Services - 448473-2022

16/08/2022    S156

Netherlands-Groningen: IT services: consulting, software development, Internet and support

2022/S 156-448473

Corrigendum

Notice for changes or additional information

Services

(Supplement to the Official Journal of the European Union, 2022/S 135-384793)

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority/entity

I.1)Name and addresses
Official name: Rijksuniversiteit Groningen
National registration number: 01179037
Postal address: Blauwborgje 8
Town: Groningen
NUTS code: NL Nederland
Postal code: 9747 AC
Country: Netherlands
Contact person: Paul Veenstra
E-mail: p.veenstra@rug.nl
Internet address(es):
Main address: http://www.rug.nl
Address of the buyer profile: https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderid=203946

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

FMIS RUG

II.1.2)Main CPV code
72000000 IT services: consulting, software development, Internet and support
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

De RUG, opdrachtgever in deze, heeft momenteel een overeenkomst voor een facilitair management informatiesysteem (FMIS). Deze overeenkomst loopt af op 31-12-2023. De RUG is voornemens om een nieuwe overeenkomst te sluiten voor FMIS, die voldoet aan de gestelde eisen in dit aanbestedingsdocument. Hiertoe heeft de RUG deze openbare Europese aanbesteding opgezet voor de gehele RUG.

Section VI: Complementary information

VI.5)Date of dispatch of this notice:
11/08/2022
VI.6)Original notice reference
Notice number in the OJ S: 2022/S 135-384793

Section VII: Changes

VII.1)Information to be changed or added
VII.1.2)Text to be corrected in the original notice
Section number: III.1.3
Place of text to be modified: Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria
Instead of:

Zie voor nadere informatie het aanbestedingsdocument.

Read:

De RUG rectificeert de tekst van hoofdstuk 6, artikel 3, lid 2 van het Aanbestedingsdocument: ‘Referentieopdrachten en kerncompetenties’. De oorspronkelijke tekst is te vinden op pagina 19 van het Aanbestedingsdocument.

De gerectificeerde tekst is als bijlage toegevoegd aan de documenten op Negometrix. Het betreft: ‘Bijlage O Rectificatie Kerncompetenties’.

De passages die in Bijlage O in het geel zijn gearceerd zijn door de RUG aangepast.

VII.2)Other additional information: