumuri 1.985.963,39 lei,

Lucrări sens giratoriu: 471.978,54 lei,

Modernizare și extindere sistem de semnalizare și semaforizare: 8.624.814,95 lei,

Stații încărcare electrică: 1.886.846,55 lei,

Construire și modernizare stații autobuz: 1.409.876,42 lei,

Piste pentru biciclete: 1.634.313,79 lei,

Construire pod hobanat peste râul Mureș: 115.008.090,10,

Centru de comandă: 3.708.306,61 lei,

4. Cheltuieli cu Organizarea de șantier și cheltuieli conexe organizării de șantier: 1.666.063,63 lei,

5. Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste: 150.000 lei,

TOTAL GENERAL FĂRĂ TVA 154.291.622,08 lei

Section VI: Complementary information

VI.5)Date of dispatch of this notice:
01/09/2021
VI.6)Original notice reference
Notice number in the OJ S: 2021/S 135-358136

Section VII: Changes

VII.1)Information to be changed or added
VII.1.2)Text to be corrected in the original notice
Section number: IV.2.2
Instead of:
Date: 06/09/2021
Read:
Date: 17/09/2021
Section number: IV.2.7
Instead of:
Date: 06/09/2021
Read:
Date: 17/09/2021
Section number: IV.2.6
Instead of:
Date: 11/03/2022
Read:
Date: 18/03/2022
VII.2)Other additional information: