Obras - 448563-2020

25/09/2020    S187

Hungría-Budapest: Trabajos de construcción

2020/S 187-448563

Anuncio de adjudicación de contrato

Resultados del procedimiento de contratación

Obras

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Magyar Corvin-lánc Testület
Número de identificación fiscal: EKRSZ_54555123
Dirección postal: Hermina út 45.
Localidad: Budapest
Código NUTS: HU110 Budapest
Código postal: 1146
País: Hungría
Persona de contacto: Szabó Krisztina
Correo electrónico: titkarsag@corvinlanc.hu
Teléfono: +36 301799065
Fax: +36 13542768
Direcciones de internet:
Dirección principal: http://www.corvinlanc.hu
Dirección del perfil de comprador: http://www.corvinlanc.hu
I.4)Tipo de poder adjudicador
Organismo de Derecho público
I.5)Principal actividad
Ocio, cultura y religión

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

A Róheim-villa rekonstrukciója

Número de referencia: EKR000672902020
II.1.2)Código CPV principal
45000000 Trabajos de construcción
II.1.3)Tipo de contrato
Obras
II.1.4)Breve descripción:

A 1146 Budapest, Hermina út 45. Hrsz.: 29772/1 és 1146 Budapest, Pálma utca 4. Hrsz.: 29772/13 alatti Róheim-villa műemléki rekonstrukciójának generálkivitelezési munkái Ajánlatkérő által rendelkezésre bocsátott kiviteli tervdokumentáció, továbbá bontási és építési engedély határozat alapján. (Műemléképület azonosító: 11581, törzsszám: 16152.)

II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.2)Descripción
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
45000000 Trabajos de construcción
45100000 Trabajos de preparación del terreno
45200000 Trabajos generales de construcción de inmuebles y obras de ingeniería civil
45210000 Trabajos de construcción de inmuebles
45212314 Trabajos de construcción de monumentos históricos o conmemorativos
45261310 Colocación de vierteaguas
45261400 Trabajos de revestimiento
45300000 Trabajos de instalación en edificios
45400000 Acabado de edificios
45454100 Trabajos de restauración
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: HU110 Budapest
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

1146 Budapest, Hermina út 45. Hrsz.: 29772/1 és 1146 Budapest, Pálma utca 4. Hrsz.: 29772/13

II.2.4)Descripción del contrato:

Az építési beruházás során a Róheim-villa teljes körű műemléki rekonstrukciója (helyreállítása) mellett az Ajánlatkérőnek elhelyezést biztosító, XXI. századi követelményeknek megfelelő reprezentatív terek, irodák és tárgyaló helyiségek, kiszolgáló és üzemi helyiségek, továbbá a tetőtér beépítésével apartmanok kialakítására kerül sor.

Az épület (gépészeti szint+alagsor+földszint+emelet+padlástér+fedélszék) hasznos alapterülete (általános helyiségek + segédberendezések + közlekedők): 2 187,78 m2

Az épület nettó alapterülete mindösszesen (hasznos alapterület+1,90 m alatti belmagasságú területek): 2 200,66 m2.

Az épület homlokzati felülete összesen 1 292 m2 (homlokzati téglaburkolat 234 m2, homlokzatvakolat 846 m2, homlokzati kőburkolat 212 m2)

Műemléki környezetben kertépítési munka 2 035,7 m2-en (zöldfelület 984,1 m2, valamint szilárd burkolatok építése 1 051,6 m2).

Munkanemek:

— Külső és belső bontási munkák a műemléki értékek maradéktalan megóvása mellett,

— Alapmegerősítés: 1 808,7 fm nagynyomású injektálással történő alapmegerősítés,

— Szakipari munkák, utólagos szigetelés talajnedvesség ellen és új szigetelés talajvíz ellen,

— Erős- és gyengeáramú építményvillamosság, audiovizuális rendszerek, építménygépészeti szerelés, ingatlanon belüli közműépítés-felújítás, konyhatechnológia,

— A műemléki helyreállítás kő-, fa-, festő-, szilikát- és fémrestaurátori munkákat, valamin díszítőbádogozást is tartalmaz,

— Megújul a homlokzat, az épület új zárófödém-szerkezetet, és terméspala tetőfedést kap (tetőszerkezet: 776 m2). A homlokzati munkaállványt Megrendelő biztosítja, melynek műszaki dokumentációja a közbeszerzési dokumentumok részeként kiadásra kerül,

— A kert és kerítés méltó felújítása keretében gépkocsi parkolóhelyek, automata öntözőrendszer és szökőkút létesítése,

— Akadálymentes megvalósítás. Személyemelő berendezés (400 kg-os), továbbá két személyfelvonó (630 kg-os) beépítése.

Kapcsolódó szolgáltatás(ok): Pl.: Nyertes Ajánlattevő az Ajánlatkérő által kijelölt üzemeltető személyzetet a Róheim-villa üzemeltetésére és fenntartására vonatkozó oktatásban köteles részesíteni.

A részletes feladatokat a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Criterio de calidad - Nombre: 2. Személyi állomány alkalmassági minimumkövetelményen felüli tapasztalata / Ponderación: 30
Criterio de calidad - Nombre: 2.1. M2.1. pont szerinti alk. min. követelményre bemutatott szakember alk. min. köv. felüli, műemlék épület helyreállítása során szerzett MV-É-M (vagy azzal egyenértékű) jogosultságú felelős műszaki vezetői szakmai többlettapasztalata (0-36 hónap) / Ponderación: 7
Criterio de calidad - Nombre: 2.2. M2.2. pont szerinti alk. min. követelményre bemutatott szakember alk. min. köv. felüli, műemlék épület helyreállítása során szerzett MV-ÉG (vagy azzal egyenértékű) jogosultságú felelős műszaki vezetői szakmai többlettapasztalata (0-36 hónap) / Ponderación: 4
Criterio de calidad - Nombre: 2.3. M2.3. pont szerinti alk. min. követelményre bemutatott szakember alk. min. köv. felüli, műemlék épület helyreállítása során szerzett MV-ÉV (vagy azzal egyenértékű) jogosultságú felelős műszaki vezetői szakmai többlettapasztalata (0-36 hónap) / Ponderación: 4
Criterio de calidad - Nombre: 2.4. M2.4. pont szerinti alk. min. követelményre bemutatott szakember alk. min. köv. felüli festő- és stukkó restaurátor szakmai többlettapasztalata (0-36 hónap) / Ponderación: 3
Criterio de calidad - Nombre: 2.5. M2.5. pont szerinti alk. min. követelményre bemutatott szakember alk. min. köv. felüli fém-restaurátor szakmai többlettapasztalata (0-36 hónap) / Ponderación: 3
Criterio de calidad - Nombre: 2.6. M2.6. pont szerinti alk. min. követelményre bemutatott szakember alk. min. köv. felüli fa-restaurátor szakmai többlettapasztalata (0-36 hónap) / Ponderación: 3
Criterio de calidad - Nombre: 2.7. M2.7. pont szerinti alk. min. követelményre bemutatott szakember alk. min. köv. felüli kőszobrász-restaurátor szakmai többlettapasztalata (0-36 hónap) / Ponderación: 3
Criterio de calidad - Nombre: 2.8. M2.8. pont szerinti alk. min. követelményre bemutatott szakember alk. min. köv. felüli szilikát-restaurátor szakmai többlettapasztalata (0-36 hónap) / Ponderación: 3
Precio - Ponderación: 70
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

FAKSZ: dr. Csók István OO118, Dr. Bábosik Roland O1011.

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: sí
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
Número de anuncio en el DO S: 2020/S 163-395673
IV.2.8)Información sobre la terminación del sistema dinámico de adquisición
IV.2.9)Información sobre la anulación de la convocatoria de licitación en forma de anuncio de información previa

Apartado V: Adjudicación de contrato

Denominación:

A Róheim-villa rekonstrukciója

Se adjudica un contrato/lote: no
V.1)Información relativa a la no adjudicación de un contrato
El contrato/lote no se ha adjudicado
Otros motivos (el procedimiento ha sido interrumpido)

Apartado VI: Información complementaria

VI.3)Información adicional:

Jelen hirdetmény a tárgyi közbeszerzési eljárás Kbt. 53. § (1)-(2) bekezdés szerinti visszavonás érdekében került feladásra. Az V.1) pontban az "Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették):" azért került megjelölésre, hogy a hirdetmény a TED-en feladható legyen.

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Nombre oficial: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Dirección postal: Riadó u. 5.
Localidad: Budapest
Código postal: 1026
País: Hungría
Correo electrónico: dontobizottsag@kt.hu
Teléfono: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

A Kbt. 148. § szerint.

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Nombre oficial: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Dirección postal: Riadó u. 5.
Localidad: Budapest
Código postal: 1026
País: Hungría
Correo electrónico: dontobizottsag@kt.hu
Teléfono: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
21/09/2020